יגאל דמרי, בעלים ומנכל י.ח. דמרי קרדיט: יח"צ

דוחות כספיים

עוד שנה חזקה לדמרי הרווח הנקי זינק כ-55%

דמרי ממשיכה על גבי תנופת הבניה, הרווח השנתי עומד על כ-232 מיליון ש"ח לעומת 150 מיליון ש"ח ב-2020, החברה ממשיכה לבנות על קרקעות שעליהם דגרה החברה שנים רבות וכך הרווח מתעצם

אלירן מדר 27/03/2022 11:58

א+א- 1

 

חברת י.ח. דמרי, מחברות הבניה הגדולות בישראל, דיווחה הבוקר על תוצאותיה הכספיות לשנת 2021, המלמדות על גידול חד במכירות, צמיחה דו-ספרתית בהכנסות, שיפור ברווחיות הגולמית ממכירת דירות ועלייה חדה ברווחים. כמו כן, החברה עדכנה את מדיניות חלוקת הדיבידנד והודיעה על רכישת יתרת המניות בחברת הבת ’דמרי גלים’ המקדמת כ-30 פרויקטים בתמ"א 38 ובעיקר בעיר ת"א.

 

 

עיקרי התוצאות של רבעון רביעי 2021:

הכנסות החברה ברבעון הרביעי של שנת 2021 הסתכמו בכ-308 מיליון שקל, בהשוואה לכ-377 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2020. הירידה בהכנסות, על אף הגידול בהיקף המכירות ברבעון, נבעה בעיקר מקצב התקדמות ביצוע הפרויקטים בהם נמכרו הדירות.

 

הרווח הגולמי ממכירות, השכרת מבנים מסחריים ועבודות הקמה ברבעון הרביעי של שנת 2021 עלה בכ-7% לכ-119 מיליון שקל, לעומת כ-111 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020. העלייה ברווח הגולמי, למרות הירידה בהכנסות, נבעה בעיקר מהשיפור החד ברווחיות הגולמית שעלתה לכ-38.7% לעומת כ-29.5% ברבעון המקביל ב-2020.

 

הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של שנת 2021 עלה בכ-26% לכ-115 מיליון שקל לעומת כ-92 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020. העלייה ברווח התפעולי נבעה מהגידול האמור ברווח הגולמי ממכירת דירות, וכן מעליית שווי נדל"ן להשקעה  בסך של כ-30 מיליון שקל בגין ביטול ירידת שווי בפרויקט סינמה סיטי בבאר שבע ובמרכז מסחרי בכפר סבא, בעוד שבשנת 2020 נרשמה עליית שווי של כ-2 מיליון שקל.

 

הרווח הנקי ברבעון הרביעי 2021 עלה בכ-24% לכ-80 מיליון שקל, לעומת כ-65 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.  

 

ברבעון הרביעי של 2021 מכרה חברת י.ח דמרי 315 יח"ד בישראל בתמורה כספית של כ-637 מיליון שקל (מתוכן חלק החברה הינו 298 יח"ד והתמורה הינה כ-558 מיליון שקל), לעומת מכירת 280 יח"ד בישראל ברבעון המקביל אשתקד בתמורה כספית של כ-515 מיליון שקל (מתוכן חלק החברה הינו 259 יח"ד והתמורה בגינו הינה כ-454 מיליון שקל).

בנוסף, בחו"ל מכרה החברה ברבעון הרביעי 18 יח"ד בתמורה כספית של כ-4 מיליון שקל, לעומת מכירה של 41 יח"ד בתמורה כספית של כ-9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

 

עיקרי התוצאות של שנת 2021:

החברה סיימה את שנת 2021 עם הכנסות שיא לאחר צמיחה של כ-14% לכ-1.26 מיליארד שקל, לעומת כ-1.1 מיליארד שקל בשנת 2020. הצמיחה בהכנסות נבעה מהעלייה בקצב מכירת הדירות בפרויקטים שבבניה ובהתחשב בקצב ביצוע הפרויקטים.

 

הרווח הגולמי ממכירות, השכרת מבנים מסחריים, עבודות הקמה ומכירת קרקעות בשנת 2021 עלה בכ-24% לכ-398 מיליון שקל, לעומת כ-320 מיליון שקל בשנת 2020. העלייה ברווח הגולמי נבעה מהצמיחה האמורה בהיקפי הפעילות ומהשיפור בשיעור הרווח הגולמי שעלה בשנת 2021 לכ-31.6%, בהשוואה לכ-29.0% בשנת 2020 כתוצאה מהעלייה ברווחיות ממכירת דירות וממכירת מלאי קרקעות המתאפיינת ברווחיות גולמית גבוהה.

 

הרווח התפעולי בשנת 2021 עלה בכ-45% לכ-353 מיליון שקל לעומת כ-243 מיליון שקל בשנת 2020. העלייה ברווח התפעולי נבעה מהגידול ברווח הגולמי, וכן מהכרה ברווח ממימוש נדל"ן להשקעה בסך של כ-10 מיליון שקל בעקבות מכירת קרקע בנתיבות, וכן מעליית שווי נדל"ן להשקעה בסך של כ-30 מיליון שקל כתוצאה מביטול ירידת ערך במרכז מסחרי בכפר סבא ובפרויקט סינמה סיטי בבאר שבע עם חזרתו ההדרגתית לפעילות ועלייה ניכרת בפדיונות, בעוד שבשנת 2020 נרשמה עליית ערך מתונה של כ-2 מיליון שקל.

 

הרווח הנקי בשנת 2021 עלה בכ-54% לשיא של כ-232 מיליון שקל, לעומת כ-150 מיליון שקל בשנת 2020. העלייה החדה ברווח נבעה, כאמור, מהעלייה בהיקפי הפעילות ממכירת דירות, מהשיפור ברווחיות הגולמית ממכירת דירות וביטול הפרשה לירידת ערך כאמור.

 

במהלך שנת 2021 מכרה חברת י.ח דמרי 950 יח"ד בישראל בתמורה כספית של כ-1.9 מיליארד שקל (מתוכן חלק החברה הינו 893 יח"ד והתמורה בגינו הינה כ-1.71 מיליארד שקל), לעומת מכירת 777 יח"ד בישראל בשנת 2020 בתמורה כספית של כ-1.26 מיליארד שקל (מתוכן חלק החברה הינו 723 יח"ד והתמורה בגינו הינה כ-1.14 מיליארד שקל).

כמו כן, במהלך שנת 2021 מכרה החברה בחו"ל 135 יח"ד בתמורה כספית של כ-28 מיליון שקל, לעומת מכירה של 104 יח"ד בתמורה כספית של כ-23 מיליון שקל בשנת 2020.

 

מתחילת השנה ועד בסמוך למועד פרסום הדוחות מכרה החברה 432 יח"ד בארץ (מתוכן 267 במסגרת מחיר למשתכן בנתיבות, אשקלון וקריית ביאליק) בתמורה כספית של כ-638 מיליון שקל (מתוכן חלק החברה 417 יח"ד בתמורה כספית של כ-591 מיליון שקל).

 

 

 

נכון לסוף שנת 2021, החברה מבצעת ומשווקת 2,847 יח"ד (מתוכן חלק החברה 2,639 יח"ד) ב-16 פרויקטים ברחבי הארץ, מתוכן נמכרו 995 יח"ד (חלק החברה 837 יח"ד) בתמורה כספית כוללת של כ-1.73 מיליארד שקל (חלק החברה כ-1.55 מיליארד שקל).

בנוסף, לחברה עתודות קרקע, פרויקטים בתכנון, פרויקטים בהתחדשות עירונית ותמ"א 38 בהיקף כולל של כ-27,000 יח"ד, מתוכן צפויה החברה להוציא היתרי בניה בהיקף של כ-6,700 יח"ד עד לשנת 2024.

 

ממאזנה המאוחד של החברה עולה, כי ההון העצמי של החברה המיוחס לבעלי מניותיה, נכון ל-31 בדצמבר 2021, הסתכם בכ-1.5 מיליארד שקל ומהווה כ-34% ממאזן החברה, וזאת לאחר חלוקת דיבידנד בסך של כ-80 מיליון שקל במהלך שנת 2021.

 

נורית טואיטו, משנה למנכ"ל י.ח דמרי: "אנו גאים לסכם את שנת 2021 עם תוצאות שיא במכירת דירות, בהכנסות וברווחים. בשנת 2021 מכרנו 950 יחידות דיור בישראל, כולל חלק השותפים, הודות לביקושים החזקים לרכישת דירות, לצד הפעולות שנקטנו בשנים האחרונות להגדלת היקף המלאי הזמין למכירה. הגידול החד במכירות קיבל ביטוי בהכנסות שיא של כ-1.26 מיליארד שקל, וזאת למרות שחלק מהמכירות טרם קיבלו ביטוי מלא בהכנסות וזאת בהתחשב בקצב ביצוע הפרויקטים.

בשנת 2021, הכרנו בעליית שווי נדל"ן להשקעה בסך של כ-30 מיליון שקל כתוצאה מביטול ירידת ערך במרכז מסחרי בכפר סבא ובפרויקט סינמה סיטי בבאר שבע, בעקבות חזרה הדרגתית לפעילות והעלייה הניכרת בהיקף הפדיונות עם התמתנות המגבלות המיוחסות למשבר הקורונה.

לחברה עתודות קרקע, פרויקטים בתכנון, פרויקטים בהתחדשות עירונית ותמ"א 38 בהיקף כולל של כ-27 אלף יחידות דיור – היקף משמעותי שיתמוך ביכולתו להגדיל היקפי הפעילות בשנים הבאות, כאשר במהלך 3 השנים הקרובות בכוונתנו להוציא היתרי בניה בהיקף של כ-6,700 יחידות דיור.

בתוך כך, לאחרונה חתמנו על הסכם לרכישת יתרת מניות המיעוט בחברת הבת ’דמרי גלים’ המקדמת 30 פרויקטים שונים בתמ"א 38 בעיקר בת"א, כך שעם השלמת העסקה אנו צפויים להחזיק במלוא המניות ואנו רואים פוטנציאל רב בפעילות זו.

בכוונתנו להמשיך ולפעול לאיתור הזדמנויות אטרקטיביות לרכישת קרקעות ולייזום פרויקטי התחדשות עירונית להרחבת הפעילות בשנים הקרובות, תוך המשך המיצוב של המותג ’דמרי’ כמותג מוביל ואיכותי בשוק המגורים הישראלי".

  1. מניות בכתבה
  2. דמרי

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    דמרי גרף

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    cooky 27/03/2022 12:02