זיו יעקובי, מנכ"ל קבוצת אקרו קרדיט: אלכס פרגמנט

דוחות כספיים

אקרו נדלן בדוח פושר

הרווח נחלש מעט מול 2019 שעמד על 137 מיליון ש"ח, מכרה רק 227 דירות בכל שנת 2021, הוצאות השכר והמימון זינקו, גם אקרו נהנתה משערוך של 164 מיליון ש"ח, המניה נסחרת מתחת למחיר ההנפקה

אלירן מדר 30/03/2022 14:50

א+א- 1

 

קבוצת אקרו מפרסמת את תוצאותיה לרבעון הרביעי ושנת 2021 בפעם הראשונה לאחר ההנפקה, גם באקרו שיערכוי הנדל"ן תפסו מקום נכבד בדוח הרווח והפסד עם עלייה של 164 מיליון ש"ח, הוצאות השכר זינקו ל-119 מיליון ש"ח, גם המימון טיפס ל-40 מיליון ש"ח, החברה מכרה רק 227 דירות בשנת 2021,בהתחשב בכך שענף הנדל"ן רותח, מכירה של מספר קטן של דירות בהחלט לא הטיבה עם החברה.

 

 

דגשים פיננסיים לרבעון הרביעי ושנת 2021

סה"כ ההכנסות גדלו בשנת 2021 בכ-43% והסתכמו בכ-701 מיליון ש"ח לעומת כ-490 מיליון ש"ח בשנת 2020. במהלך השנה נרשמה עליה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה בסך של כ-164 מיליון ש"ח. ההכנסות ממכירת מקרקעין ודירות גדלו בשנת 2021 בכ-31% והסתכמו בכ-448 מיליון ש"ח לעומת כ-341 מיליון ש"ח אשתקד.

ההכנסות ברבעון הרביעי גדלו בכ-29% והסתכמו בכ-249 מיליון ש"ח לעומת כ-194 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות ממכירת מקרקעין גדלו ברבעון בכ-44% והסתכמו בכ-158 מיליון ש"ח לעומת כ-110 מיליון ש"ח אשתקד.

הרווח הגולמי ממכירת דירות הסתכם בשנת 2021 בכ-90 מיליון ש"ח לעומת כ-56 מיליון ש"ח אשתקד. שיעור הרווח הגולמי עמד על 20% לעומת 16% אשתקד. הרווח הגולמי ממכירת מקרקעין ודירות הסתכם ברבעון בכ-30 מיליון ש"ח לעומת כ-25 מיליון ש"ח אשתקד. שיעור הרווח הגולמי עמד על כ-19% לעומת כ-23% אשתקד. הירידה ברבעון נובעת מתמהיל מכירות שונה.

הרווח הנקי המיוחס לבעלים הסתכם בשנת 2021 לכ-53 מיליון ש"ח לעומת כ-61 מיליון ש"ח אשתקד. הרווח הנקי המיוחס לבעלים, פרופורמה, הסתכם בשנת 2021 לכ-182 מיליון ש"ח.

הרווח הנקי המיוחס לבעלים, פרופורמה, הנו בנטרול הוצאה חשבונאית שאינה תזרימית בסך של כ-76 מיליון ש"ח בגין אופציות ומניות שניתנו לנושאי משרה במהלך שנת 2021, טרם ההנפקה, ובתוספת רווח, של כ-53 מיליון ש"ח, בגין עליה בחלקה של החברה במספר פרויקטים החל מחודש ספטמבר 2021 בתהליך של שינוי מבני. ברבעון הרביעי נרשם הפסד של כ-12 מיליון ₪ אשר נובע מההוצאה החשבונאית שאינה תזרימית בגין אופציות ומניות שניתנו לנושאי משרה.


נדל"ן יזמי למגורים

במהלך שנת 2021 החברה מכרה 227 יח"ד בהיקף כספי של כ-978 מיליון ש"ח, לעומת 337 יח"ד בשנת 2020 בהיקף כספי של כ-1,055 מיליון ש"ח אשתקד. הקיטון נובע ממלאי יח"ד למכירה נמוך יותר ביחס לאשתקד.

 


נדל"ן יזמי למשרדים

במהלך שנת 2021 מכרה החברה כ-8,018 מ"ר משרדים בהיקף כספי של כ-106 מיליון ש"ח.


נדל"ן מניב

ההכנסות מדמי שכירות גדלו בשנת 2021 פי 2.5 לכ-20 מיליון ש"ח לעומת כ-8 מיליון ש"ח אשתקד. ההכנסות ברבעון הסתכמו לכ-5 מיליון ₪ בהשוואה לכ-4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

ייזום - לחברה כיום 4 נכסים מניבים אשר צפויים לתרום NOI שנתי של כ-18 מיליון ש"ח. בנוסף, החברה נמצאת בהקמה של 6 נכסים נוספים אשר צפויים לתרום NOI  שנתי של כ-74 מיליון ש"ח וכן 7 נכסים בתכנון אשר צפויים לתרום NOI שנתי של כ-128 מיליון ש"ח. (כל נתוני ה-NOI הינם חלק החברה).


נדל"ן להשקעה

סך הנדל"ן להשקעה עמד נכון ליום 31 בדצמבר 2021 על כ-1.5 מיליארד ש"ח. במהלך השנה רשמה החברה עליית ערך בסך של כ-164 מיליון ש"ח.

 

ההון המיוחס לבעלים של החברה ליום 31 בדצמבר 2021, עמד על כ-1 מיליארד ש"ח ואינו כולל את התקבולים בגין הנפקת החברה אשר הושלמה לאחר תאריך המאזן.

 

דיבידנד

בהתאם למדיניות הדיבידנד החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בהיקף של כ-25 מיליון ש"ח.

 

זיו יעקובי, מנכ"ל החברה:"אנו שמחים לסכם את שנת 2021 שהינה שנת מפנה בחברה עם גידול בהיקף ההכנסות ושיפור ברווחיות הגולמית בפרויקטים, לצד המשך עליית המחיר הממוצע ליח"ד. במהלך השנה הובלנו תהליך להגדלת אחזקתנו במספר רב של פרויקטים כנגד מניות בחברה, מהלך שאפשר לנו להגדיל משמעותית את ההון העצמי של החברה. לאחרונה השלמנו הנפקה ראשונה לציבור ואנו גאים שזכינו באמון המשקיעים. חיזקנו השנה את האיתנות הפיננסית וביצענו שינוי משמעותי במבנה ההון בחברה, אשר לאחר ההנפקה מסתכם לכ-1.8 מיליארד ש"ח. אנו נמצאים בתנופת בנייה ועומדים לקראת הקמות של פרויקטים משמעותיים בהיקפים גדולים. הענף ממשיך ליהנות מביקושים גבוהים בתחום המגורים וההשכרות. אנו פועלים לנצל את הנזילות הגבוהה למימוש ההזדמנויות בתחומי הייזום למגורים, התחדשות עירונית והנדל"ן המניב בישראל."

 1. מניות בכתבה
 2. אקרו

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
 1. 1
  ההנפקה ה"חמה" של השנה

  שווי 3.7 מיליארד פירסמו דו"ח ושקל לא החליף ידיים לבינתיים העיקר החתמים גזרו את הקופונים שלהם
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  ברקו 30/03/2022 15:03