חיים כצמן, יור גזית גלוב קרדיט: יח"צ

דוחות כספיים

גזית גלוב בדוח פושר

מרבית האינדיקטורים כגון: NOI FFO ועוד מצביעים על ירידה, הדוחות לאחר רכישת אטריום ועם כניסה ליזמות בארץ וארה"ב שיעניקו מנועי צמיחה חדשים עם הפרויקט במיאמי ובית כאל שנרכש לאחרונה

מערכת ספונסר 23/03/2022 14:24

א+א-

חברת גזית גלוב מדווחת על הרעון הרביעי ושנת 2021 כולה:

מרבית האינדיקטורים כגון: NOI ,FFO ועוד מצביעים על ירידה, הדוחות לאחר רכישת אטריום ועם כניסה ליזמות בארץ וארה"ב שיעניקו מנועי צמיחה חדשים עם הפרויקט במיאמי ובית כאל שנרכש לאחרונה, נראה כי הכניסה של קנדה ישראל תרמה לסגירת הפער בין הדוחות למחיר המניה ולכן לא רואים תזוזה גדולה.

דגשים פיננסים עיקריים לתוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2021 והתפתחויות עסקיות אחרונות:

ה- NOI מנכסים זהים עלה ברבעון בכ- 21% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. ה- NOI מנכסים זהים עלה בשנת 2021 בכ- 1% לעומת אשתקד, חרף האתגרים הגלובאליים על רקע מגפת הקורונה.

ה- NOI באיחוד יחסי ללא השפעת שע"ח גדל ברבעון בכ- 20.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. ה- NOI באיחוד יחסי גדל ברבעון בכ- 10.7% והסתכם בכ- 270 מיליון ש"ח לעומת כ- 244 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ה- NOI באיחוד יחסי ללא השפעת שע"ח גדל בשנת 2021 בכ- 4.3% לעומת אשתקד. ה- NOI באיחוד יחסי בשנת 2021 הסתכם בכ- 1,101 מיליון ש"ח לעומת כ- 1,090 מיליון ש"ח אשתקד.

ה- FFO (ללא השפעת שע"ח) צמח ברבעון בכ- 5.4% והסתכם בכ- 98 מיליון ש"ח לעומת כ- 93 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ה- FFO למניה (ללא השפעת שע"ח) צמח בכ- 6.6% והסתכם ברבעון בכ- 0.65 ש"ח לעומת כ- 0.61 ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ה- FFO (ללא השפעת שע"ח) הסתכם בשנת 2021 בכ- 417 מיליון ש"ח לעומת כ- 436 מיליון ש"ח אשתקד. ה- FFO למניה (ללא השפעת שע"ח) צמח בשנת 2021 בכ- 5.4%.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת סולו מורחב הסתכם ברבעון בכ- 94 מיליון ש"ח, 0.62 ש"ח למניה. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת סולו מורחב לשנת 2021 הסתכם בכ- 431 מיליון ש"ח, 2.84 ש"ח למניה.

במהלך הרבעון נרשמה עליית ערך בנדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח של כ-517 מיליון ש"ח. במהלך שנת 2021 נרשמה עליית ערך בנדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח של כ-621 מיליון ש"ח. בשנת 2020 נרשם שערוך שלילי של כ-1,534 מיליון ש"ח.

הרווח הנקי לבעלי המניות של החברה הסתכם ברבעון בכ- 320 מיליון ש"ח (כ-2.10 ש"ח למניה) לעומת הפסד של כ-163 מיליון ש"ח (1.09 ש"ח למניה) אשתקד. הרווח הנקי לבעלי המניות של החברה הסתכם בשנת 2021 בכ- 646 מיליון ש"ח (כ-4.25 ש"ח למניה) לעומת הפסד כ-653 מיליון ש"ח (3.92 ש"ח למניה) אשתקד.

ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה ליום 31 בדצמבר, 2021 הסתכם לכ- 5,307 מיליון ש"ח, כ- 35 ש"ח למניה לעומת כ- 5,562 מיליון ש"ח, כ- 36.8 ש"ח למניה ליום 31 בדצמבר, 2020. הירידה נובעת בעיקרה מהתחזקות השקל ביחס לכל המטבעות בטריטוריות בהן פועלת הקבוצה.

שיעור התפוסה בנכסי החברה עלה בכ- 0.9% לעומת הרבעון הקודם ועמד ליום 31 בדצמבר, 2021 על כ- 94.3%.

שיעור המינוף (מאוחד) ליום 31 בדצמבר, 2021 עמד על כ-53.3% לעומת כ- 58.9% ליום 31 בדצמבר, 2020. שיעור המינוף (סולו מורחב) ליום 31 בדצמבר, 2021 עמד על כ-63.2% לעומת כ- 61.8% ליום 31 בדצמבר, 2020.

יתרות הנזילות וקווי אשראי מאושרים בלתי מנוצלים (סולו מורחב) הסתכמו ביום 30 בדצמבר 2021 לכ- 3.1 מיליארד ש"ח מתוכן כ- 2.3 מיליארד ש’’ח מזומנים ושווי מזומנים, ני"ע סחירים ופיקדונות לטווח קצר. ליום פרסום הדוחות יתרות הנזילות הכוללות את השלמת המיזוג עם חברת אטריום והנפקת ההון לאחר תאריך המאזן עומדות על כ- 4.5 מיליארד ש"ח.

במהלך הרבעון גייסה החברה כ-615 מיליון ש"ח במסגרת הרחבת שתי סדרות אג"ח במחיר המשקף ריבית ממוצעת של 1.07%.

חיים כצמן, מייסד ומנכ"ל גזית גלוב: "אנחנו מסכמים את שנת 2021 עם רבעון רביעי חזק וצמיחה בפרמטרים התפעוליים. תוצאות הרבעון מדגישות את איכות תיק הנכסים שלנו ואנו גאים בביצועים התפעוליים, שהושגו חרף האתגרים הגלובאליים שחווינו השנה. השנה מינפנו את היכולות הגלובליות שלנו וחתמנו על הסכמים חדשים עם מותגים בינלאומיים מובילים כדוגמת אדידס, שתפתח השנה את חנות הקונספט הגדולה ביותר במרכז אירופה. בשנה זו, ואחריה, קידמנו מספר מהלכים המשנים את פני החברה. העמקנו משמעותית את פעילותנו בתחום המגורים להשכרה, בישראל, אירופה וארה"ב, תחום שמהווה את אחד ממנועי הצמיחה הבולטים של הקבוצה. השלמנו את העסקה להפיכתה של חברת הבת אטריום לחברה פרטית בבעלותנו המלאה, מהלך שהופך את גזית גלוב לחברת נדל"ן תפעולית מלאה. אנו מאמינים כי המהלך יגדיל את הגמישות הניהולית והפיננסית של הקבוצה בכל הקשור לניהול וטיוב תיק הנכסים, בנייה ופיתוח של נכסים קיימים, בעיקר בתחום המגורים להשכרה. אנו ממשיכים במאמצים להורדת המינוף ועלויות המימון, כפי שבא לידי ביטוי בגיוסים האחרונים לצד מהלכים עסקיים נוספים שאנו מקדמים הכוללים מכירה משמעותית של נכסים שאינם נכסי ליבה."

  1. מניות בכתבה
  2. נורסטאר
  3. גי סיטי

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה