דוחות כספיים

אינפניה: הרווח הנקי גדל פי 4 והסתכם לכ-32 מיליון שקלים ברבעון הראשון

ה-EBITDA ברבעון הראשון של השנה זינק לכ-92 מיליון שקלים, לעומת כ-55 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד, צמיחה של כ-67%, החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד, בסך 25 מיליון שקלים

חדשות ספונסר 11/05/2022 08:43

א+א-

הכנסות החברה ברבעון הראשון צמחו בכ-19% והסתכמו לכ-454 מיליון שקלים לעומת כ-383 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נבע בעיקר משלושת מגזרי שרשרת הערך, בנוסף גדלו ההכנסות במגזר ניירות כתיבה והדפסה בכ-12 מיליוני שקלים.

הרווח התפעולי זינק פי 3 והסתכם לכ-51 מיליון שקלים ברבעון לעומת רווח תפעולי של כ-17 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.

ה-EBITDA ברבעון הראשון צמח בכ-67% והסתכם לכ-92 מיליון שקלים (כ-20% מההכנסות) לעומת כ-55 מיליון שקלים (כ-14% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד, בעיקר הודות לצמיחת שלושת מגזרי שרשרת הערך, הגדלת התפוקה והכמות שנמכרה והתרומה הניכרת של תהליך הסבת מכונה 4 (שתרם לשיפור התוצאות הן של מגזר גלילי הנייר לקרטון והן של מגזר ניירות הכתיבה וההדפסה). הביקוש הגואה למוצרי אריזה מקרטון, בארץ ובעולם ועליית מחיר המכירה, העצימו את תרומת השיפור התפעולי על רווחיות החברה.

הרווח הנקי ברבעון הסתכם לכ-32 מיליון שקלים לעומת כ-8 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח הנקי הושג הודות לשיפור ברווח התפעולי.

ההון העצמי נכון ליום 31 במרץ 2022 הסתכם לכ-1,041 מיליוני שקלים לעומת כ-1,034 מיליוני שקלים ליום 31 בדצמבר 2021.

דיבידנד- דירקטוריון אינפיניה החליט על חלוקת דיבידנד בסך 25 מיליון שקלים.

גדי קוניא, מנכ"ל קבוצת אינפיניה ("נייר חדרה" לשעבר) מסר: "תוצאות הרבעון הראשון משקפות בעיקר את מימושה המתמשך והמוצלח של אסטרטגיית החברה: צמיחה, התייעלות והעמקת האינטגרטיביות. ברבעון הראשון, כל שלושת מגזרי שרשרת הערך צמחו בתפוקתם ובהכנסותיהם ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הגידול בתפוקה מתבטא, בין היתר, ביעילות גבוהה יותר. אינפיניה אינטגרטיבית יותר כיום משהייתה אי פעם הודות לגידול באיסוף העצמי של פסולת קרטון על ידי אינפיניה מחזור ולגידול בכמות גלילי הנייר לקרטון, מתוצרת מפעל הנייר, ששמשו את אינפיניה אריזות, לייצור אריזות קרטון. גם לאחר השקעת כ- 600 מיליון שקלים במהלך 6 השנים האחרונות, אנו ממשיכים להשקיע כדי להבטיח את המשך הצמיחה, ההתייעלות והעמקת האינטגרטיביות, גם בעתיד"

ליאור הלמן, סמנכ"ל הכספים של קבוצת אינפיניה הוסיף: "אינפיניה מתרגמת את ההשקעות באמצעי ייצור ליעילות ולרווח. דוגמא לכך היא, הגמישות התפעולית, ה"היברידיות", שמקנה ההשקעה בהסבת מכונה 4 לייצור גלילי נייר לקרטון. היכולת לייצר במכונה 4 גלילי נייר לקרטון וניירות כתיבה והדפסה לסירוגין, תרמה משמעותית לרווחיות שני המגזרים גם יחד. במגזר גלילי נייר לקרטון ע"י הגדלת התפוקה, ובמגזר ניירות כתיבה והדפסה ע"י הקטנת ההיצע והתאמתו לביקוש הרווחי בלבד"

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה