דוחות כספיים

אקרשטיין שומרת על יציבות הרווח הנקי

הרווח הגולמי ברבעון הרביעי ללא הנדל"ן צמח בכ- 18%, החברה מעודדת מהעברת תקציב המדינה אשר מעניק אופק צמיחה, החברה תחלק דיב’ בסך 25 מיליון ש"ח, המניה מזנקת 8%

מערכת ספונסר 31/03/2022 14:36

א+א-

החברה עוסקת בייצור ושיווק מוצרי בטון לפיתוח סביבתי ובנדל"ן מניב, עיקרי תוצאות החברה לשנת 2021 ולרבעון הרביעי:

 

ההכנסות בשנת 2021 הסתכמו בכ- 640.5 מיליון ש"ח, בהשוואה להכנסות בסך כ- 662.8 מיליון ש"ח אשתקד. הירידה בהכנסות נבעה בעיקר ממגזר ההנדסה שהתקזז בעלייה בהכנסות מגזר התעשייה ומגזר התעשייה בחו"ל. ההכנסות ברבעון הרביעי עלו בכ- 5.5% והסתכמו בכ- 171.9 מיליון ש"ח לעומת כ- 163 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. הגידול נובע בעיקר מצמיחה בהכנסות במגזר התעשייה וההנדסה.

ההכנסות במגזר התעשייה עלו בשנת 2021 בכ- 4.9% והסתכמו לכ- 300.4 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 286.4 מיליון ש"ח אשתקד. הגידול נובע מעליה במכירת מוצרי הפתוח הסביבתי ועיצוב הנוף וכן מגידול במכירת צינורות בטון. ההכנסות ברבעון הרביעי צמחו בכ- 5.9% והסתכמו לכ- 81.8 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 77.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נבע מהסיבות המפורטות לעיל.

ההכנסות במגזר הנדסה בשנת 2021 הסתכמו בכ- 237.8 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 285.4 מיליון ש"ח אשתקד. מגזר זה הינו פרוייקטאלי וקיימת בו תנודתיות בין הרבעונים בהתאם לקצב התקדמות ומסירת הפרויקטים. בתקופת הדוח הקיטון נבע מדחייה, שאינה קשורה בחברה, במועדי האספקה של מספר פרויקטים בתחום צינורות הדחיקה, מבנים מתועשים למגורים בצפון הארץ ועיכוב מתמשך באישור תקציב המדינה אשר השפיע על תחילת פרויקטים הקשורים בכך. שיעור הרווח התפעולי עלה לכ-5.3% לעומת כ- 5.1% אשתקד בזכות ביצוע פרויקטים בשיעורי רווחיות גבוהים יותר ביחס לאשתקד. הקבוצה פועלת להרחבת פעילותה במגזר זה על ידי הגדלת מגוון הפתרונות והמוצרים המיוצרים על ידה, בין היתר באמצעות השתלבות בפרויקטים לאומיים כדוגמת מגן הצפון, מעורבות בהעברת תשתיות ממשלתיות מהמרכז לדרום הארץ ועוד. ההכנסות במגזר ההנדסה ברבעון הרביעי עלו בכ- 6.5% והסתכמו לכ- 67 מיליון ש"ח לעומת כ- 62.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל.

ההכנסות במגזר התעשייה בחו"ל צמחו בשנת 2021 בכ-16.9% והסתכמו לכ- 75.9 מיליון ש"ח לכ- 64.9 מיליון ש"ח אשתקד. במונחים דולריים נרשמה צמיחה של כ-24.6%. הגידול נובע מעלייה במכירות מוצרי הפיתוח הסביבתי ועיצוב הנוף לאור הגידול בביקושים יחד עם גידול במכירת מוצרים חדשים בעלי ערכים מוספים. ההכנסות במגזר התעשייה בחו"ל צמחו ברבעון הרביעי בכ- 4.2% והסתכמו לכ- 16.6 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 15.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. במונחים דולריים נרשמה צמיחה של כ-10.7%.

ה-NOI מפעילות הנדל"ן בשנת 2021 הסתכם בכ-20.4 מיליון ש"ח לעומת כ-20.4 מיליון ש"ח אשתקד. ה-NOI מפעילות נדל"ן ברבעון הרביעי הסתכם לכ- 5 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 5.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. הקיטון נובע מירידה בתפוסה ברבעון הרביעי כאשר ברבעון הראשון לשנת 2022 עלתה התפוסה.

הרווח הגולמי עלה בשנת 2021 (ללא הנדל"ן) בכ- 27.9% והסתכם בכ-171.4 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 167.4 מיליון ש"ח אשתקד. שיעור הרווח הגולמי עלה בשנת 2021 לכ-27.9% מהיקף ההכנסות לעומת כ- 26.3% אשתקד. הרווח הגולמי צמח ברבעון הרביעי (ללא הנדל"ן) בכ- 17.7% והסתכם בכ- 47.8 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 40.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. שיעור הרווח הגולמי עלה ברבעון הרביעי לכ-28.9% בהשוואה לכ- 26% ברבעון המקביל.

הרווח התפעולי (ללא הוצאות והכנסות אחרות) גדל בשנת 2021 בכ- 9.9% והסתכם בכ- 90.8 מיליון ש"ח, בהשוואה ל כ- 82.7 מיליון ש"ח. הרווח התפעולי (ללא הוצאות והכנסות אחרות) גדל ברבעון הרביעי בכ-24.8% והסתכם בכ- 46.8 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 37.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. עיקר הגידול נובע משיפור ברווחיות במגזר ההנדסה.

ה-EBITDA גדל בשנת 2021 בכ- 8.9% והסתכם בכ-100.7 מיליון ש"ח לעומת כ-92.5 מיליון ש"ח אשתקד. העלייה נובעת מפעילות התעשייה בארה"ב. ה-EBITDA מהפעילות המסורתית (ללא הנדל"ן) גדל בכ- 10.1% והסתכם בכ- 88.2 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-80.1 מיליון ש"ח אשתקד. ה-EBITDA מהפעילות המסורתית (ללא הנדל"ן) גדל ברבעון הרביעי בכ- 46.7% והסתכם בכ- 26.7 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 18.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. 

הרווח הנקי בשנת 2021 הסתכם בכ- 60.3 מיליון ש"ח לעומת כ- 59.1 מיליון ש"ח אשתקד. הרווח הנקי ברבעון הרביעי הסתכם בכ- 30.1 מיליון ש"ח לעומת כ-33 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. הירידה נובעת מרווחי השקעה חריגים בהיקף של כ-5 מיליון ש"ח שנרשמו ברבעון המקביל.

 

דורון סלע, מנכ"ל הקבוצה, מסר: "אנו שמחים לסכם את הרבעון הרביעי של שנת 2021 עם צמיחה בהכנסות ושיפור ברווחיות. הצמיחה הינה פרי למאמצים הנרחבים שאנו עושים בישראל להרחבת פעילות מגזר ההנדסה וכניסה לתחומים נוספים בעולם התשתיות. בנוסף, אנו ממשיכים באסטרטגיית צמיחה והגדלת היקפי הייצור בפעילות התעשייה בארה"ב.  אנו נמצאים כיום עם מספר פרויקטים משמעותיים בקנה, כאשר אישור תקציב המדינה נותן רוח גבית חזקה להתקדמותנו בפרויקטים ולצמיחת החברה בהתאם לאסטרטגיה שהתווינו."

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה