דוחות כספיים

קליל עם רבעון אחרון חזק המניה מזנקת 5.5%

החברה סיימה עם רווח נקי של כ-14 מיליון ש"ח ברבעון האחרון, מציגה גידול גם לאחר שנת הקורונה, המאזן החזק ללא חוב עוזר לחברה לגדול, החברה הגדילה מלאי בצעד אסטרטגי נבון

חדשות ספונסר 28/03/2022 12:32

א+א-

חברת קליל תעשיות, יצרנית החלונות ופרופילי האלומיניום המובילה בישראל, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לשנת 2021, המלמדות על צמיחה דו-ספרתית בהכנסות, הן ב-2021 והן ברבעון הרביעי, ועלייה ברווח הנקי, למרות העלייה החדה במחיר חומר הגלם אלומיניום.

קליל נמנית בין החברות שנהנות מעליית הנדל"ן גם אם בצורה עקיפה כסבב שני, בו הקבלנים רוצים לבנות יותר והיא חווה גידולים עקב כך בדומה למניות אחרות כגון חמת.

עיקרי תוצאות רבעון רביעי 2021:

ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2021 צמחו ב-17.3% ב-122.9 מיליון שקל, בהשוואה ל-104.8 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020. הצמיחה נבעה בעיקר מהגידול בכמויות המכירה, משינוי בתמהיל המכירות ומעדכוני מחיר מכירה.

 

הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של שנת 2021 הסתכם ב-32.3 מיליון שקל, בהשוואה ל-32.4 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020.

שיעור הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של שנת 2021 עמד על 26.3%, בהשוואה ל-23.6% ברבעון הקודם ובהשוואה ל-31% ברבעון המקביל ב-2020. הירידה בשיעור הרווח הגולמי, ביחס לרבעון המקביל ב-2020, נבעה בעיקר מעליית מחירי האלומיניום - המחיר הממוצע של האלומיניום בבורסת ה-LME ברבעון הרביעי של שנת 2021 עלה ב-44.1% ביחס למחיר הממוצע ברבעון המקביל ב-2020 כאשר החברה עדכנה את מחירי המכירה של מוצריה רק באופן חלקי לעומת העלייה במחיר האלומיניום.

 

הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של שנת 2021, הסתכם ב-15.9 מיליון שקל, בהשוואה ל-16.2 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020.

שיעור הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של שנת 2021, עמד על 12.9%, בהשוואה ל-11.1% ברבעון הקודם ובהשוואה ל-15.5% ברבעון המקביל ב-2020. הירידה בשיעור הרווח התפעולי לעומת הרבעון המקביל ב-2020 נבעה בעיקר מהשחיקה האמורה בשיעור הרווח הגולמי.

 

הרווח הנקי ברבעון הרביעי של שנת 2021 גדל ל-13.9 מיליון שקל, לעומת 8.5 מיליון שקל ברבעון הקודם ובהשוואה ל-13.5 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020. יצוין, כי ברבעון הרביעי נרשמו הכנסות מימון, נטו בהיקף של 1.7 מיליון שקל, לעומת הכנסות מימון, נטו בסך 1.1 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020, בעיקר בשל גידול בשווי תיק ני"ע. 

 

עיקרי תוצאות שנת 2021

ההכנסות בשנת 2021 צמחו ב-14.1% ל-413.7 מיליון שקל, בהשוואה ל-362.7 מיליון שקל ב-2020. הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר מהגידול בכמויות המכירה, משינוי בתמהיל המכירות, מעדכוני מחיר מכירה וכן מכך שב-2020 המכירות הושפעו לשלילה מהתפרצות מגפת הקורונה.

 

הרווח הגולמי בשנת 2021 הסתכם ב-108.9 מיליון שקל, בהשוואה ל-114.0 מיליון שקל בשנת 2020.

 

שיעור הרווח הגולמי בשנת 2021 עמד על 26.3%, בהשוואה ל-31.4% ב-2020. השינוי בשיעור הרווח הגולמי נבע בעיקר מעליית מחירי האלומיניום - המחיר הממוצע של האלומיניום בבורסת ה-LME בשנת 2021 עלה בשיעור של 45.4% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2020).

 

הרווח התפעולי בשנת 2021 הסתכם ב-57.3 מיליון שקל, בהשוואה ל-64.4 מיליון שקל ב-2020.

 

שיעור הרווח התפעולי בשנת 2021 עמד על 13.9% בהשוואה ל-17.7% ב-2020. הקיטון בשיעור הרווח התפעולי נבע בעיקר מהשחיקה האמורה בשיעור הרווח הגולמי וכן מכך שב-2020 הוצאות התפעול היו נמוכות בשל צעדים בהם נקטה החברה עם התפרצות נגיף הקורונה.

 

קליל תעשיות מסכמת את שנת 2021 עם עלייה של 3.2% ברווח הנקי ל-50.8 מיליון שקל, בהשוואה ל-49.3 מיליון שקל ב-2020. הגידול ברווח הנקי, למרות הירידה האמורה ברווח התפעולי, נבע מהגידול בהכנסות מימון נטו, בשל עליית שווי תיק ניירות הערך הסחירים של החברה, הפרשי שער ושערוך עסקאות אקדמה.

 

נתוני מאזן ליום 31.12.2021:

לחברה יתרת מזומנים והשקעות בניירות ערך סחירים בהיקף כולל של 102.9 מיליון שקל. לחברה אין התחייבויות פיננסיות.

הונה העצמי של קליל הסתכם ב-342.3 מיליון שקל ומהווה 72.6% מסך המאזן.

 

 

צורי דבוש, יו"ר קליל: "לאחר שנתיים ממינוי פרדי אבוקרט למנכ"ל, קליל חזרה לצמוח בסגמנטים אסטרטגיים. צמחה בסגמנט הפרופילים הממותגים וביצעה רכישה ראשונה מזה 25 שנה של חברת פתח חלון ודלת שמשלימה את קו המוצרים ללקוחות סופר פרמיום. וזאת במקביל להתמודדות עם הסביבה העסקית המאתגרת, שהושפעה ממספר משברים גלובליים, החל ממשבר הקורונה, ועובר במשבר העולמי בשרשרת האספקה ובתחומי האנרגיה והמתכות. התוצאות העסקיות של שנת 2021 ממחישות את חוקותיה של קליל ואת יכולותיה של החברה להמשיך בהתרחבותה העסקית גם בתקופות מאתגרות יותר. אנו פועלים להמשיך ולחזק את המותג שלנו ולמצבו כמוביל בשוק הישראלי, וזאת תוך יישום שורה של מהלכים, שיקרבו את החברה אל הצרכן, וישפרו את חווית הקניה, לרבות דיגיטציה של תהליכי המכירה והשירות והרחבת מגוון המוצרים שאנו מציעים לו. קליל ממשיכה במקביל לבחון רכישות ומיזוגים התואמים את אסטרטגיית הצמיחה שלה לשנים הבאות".

  1. מניות בכתבה
  2. קליל

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה