דוחות כספיים

רני צים בשנה מפתיעה עם רווח נקי של 105 מיליון ש”ח

מתחילת 2022 חנכה החברה מרכזים מסחריים בגני תקווה ובטירה, זאת בנוסף למסחר מרכזים בבניה ולאחר הכנסת שותפים במספר פרויקטים אשר מאשררים את שווי הנכסים והכניסו לא מעט כסף לקופת החברה

מערכת ספונסר 24/03/2022 09:35

א+א-

חברת רני צים מרכזי קניות פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2021 כולה.

המכירות והכנסת השותפים בפרויקטים רבים כהניסו לא מעט כסף לחברה ולאחר ששנה שעברה ההון החוזר היה שלילי עתה הוא חיובי, החברה יושבת על 385 מליון ש"ח מזומן אשר יכול להוות פקטור מכריע שיעזור לתוצאות 2022 במידה והחברה תמשיך להתנהל נכון.

עיקרי תוצאות לשנת 2021:

הכנסות החברה בשנת 2021 עלו בכ-57.4% לכ-70 מיליון שקל, לעומת כ-44.5 מיליון שקל בשנת 2020. עיקר הגידול מיוחס לאיחוד לראשונה של הכנסות מהנכסים באום אל פאחם וירכא החל מהרבעון הרביעי של שנת 2020, וכן לחזרה לפעילות שגרתית לאחר סיום הקלות שניתנו לשוכרים בעטיו של משבר נגיף קורונה בשנת 2020 וברבעון ראשון 2021.

ההכנסות כולל תוצאותיה של חברה שמחזיקה בכ-50% מהמרכז המסחרי בנתיבות, המטופלת לפי שיטת השווי המאזני בהתאם לשיעור האחזקה בה, עלו בשנת 2021 בכ-39.5% לכ-76.7 מיליון שקל, לעומת כ-55 מיליון שקל בשנת 2020.

ה-NOI בשנת 2021 עלה בכ-47% לכ-56.6 מיליון שקל, לעומת כ-38.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ה-NOI מנכסים זהים עלה בתקופה בכ-59% לכ-52.9 מיליון שקל, לעומת כ-33.2 מיליון בשנת 2020.

ה-FFO של החברה, לפי גישת ההנהלה, עלה בשנת 2021 בכ-147% לכ-18.3 מיליון שקל לעומת כ-7.4 מיליון שקל בשנת 2020. 

החברה רשמה בשנת 2021 עליית ערך נדל"ן להשקעה בסך של כ-143.7 מיליון שקל, לעומת כ-39.8 מיליון שקל בשנת 2020. עליית הערך בשנת2021 מיוחסת בעיקר לעליית ערך בעקבות מימוש מחצית מהזכויות בכל אחד מפרויקטים בכפר סבא וגני תקווה ולעליית ערך רוחבית של הנכסים כגון, ערד, בית שאן, א.א.פ, ירכא ונוף הגליל.

הרווח הנקי בשנת 2021 זינק לכ-105.6 מיליון שקל, לעומת כ-36.8 מיליון שקל בשנת 2020.

נכון ליום 31.12.2021, לחברה יתרת מזומנים ושווי מזומנים בסך של כ-385 מיליון שקל.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות, נכון ליום 31.12.2021, עלה לכ-583 מיליון שקל, לעומת הון עצמי בסך כ-451.8 מיליון שקל בסוף שנת 2020.

עיקרי תוצאות הרבעון הרביעי 2021

הכנסות החברה ברבעון הרביעי עלו בכ-47.5% לכ-20 מיליון שקל, לעומת כ-13.5 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020. עיקר העלייה מיוחסת לחזרה לפעילות שגרתית לאחר סיום הקלות שניתנו בתקופת הקורונה.

ההכנסות כולל תוצאותיה של החברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני בהתאם לשיעור האחזקה בה , שמחזיקה בכ-50% מהמרכז המסחר בנתיבות, עלו ברבעון הרביעי בכ-46.9% לכ-21.6 מיליון שקל, לעומת כ-14.7 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020.

ה-NOI ברבעון הרביעי של שנת 2021 עלה בכ-52.8% לכ- 16.1 מיליון שקל, לעומת כ-13.3 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2020 שעיקר עלייתו נובע מסיום השפעות הקורונה ושיפור והשבחת ניהול הנכסים.

ה-FFO של החברה, לפי גישת ההנהלה, טיפס ברבעון הרביעי לכ-7.3 מיליון שקל לעומת נתון שלילי בסך כ-2 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020.

החברה רשמה ברבעון עליית ערך נדל"ן להשקעה בסך של כ-62.3 מיליון שקל, לעומת עליית ערך בסך כ-31.7 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020. הגידול מיוחס בעיקר לעליית ערך של הפרויקט בהקמה כפר סבא בעקבות התקשרות בהסכם למכירות 50% מהזכויות בו, וכן עדכון שווים הנובע מהערכות השווי השוטפות שמבוצעות ע"י מעריכי השווי הבלתי תלויים.

הרווח הנקי ברבעון הרביעי של שנת 2021 זינק לכ-44.5 מיליון שקל, לעומת כ-21 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2020.

 

רני צים, יו"ר רני צים מרכזי קניות: "אנו מסכמים את 2021 עם תוצאות חזקות ומציגים רווח נקי של כ-105 מיליון שקל, ובכך למעשה עמדנו בתחזיות שהצגנו, ואף מעבר לכך. אנו ממשיכים לפעול על פי החזון העסקי שלנו, שיבטיח צמיחה מואצת לחברה, וכבר אנו נמצאים בתנופת פעילות אדירה בכל החזיתות. מתחילת 2022 חנכנו מרכזים מסחריים בגני תקווה ובטירה, שניהם בתפוסה המתקרבת ל-100% ויחד עם שלב א’ בכפ"ס, שייפתח השנה, נגיע ל-10 מרכזים פעילים, ואנחנו ממשיכים לפעול להרחבה והשבחה של הפעילות. לאחרונה מכרנו 50% מזכויותינו בפרויקט בהקמה בכפ"ס תוך הצפת ערך והכנסת שותפים איכותיים. אנחנו נמצאים בשלבי הקמה של מרכזי מסחר בהיקף כולל של למעלה מ-95,000 מ"ר תוך שאנחנו מתקדמים בהתאם לתוכניותינו ואף מקדימים אותן. במקביל התחלנו לפעול בתחום הייזום למגורים בחברה הערבית, ואנחנו בוחנים כניסה לתחומים נוספים ובהם תחומי הלוגיסטיקה וחוות השרתים, שאנו רואים כמשלימים לתחום פעילותינו".

  1. מניות בכתבה
  2. רני צים

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה