דוחות כספיים

אאורה בשנת שיא למרות רבעון אחרון חלש מאוד

ברבעון האחרון החברה שיערכה 52 מיליון ש"ח שיא של החברה, חברות מוחזקות תרמו שיא של 8.6 מיליון ש"ח, החברה הצליחה לחזק את המאזן עם הקטנת החוב וגידול בהון העצמי בצורה מהותית

אלירן מדר 16/03/2022 10:09

א+א-

אאורה דיווחה הבוקר את הדוחות הכספיים שלה לשנת 2021 – הפרמטרים:  

שיא של 553 יח"ד מכורות, בהיקף של 1.23 מיליארד שקל, עליה של 61%, בהשוואה למכירת 343 יח"ד בשנת 2020, בהיקף של 749 מיליון שקל.

הרווח הנקי השנתי היה הגבוה בתולדות החברה והסתכם ל-113.5 מיליון שקל, עליה של 169%, בהשוואה ל-42.1 מיליון שקל בשנת 2020. שיעור הרווח הנקי עמד על 12.7% מסך ההכנסות המאוחדות, בהשוואה ל-3.8% בשנת 2020.

מלאי יח"ד בטיפול החברה עמד על 27,002 יח"ד, עליה משמעותית של 33%, בהשוואה ל-20,638 יח"ד בשנת 2020 – צבר הפרויקטים והיח"ד מבטיח את צמיחת החברה לעשור הקרוב.

במהלך תקופת הדוח החברה התקשרה ב-12 פרויקטים נוספים של התחדשות עירונית. במסגרת פרויקטים אלה החברה צפויה להקים כ-6,570 יח"ד חדשות (מתוכן כ-4,557 יח"ד לשיווק על ידי החברה). כמו כן, התקשרה החברה בעסקת מזומן לרכישת מקרקעין בעיר לוד. המקרקעין בשטח של כ-15 דונם עם תוכנית מאושרת לבניית כ-620 יח"ד וכ-28,000 מ"ר שטחי מסחר ותעסוקה.

נכון למועד אישור הדוח, החברה יוזמת, מתכננת ומקימה בישראל, לרבות יחד עם אחרים, 57 פרויקטים הכוללים כ- 27,002 יח"ד למגורים (חלקה האפקטיבי של החברה כ- 20,470 יח"ד). מתוך סך כל הפרויקטים, 48 פרויקטים הינם בתחום ההתחדשות העירונית אשר במסגרתם תבנה החברה כ- 22,073 יח"ד (חלקה האפקטיבי של החברה כ- 15,806 יח"ד).

כחלק מהקמת שכונות המגורים שמקימה החברה, יוקמו סך של כ- 29,000 מ"ר שטחים מסחריים תומכי מגורים, אותם תחזיק כזרוע מניבה אשר צפויים להניב בעת האיכלוס כ-39 מיליון שקל לשנה. הפרוייקטם העתידיים של החברה צפויים להתווסף שטחים מניבים נוספים.

ההון העצמי של החברה עלה ל-520 מיליון שקל, עליה של 152 מיליון שקל, או 41% בהשוואה להון עצמי של 369 מיליון שקל בשנת 2020.

החברה מציגה גידול עקבי הון ל-CAP, נטו שעמד על 41%, עליה של 46% בהשוואה להון ל-CAP, נטו של 28%.

החברה מציגה קיטון בחוב הפיננסי של 233 מיליון שקל, לסך של 826 מיליון שקל, בהשוואה ל-1.06 מיליארד שקל בשנת 2020.

הרווח התפעולי זינק מ- 96 מיליון ₪ ל- 169 מיליון ₪- גידול של 76%.

נכון ל-31.12.2021 לחברה מזומנים שווי מזומנים ופקדונות מוגבלים לשימוש בסך 251 מיליוני שקל.

  1. מניות בכתבה
  2. אאורה

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה