ענת בוגנר, מנכ"לית דלתא ישראל מותגים קרדיט: שי פרנקו

דוחות כספיים

דלתא מותגים מציגה ירידה ברווחיות עם פתיחת החנויות

הרווח הגולמי נפגע עקב עלויות שילוח גבוהות, אך עם זאת החברה הצליחה להגדיל את הרווח הגולמי, פתיחת החנויות הפיזיות העלתה את עלויות המכירה והשיווק אשר פגעו בהשוואה מול רבעון קורונה

מערכת ספונסר 11/05/2022 08:56

א+א-

דלתא ישראל מותגים, פרסמה הבוקר את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון לשנת 2022. להלן תמצית נתוני הרבעון:

מכירות חנויות זהות: היקף המכירות בחנויות הזהות ברבעון הראשון לשנת 2022 צמח בשיעור של כ-20.8% לכ-143.1 מיליון ש"ח לעומת כ-118.5 מיליון ש"ח בשנת 2019

הכנסות החברה ברבעון הראשון צמחו בשיעור של כ-11% והסתכמו בכ-214.5 מיליון ש"ח לעומת כ-193.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד כתוצאה מגידול משמעותי בכל ערוצי המכירה למעט אתרי האונליין של החברה. ברבעון המקביל מכירות ערוץ האון ליין היוו חלק משמעותי ממכירות החברה וזאת בשל הסגר שהונהג ובמהלכו חנויות החברה היו סגורות .

הרווח הגולמי ברבעון הראשון צמח בשיעור של כ-3% והסתכם בכ-118.4 מיליון ש"ח לעומת כ-114.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד ושיעורו עמד על כ-55.2% לעומת 59.5% ברבעון הראשון בשנת 2021. הקיטון בשיעור הרווח הגולמי נבע מהתייקרות עלויות השילוח והשפעת תנודתיות מזג אויר חריג ברבעון הראשון לשנת 2022 לעומת רבעון מקביל אשתקד, אשר קוזז בחלקו מהתחזקות שער החליפין הממוצע של השקל מול הדולר.

הרווח התפעולי ברבעון הראשון הסתכם בכ-29.9 מיליון ש"ח לעומת כ-39.2 מיליון ש"ח בשנת 2021 ושיעורו מההכנסות עמד על כ-13.9% לעומת כ-20.3% ברבעון הראשון בשנת 2021. הקיטון ברווח התפעולי נובע ברובו מקיטון בשיעור הרווח הגולמי ומגידול בהוצאות המכירה והשיווק, שהושפעו מהסגר שהונהג ברבעון המקביל אשתקד שבמהלכו לא היו לחברה הוצאות שכר עבודה, הוצאות שכירות ועמלות זכיינים משמעותיים. בנוסף, ברבעון הראשון לשנת 2022 חל גידול משמעותי במכירות רשת החנויות לעומת אתרי האינטרנט וזאת לעומת תמהיל המכירות ברבעון המקביל, כאמור.

הרווח הנקי ברבעון הראשון הסתכם בכ-19.1 מיליון ש"ח לעומת רווח נקי של כ-25.3 מיליון ש"ח ברבעון הראשון בשנת 2021.

ההון העצמי של החברה נכון ל-31.3.2022 הסתכם בכ-450.8 מיליון ש"ח לעומת כ-369.8 מיליון ש"ח ביום 31.3.2021. הגידול נובע בעיקר מגידול ברווח הנקי בסך של כ-133 מיליון ש"ח ב-12 החודשים האחרונים אשר קוזז בחלקו מתשלום דיבידנד לבעלי המניות בסך שך כ-50 מיליון ש"ח.

דיבידנד: ביום 10 במאי 2022 אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בגין רבעון ראשון 2022 בסך של כ-9.5 מיליון ש"ח, אשר צפוי להיות מחולק ביום 26 במאי 2022.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה