דוחות כספיים

ארד עם תוצאות טובות אך נפגעת משערי המט”ח

ארד עובדת במספר רב של טריטוריות אך עם התחזקות השקל והדולר התוצאות נפגעו, הרווח הנקי המתואם ברבעון האחרון הסתכם בכ-4.3 מיליון דולר

חדשות ספונסר 21/03/2022 16:25

א+א-

עיקרי התוצאות לשנת 2021 :

הכנסות הקבוצה בשנת 2021 הסתכמו בכ-281 מיליון דולר, לעומת כ-250 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-12.4%.

הרווח הגולמי בשנת 2021 הסתכם בכ-90.2 מיליון דולר (המהווה כ-32.1% מההכנסות), לעומת כ-80.7 מיליון דולר (המהווה כ-32.3% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד, הגידול ברווח הגולמי נובע בעיקר מגידול בהיקף המכירות .

הוצאות מחקר ופיתוח בשנת 2021 הסתכמו בסך של כ-18.9 מיליון דולר בהשוואה לסך של כ-16.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.  

הוצאות המכירה והשיווק בשנת 2021 הסתכמו לסך של כ-26.6 מיליון דולר בהשוואה לסך של כ-24  מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הוצאות הנהלה וכלליות בשנת 2021 הסתכמו לסך של כ-20 מיליון דולר לעומת הוצאות בסך של כ-18.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי בשנת 2021 הסתכם בכ-25.1 מיליון דולר לעומת כ-22.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי המתואם בשנת 2021 הסתכם בכ-20.9 מיליון דולר (כ- 20 מיליון דולר לאחר החלת תקן IFRS16), לעומת כ-17.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד (כ-15.7 מיליון דולר לאחר החלת תקן IFRS16).

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בשנת 2021  הסתכם לסך של 36.0 מיליון דולר, לעומת תזרים מזומנים בסך של כ-27.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

 

עיקרי התוצאות לרבעון הרביעי לשנת 2021:

הכנסות הקבוצה ברבעון הסתכמו בכ-69.1 מיליון דולר, לעומת כ-64.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 12.4% , מרבית הגידול במכירות נוצר בשוק האמריקאי, בשוק הישראלי ובשוק הספרדי.

הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ- 21.9מיליון דולר (כ- 31.7% מסך ההכנסות), לעומת כ-20.6 מיליון דולר (כ-32.1% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד, הירידה בשיעור הרווח הגולמי נובעת מהתייקרות בתעריפי ההובלה הימית ומהעלייה במחירי רכיבים אלקטרוניים מסוימים כתוצאה משיבושים עולמיים בשרשרת האספקה הנובעים ממשבר הקורונה.

הוצאות מכירה ושיווק הסתכמו ברבעון לסך של כ-7 מיליון דולר בהשוואה לסך של כ-6.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו ברבעון לסך של כ- 5 מיליון דולר לעומת הוצאות בסך של כ-5.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון הסתכם לסך של כ- 5.2 מיליון דולר (המהווה כ-7.6% מסך ההכנסות), לעומת כ- 4.9 מיליון דולר (המהווה כ-7.7% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות מימון, נטו ברבעון הסתכמו לסך של כ- 0.7 מיליון דולר לעומת הוצאות מימון נטו של כ- 2.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי המתואם ברבעון הסתכם בכ-4.3 מיליון דולר (כ-3.7 מיליון דולר לאחר החלת תקן IFRS16), לעומת כ-4.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד דולר (כ- 3.6 מיליון דולר לאחר החלת תקן IFRS16).

  1. מניות בכתבה
  2. ארד

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה