המלצות אנליסטים

IBI: מעניק תשואת יתר למליסרון עם מחיר שאפתני

החברה מציגה תוצאות שיא עם שיפור בכל הפרמטרים ועם חתימת חוזים חדשים בנכסים ביזום במחירים גבוהים, בנוסף ממשיכה החברה להקטין מינוף שמסתכם כרגע ב-42%

נדב ברקוביץ - IBI בית השקעות 16/05/2022 12:31

א+א-

מליסרון פרסמה הבוקר את דוחותיה לרבעון הראשון לשנת 2022.

החברה מציגה תוצאות שיא עם שיפור בכל הפרמטרים ועם חתימת חוזים חדשים בנכסים ביזום במחירים גבוהים.נזכיר כי ברבעון הראשון של 2021 התוצאות הושפעו לשלילה בגלל הקלות לקורונה בסך 94 מ שח.

מליסרון מציגה קצב FFO שנתי של 850 מ שח, עליה של 2% בפדיונות משוכרים, שיפור של 7% בחוזים חדשים ושיעור תפוסה של 98%.

בנוסף ממשיכה החברה להקטין מינוף שמסתכם כרגע ב-42% החברה שוב מעדכנת כלפי מעלה את התחזית לפרויקט לנדמארק ל-324 מ שח (לעומת 307 מ שח בתחזית הקודמת) וכי היקף החוזים מסתכם כעת ל-86% במגדל A.

נזכיר את החוזה של פייסבוק שנחתם בלנדמארק בהיקף של 51 א’ מ"ר.חוזה ארוך טווח ל-7 שנים עם אופציה ל-3 שנים נוספות.

סה"כ היקף חוזה של 750 מ’ שח.בניין A צפוי להסתיים בסוף 2023 כאשר החוזה צמוד למדד מיום החתימה.

צפי הייזום של החברה הוא משמעותי בהסתכלות קדימה וצפוי לשנות את תמהיל הנדל"ן בחברה מ-73% מסחר כיום לרמה של 58% מסחר לאחר סיום לנדמארק כאשר חלק המשרדים בחברה יצמח ל-33%.

לחברה 6 פרויקטים בהקמה ואכלוס אשר צפויים להוסיף כ-226 מ’ שח בתפוסה מלאה.

תחזית החברה היא לקצב FFO שנתי של 1,014 מ’ שח בסוף 2023 כאשר מרבית חוזי השכירות כבר חתומים נתון המשקף מכפיל 9-10 בלבד לאחר הירידות בנייר.

אנו שומרים על מחיר יעד של 310 שח למניה ותשואת יתר לאור היזום העתידי עם היקף חוזים חתום והשיפור ב-FFO.

תוצאות פעילות

ה-NOI חלק הבעלים עלה ב-55% ל-292 מ׳ שח לעומת 189 מ’ שח ב-2021 ועליה של 2% לעומת רבעון מקביל בשנת 2020 (ללא הקלות הקורונה).

ה-NOI מנכסים זהים עלה ב-53%.

ה-FFO עלה ב-75% ל-212 מ׳ שח לעומת 121 מ׳ שח בתקופה המקבילה.

שערוכים - במהלך השנה רשמה מליסרון שערוך חיובי של 143 מ׳ שח.שיעור ההיוון הממוצע נשאר ברמה של-6.75% .

פדיונות – שיפור של 2% בפדיונות בקניוני החברה (ללא בתי קולנוע) בהשוואה לתקופה מקבילה בשנת 2019.החברה מציינת גם כי לפי דוחות ריס, בחודש אפריל נרשמה עליה של 7% בפדיונות של קניוני החברה.

חוזים חדשים - בסקטור המסחר רשמה מליסרון עליה של 18% בחילופי שוכרים (על שטח קטן) ועליה של 6% במימוש אופציות.במשרדים העלייה הייתה 3% ו-7% בהתאמה.בנוסף, חתמה החברה על 35 חוזים חדשים שלא אוכלסו בעבר בשטח של 5 א’ מ"ר עם הכנסה של 6 מ שח במסחר ושטחים בהיקף של 13 א מר במשרדים עם הכנסה של 10 מ’ שח.החוזים לא כוללים את העסקה בלנדמארק בהיקף של 51 א’ מ"ר.

פריסה ומחזורי חוב

נכון ל-31.03.22, לחברה יש מזומנים ותיק נכסים הניתן למימוש בהיקף של 1.6 מיליארד שח כמו כן, מחזיקה החברה מסגרות אשראי לא מנוצלות בהיקף של 600 מ’ שח.

ייזום עתידי

צפי הייזום של החברה צפוי לשנות את תמהיל הנדל"ן בחברה מ-73% מסחר כיום לרמה של 58% מסחר לאחר סיום לנדמארק כאשר חלק המשרדים בחברה יצמח ל-33%.

לחברה 6 פרויקטים בהקמה ואכלוס אשר צפויים להוסיף כ-226 מ’ שח בתפוסה מלאה.

***

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה