זוהר לוי, יור ובעל השליטה סאמיט קרדיט: סאמיט

דוחות כספיים

סאמיט ברבעון חזק נכנסה בזמן הנכון לארה”ב

ההכנסות ברבעון הרביעי עלו בכ-13% לכ-121.4 מיליון שקל, גם החברה נהנתה משערוכים ברמה השנתית של 473 מיליון ש"ח, עד לפרסום הדוח רכשה נכסים בשווי 250 מיליון דולר בארה"ב

אלירן מדר 03/04/2022 08:52

א+א-

חברת סאמיט פרסמה בסופ"ש את תוצאות הדו"חות הכספיים לרבעון הרביעי ולשנת 2021 כולה. סאמיט הינה חברת נדל"ן מסחרי הפועלת בגרמניה, ישראל וארה"ב. נכון ליום 31 בדצמבר 2021, נכסי החברה, בבעלות ובחכירה, כוללים 141 נכסים מניבים הפזורים בגרמניה, ארה"ב ובישראל בשטח כולל של כ- 1.4 מיליון מ"ר.

 

עיקרי התוצאות לרבעון הרביעי לשנת 2021:

סך ההכנסות ברבעון הרביעי עלו בכ-13% לכ-121.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-107.4 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020.

ה-NOI ברבעון הסתכם לכ-87.1 מיליון שקל, לעומת כ-95.4 מיליון שקל ברבעון המקביל.

הכנסות אחרות, נטו ברבעון הרביעי הסתכמו לכ-470.1 מיליון שקל, בהשוואה להכנסות אחרות, נטו של כ-5.6 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2020. עיקר ההכנסות התקופה נובעות משערוך נדל"ן להשקעה בארה"ב, גרמניה וישראל.

החברה סיימה את הרבעון הרביעי של שנת 2021 עם עלייה חדה ברווח נקי של כ-372.4 מיליון שקל (כ-270.3 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-46.8 מיליון שקל (כ-31.8 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל ב-2020.

 

הפעילות בארה"ב:

באפריל 2021 נכנסה החברה לתחום המגורים להשכרה בעיר ניו יורק, ארה"ב. ליום פרסום הדוח, דיווחה החברה על התקשרות בחוזים לרכישת כ-85 בנייני מגורים בעיר ניו יורק, הכוללים כ-3,000 יחידות דיור, עם היקף כולל של שטחי השכרה בסך של כ- 250,000 מ"ר, ואשר ההכנסה השנתית מהם, נטו בניכוי הוצאות תפעול, הינה כ-27 מיליון דולר. רכישות הנכסים מתבצעות באמצעות חברות ייעודיות, הנמצאות בשליטת החברה.

במקביל, פעילות החברה בארה"ב כוללת גם רכישה של נכסים מסחריים. ליום פרסום הדוח, דיווחה החברה על רכישת 21 נכסים מסחריים המשתרעים על קרקעות בשטח של כ-4.2 מיליון מ"ר, וכוללים שטח להשכרה של כ-920 אלפי מ"ר. ההכנסה השנתית מנכסים אלה, על בסיס החוזים הקיימים, נטו בניכוי הוצאות תפעול, הינה כ- 68 מיליון דולר. בנוסף, חברה בת של סאמיט רכשה את זכויות החכירה בשני מלונות במיקומים מרכזי במנהטן הכוללים 514 חדרים. החברה מחזיקה ב-52% מחברות המלונות, ולצידה שותף מקומי וגורמים מטעמו מחזיקים ב-48%.

עד ליום פרסום הדוח נחתמו עסקאות נוספות בארה"ב בהיקף של 250 מיליון דולר,הנכסים בארה"ב כוללים כ- 3,000 דירות להשכרה בניו יורק ו- 21 נכסים מסחריים המניבים הכנסה שנתית נטו של כ- 95 מיליון דולר

  1. מניות בכתבה
  2. סאמיט

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה