דוחות כספיים

לוינשטין הנדסה מסיימת את 2021 עם רבעון אחרון חזק

הרווח הנקי ללא שיערוכים בשנת 2021 הסתכם לסך של כ- 115.7 מיליוני שקל בהשוואה לרווח של כ- 70.2 מיליוני שקל בשנת 2020, החברה רשמה עליית ערך של 175 מיליון מהתחנה המרכזית בת"א

מערכת ספונסר 27/03/2022 08:38

א+א-

לוינשטין הנדסה מדווחת על עלייה בכל הפרמטרים ברבעון הרביעי:

 

לוינשטין הנדסה מסכמת את שנת 2021 עם זינוק ברווח הנקי שהסתכם לסך של כ- 315 מיליוני שקל, לעומת רווח של כ- 63 מיליוני שקל בשנת 2020, גידול של כ-500%. ברבעון הרביעי של השנה מציגה הקבוצה רווח נקי של 233 מליוני ש"ח וזאת בהשוואה לרווח נקי של 16 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הנקי ללא שיערוכים בשנת 2021 הסתכם לסך של כ- 115.7 מיליוני שקל בהשוואה לסך של כ- 70.2 מיליוני שקל.

 

הרווח התפעולי מפעילות נדל"ן מניב עמד על כ- 315 מיליוני שקל לעומת סך של כ- 51.8 מיליוני שקל בשנת 2020. ה - NOI  בשנת 2021 הסתכם לסך- 71.5 מיליוני שקל בהשוואה לסך של כ- 73 מיליוני שקל אשתקד. הירידה זו נבעה מהחלפת שוכרים במגדל לוינשטין כתוצאה משטחים שהיו פנויים בתקופת ההחלפה. למועד פרסום הדוחות הכספיים שיעור התפוסה במגדל לוינשטין הינו - 100%. מנגד, חל שיפור בתוצאות של מלון שדות עם החזרה לשגרת פעילות לאחר הסגרים.

 

בתקופת הדוח רשמה הקבוצה רווחי שערוך נכסי נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה בסך של כ- 259 מיליוני ש"ח (כולל חלק החברה בעלייה בשווי ההוגן של נכסי נדל"ן להשקעה בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני), מהם סך של כ- 175 מיליוני ש"ח נבעו מעליית ערך מתחם התחנה המרכזית הישנה בתל אביב. 

 

החברה מכרה 334 יח"ד (חלק הקבוצה 325 יח"ד) ורשמה הכנסות של 327 מיליוני ש"ח ממכירת דירות בשנת 2021 בהשוואה למכירה של 151 יח"ד (חלק הקבוצה 144 יח"ד) ורשמה הכנסות בסך של 308 מיליוני ש"ח אשתקד. הרווח התפעולי מפעילות נדל"ן למגורים הסתכם לסך של כ- 65.2 מיליוני שקל בהשוואה לסך של כ- 35.7 מיליוני שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הרווח התפעולי מביצוע עבודות קבלניות בשנת 2021 הסתכם לסך של כ- 47 מיליוני שקל בהשוואה לסך של כ- 31.3 מיליוני שקל בשנת 2020. העבודות הקבלניות של החברה מבוצעות באמצעות חברה בת (המוחזקת בשיעור 60%) לוינשטין נתיב הנדסה ובניין בע"מ. באוגוסט 2021 קיבלה לוינשטין נתיב יחד עם צד ג’, הודעה כי הצעתם לביצוע עבודות קבלן ראשי בפרויקט עזריאלי "ספירלה" בתל אביב, נבחרה כהצעה הזוכה. חלקה של לוינשטין נתיב בפרויקט הינו 49%.

 

בשנת 2021 חל גידול של כ - 26% בהון העצמי של החברה אשר הסתכם לסך של כ- 1.37 מיליארד ש"ח ליום 31 בדצמבר 2021 בהשוואה לסך של כ- 1.09 מיליארד שקל נכון ליום 31 בדצמבר 2020.

 

לדברי שאולי לוטן, מנכ"ל קבוצת לוינשטין: "שוק הנדל"ן הישראלי צמח באופן משמעותי בשנה האחרונה למרות מגפת הקורונה, אנו רואים זאת בכל הפרמטרים בענף וגם בתוצאות הקבוצה. הגידול בכל מגזרי ומדדי הפעילות מעיד על מגמת צמיחה מתמשכת בחברה. קבוצת לוינשטיין שמה לה למטרה לפעול בכל תחומי הנדל"ן על מנת לייצר ערך מקסימלי הן ללקוחות והן לשוק ההון ואנו נמשיך לאתר הזדמנויות בשוק הנדל"ן על מנת להרחיב את מצבת הפרויקטים שלנו".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה