קרדיט: עידן גור
קרדיט: עידן גור

בפילוח  הגידול במספר העסקאות בשוק החופשי בהשוואה לרבעון האחרון של 2020 נמצא כי הגידול החד הקיף את כל האזורים, כאשר בולטים במיוחד אזור ב"ש ואזור ת"א, שרשמו שיעורי גידול של 72% ו-62%, בהתאמה. יש לציין כי אזור ב"ש מוביל את הגידול בעסקאות בשוק החופשי בכל הסגמנטים (משקיעים, משפרי דיור ורוכשי דירה ראשונה), בעוד אזור ת"א הושפע בעיקר מהגידול החד ברכישות המשקיעים (גם בקרב הסגמנטים האחרים נרשם גידול ניכר באזור זה, אבל לא במידה הגבוהה משמעותית מאשר זו שנרשמה ברמה הארצית). הגידול החריג במספר העסקאות באזור ב"ש ברבעון האחרון של 2021 הביא לכך שלראשונה מאז הרבעון הראשון של 2015 (ובפעם השניה בלבד בעשרים השנים האחרונות לפחות) מוביל אזור זה את מספר העסקאות בשוק החופשי. האזור השני בגובהו במספר העסקאות ברבעון האחרון אשתקד הינו אזור חיפה. כך, לראשונה לפחות בעשרים השנים האחרונות מובילים שני אזורי פריפריה את מספר העסקאות בשוק החופשי.

 

באופן כללי, כאשר מפלחים את אזורי מיסוי מקרקעין בין מרכז לפריפריה נמצא כי משקל העסקאות שבוצעו בפריפריה בסך העסקאות בשוק החופשי עמד ברבעון הרביעי של 2021 על 43.4%, גבוה ב-3.4 נקודות אחוז בהשוואה לרבעון המקביל בשנת 2020 וגבוה ב-0.9 נקודת אחוז בהשוואה לרבעון הקודם. בהשוואה לרבעון האחרון של 2019, טרם פרוץ מגפת הקורונה, גבוה משקל העסקאות בשוק החופשי בפריפריה ברבעון האחרון של 2021 בארבע נקודות אחוז. עם זאת, כאשר בוחנים את התפתחות משקל העסקאות בפריפריה בשוק החופשי מאז שנת 2015 ניתן לראות כי משקל הפריפריה חזר מעט מעל לרמתו ברבעון השני של 2017. דהיינו, לא בהכרח ניתן לייחס את הגידול במשקל העסקאות בפריפריה בסך העסקאות (בשוק החופשי) לשינוי בהעדפות הרוכשים בשל המגפה. ראה תרשים 3.  כמו-כן, לא מן הנמנע כי על רקע העליה החדה במחירי הדירות, אילוצים כלכליים הם בין הגורמים לגידול במשקל הפריפריה בסך העסקאות.

 

בפילוח משקל הרכישות בפריפריה בסך העסקאות בשוק החופשי לפי סגמנטים נמצא כי הגידול הבולט במשקל הפריפריה הינו בקרב רוכשי דירה ראשונה, כאשר ברבעון האחרון של 2021 ריכזה הפריפריה כמעט מחצית (47%) מסך רכישות אלו. שיעור זה גבוה ב-5.5 נקודות אחוז בהשוואה לרבעון המקביל בשנת 2020. עם זאת, גם בניתוח זה נמצא כי בהשוואה לרבעון השני של 2017 זהו גידול של 1.3 נקודות אחוז בלבד. בקרב המשקיעים ומשפרי הדיור עומד משקל העסקאות בפריפריה על 42%-41%.

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש