דוחות כספיים

נאוויטס ברבעון קשה מחקה מעל מחצית הרווח ב-2021

החברה אומנם מפיקה יותר אך הרווח התפעולי ירד עקב הוצאות הנהלה, הוצאות המימון הכבידו עם 24 מיליון דולר ברבעון האחרון מכלול המרכיבים גרמו להפסד של מעל 10 מיליון דולר ופגעו בשנה כולה

אלירן מדר 21/03/2022 08:39

א+א-

שותפות נאוויטס פטרוליום מדווחת על תוצאותיה לשנת 2021 עם עלייה מרשימה של כ-100% בהכנסות ממכירת נפט וגז, שהסתכמו ב-86.4 מיליון דולר, לעומת הכנסות של 42.9 מיליון בשנת 2020, וזאת לאור העלייה המשמעותית במחירי הנפט במהלך השנה והגברת התפוקה מפרויקט בקסקין והשדות היבשתיים בארה"ב. הרווח נקי של השותפות בשנת 2021 הסתכם ב-3.9 מיליון דולר לעומת הפסד של כ-15.9 מיליון דולר בשנת 2020.

במהלך הרבעון הראשון של שנת 2022 עלה מחיר הנפט בחדות וחצה את רף 100 דולר לחבית, זאת על רקע המתיחות הגיאו-פוליטית והשלכותיה הכלכליות. במהלך הרבעון הראשון של 2022, נאוויטס מכרה את כל תפוקת הנפט מפרויקט בקסקין והשדות היבשתיים במחיר ממוצע של 92 דולר לחבית, זאת לעומת מחיר ממוצע של כ-68 דולר בחבית במהלך שנת 2021, מחירי שיא שיגדילו משמעותית את הכנסות השותפות.

ה- EBITDAשל השותפות עמד על כ-55 מיליון דולר, לעומת כ-14 מיליון דולר בשנת 2020, עלייה של פי 4. פרויקט בקסקין תרם ל- EBITDA כ-35.9 מיליון דולר בשנת 2021, וזאת לעומת כ-15.3 מיליון דולר בשנת 2020. נאוויטס מעדכנת כי מפעילת פרויקט בקסקין השלימה כמתוכנן במהלך חודש פברואר את קידוח הפיתוח השלישי במאגר הצפוני וכי העבודות להשלמת ההפקה צפויות בתחילת הרבעון השלישי. במקביל, נאוויטס תבצע במהלך הרבעון השלישי גם קידוח הערכה במאגר בקסקין דרום, נכס נפט נוסף בו מחזיקה השותפות ,ואשר לגביו טרם פרסמה השותפות תזרים מהוון.  

הנכסים היבשתיים תרמו ל-EBITDA של השותפות כ-26 מיליון דולר וזאת לעומת כ-5.2 מיליון דולר בשנת 2020. נאוויטס מעדכנת כי סיימה לקדוח 10 קידוחי פיתוח אופקיים בשדות דנברי, בעלות של כ-30 מיליון דולר, וכי החיבור וההפקה משני הקידוחים האחרונים יושלמו עד לסוף החודש.

במהלך הרבעון הרביעי רשמה נאוויטס הכנסות של 24.7 מיליון דולר ממכירת נפט וגז, עלייה של כ-20% לעומת ההכנסות ברבעון המקביל אשתקד ו-Ebitda של 13.9 מיליון דולר, עלייה של פי 4 לעומת Ebitda ברבעון המקביל אשתקד. במהלך הרבעון נאוויטס רשמה הפסד של כ-12.6 מיליון דולר, זאת בשל הוצאות מימון חד פעמיות של כ-12 מיליון דולר הנובעות מהשלמת המימון הפיננסי לפרויקט שננדואה והשפעת שער החליפין.

במהלך שנת 2021 קצב ההפקה בפרויקט בקסקין גדל בכ-33% לעומת 2020 ובשדות היבשתיים חל גידול של כ-40% בהיקף ההפקה. חלק השותפות (7.5%) בהפקה מפרויקט בקסקין היה כ-881 אלפי חביות נפט במחיר ממוצע של 67.91 דולר לעומת כ-662 אלפי חביות נפט בשנת 2020, במחיר ממוצע של 39.4 דולר.  

במהלך שנת 2021 חלק השותפות בהפקה מהנכסים היבשתיים היה כ-781 אלפי חביות נפט לעומת כ-556 אלפי חביות נפט בשנת 2020, עלייה של כ-40%. הקידוחים האופקיים בשדות דנברי, אשר רובם הושלמו ויחוברו להפקה במהלך שנת 2021, ואשר חוברו להפקה עד כה, תרמו לגידול של כ-174 אלפי חביות נפט. 

במקביל, נאוויטס מעדכנת את תזרים המזומנים המהוון של חלקה בפרויקט שנדדואה לכ-1.85 מיליארד דולר, וזאת תחת הנחת מחיר נפט של 66 דולר במועד ההפקה. נאוויטס מעדכנת כי פיתוח הפרויקט מתקדם על פי התכנון, וההפקה צפויה להתחיל בסוף שנת 2024. בנוסף, נאוויטס מדווחת כי הוא פועלת להשלמת המו"מ לרכישת 65% מחברת הנפט הבריטית Harbour Energy ומחברת- Rockhopper וזאת במטרה לקדם את פיתוח פרויקט Sea Lion, צפונית לאיי פוקלנד.

יו"ר נאוויטס גדעון תדמור: "היציאה ממשבר הקורונה והשינויים הגיאופוליטים באירופה יוצרים מציאות חדשה בשוק האנרגיה העולמי. הוכח שוב שנחיצותו וחשיבותו של הנפט כמקור האנרגיה העיקרי בעולם, אינה עומדת בספק. אסטרטגית הפעילות של נאוויטס, שניצלה הזדמנויות לכניסה והשקעה בנכסי נפט מוכחים בעלות נמוכה - מוכיחה את עצמה וצפויה להניב ערך רב לשותפות, גם במחירי נפט נמוכים משמעותית מהמחירים כיום." 

  1. מניות בכתבה
  2. נאוויטס פטר יהש

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה