קרן חזון, יו"ר ומנכ"לית תורפז תעשיות קרדיט: יח"צ

דוחות כספיים

תורפז נסחרת עם מכפילי רווח של הענקיות בענף התמציות

החברה סיפקה דוח חציוני סטנדרטי עם רווח של כ-6 מיליון דולר, אבל מכפיל הרווח לא יכול להיות כ"כ גבוה בחברה תעשייתית מסורתית למרות הרכישות והרצון להשוואה מול הגדולות בענף

אלירן מדר 14/03/2022 09:10

א+א- 15

הכנסות שיא לתורפז בשנת 2021 שצמחו בכ- 61.8% והסתכמו לסך של כ- 85.3 מיליון דולר, בהשוואה להכנסות של כ- 52.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות גדלו הודות לתרומת הרכישות שהושלמו בשנת 2020 ובשנת 2021 וכן מצמיחה אורגנית מנוטרלת מטבעות של כ- 18.6%.  

  

 

הרווח הגולמי של תורפז זינק לשיא בשנת 2021 והסתכם בכ-34.7 מיליון דולר (כ- 40.6% מהמכירות), גידול של כ-59.1%, לעומת כ-21.8 מיליון דולר (כ- 41.4% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח הגולמי נובע מעלייה במכירות החברה בעולם ומהשלמת רכישות שהושלמו ב- 2020 ובשנת 2021 וכן ממינוף הסינרגיה בין המגזרים והחברות. למרות אתגרי השוק ועליית מחירי חומרי הגלם וההובלה, שמרה החברה על רווחיות גולמית של מעל 40%.

  

הקיטון הקל שנרשם בשיעור ברווחיות הגולמית נבע מהגידול החד במכירות מגזר הטעמים אשר רווחיותו לתקופת הדוח נמוכה ביחס לשאר מגזרי הפעילות של החברה והושפע מאיחוד תוצאותיה של SDA החל ברבעון הרביעי של שנת 2020. SDA החלה בתוכנית לטיוב קווי מוצריה, פעולות להתייעלות תפעולית, אשר צפויות להוביל לשיפור ברווחיות התפעולית במהלך הרבעונים הבאים.

 

הרווח התפעולי רשם שיא בשנת 2021 וצמח ב-57.5% והסתכם בשיא של 16 מיליון דולר (כ -18.8% מסך ההכנסות), לעומת כ- 10.2 מיליון דולר (כ- 19.3% מסך ההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהוצאות ההנהלה וכלליות נובע מרכישות שהושלמו בחציון השני בשנת 2021, מגיוס צוות ניהולי וחיזוק מטה החברה וזאת לצורך תמיכה באסטרטגית הצמיחה המשולבת של קבוצת תורפז.

 

הרווח הנקי רשם שיא בשנת 2021  וצמח ב-57% והסתכם לסך של כ- 12.8 מיליון דולר (כ- 15% מההכנסות ) , לעומת כ- 8.1 מיליון דולר (כ-15.4% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד.

 

ה- EBITDA המתואם של תורפז צמח ב-46% בשנת 2021 והסתכם בשיא של כ-20.5 מיליון דולר (כ- 24% מסך המכירות), לעומת 14 מיליון דולר (כ- 26.6% מסך ההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד.

 

יתרת המזומנים ושווי המזומנים נטו של החברה נכון ליום 31 בדצמבר הייתה כ- 55.9 מיליון דולר ותזרים החברה מפעילות שוטפת הסתכם לסך של כ- 12.3 מיליון דולר בשנת 2021.

 

דירקטוריון החברה שמח לבשר כי אישר חלוקת דיבידנד לבעלי המניות של החברה בסך של 3.86 מיליון דולר המהווה כ- 30% מהרווח הנקי לשנת 2021. סכום הדיבידנד למניה הוא בסך של 3.86 סנט למניה (12.6 אגורות) . היום הקובע יחול ביום 23 למרץ, 2022 (בהתאם להוראות הבורסה היום הקובע יהווה גם את יום "האקס") וסכום הדיבידנד יעמוד לתשלום ביום 31 למרץ, 2022.

 

תוצאות מגזרי הפעילות:

 

תחום פעילות הריחות צמח ב-28.3% בהכנסות שהסתכמו לשיא של כ- 19.4 מיליון דולר בשנת 2021, בהשוואה להכנסות של כ-15.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות תחום פעילות הריחות נובע בעיקרו מצמיחה אורגנית מנוטרלת השפעת מטבעות בשיעור של כ-22.7%. הרווח התפעולי בתחום פעילות הריחות צמח ב-34.5% והסתכם בשיא של כ- 6.8 מיליון דולר בשנת 2021 (כ-35.0% מהמכירות).לעומת סך של כ- 5.1 מיליון דולר בשנת 2020 (כ-33.4% מהמכירות).

 

תחום פעילות הטעמים רשם זינוק בהכנסות בשיעור של 242.6% שהסתכמו לשיא של כ-33.3 מיליון דולר בשנת 2021, בהשוואה להכנסות של כ-9.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול החד בהכנסות תחום פעילות הטעמים נובע מהשלמת רכישות בשנת 2021  ובשנת 2020 וכן מצמיחה אורגנית מנוטרלת השפעת מטבעות בשיעור של 17.9%. הרווח התפעולי בתחום פעילות הטעמים צמח בכ- 173.2% והסתכם לסך 2.5 מיליון דולר בשנת 2021 (כ-7.6% מהמכירות), לעומת סך של 0.9 מיליון דולר בשנת 2020 (כ-9.5% מהמכירות). שיעור הרווחיות בתקופה הושפעה מאיחוד תוצאות פעילות SDA החל מהרבעון הרביעי לשנת 2020, וזאת מכיוון שהרווחיות התפעולית של SDA הינה נמוכה נכון להיום ביחס לרווחיות החברה. החברה החלה בתוכנית לטיוב קווי מוצריה, פעולות להתייעלות תפעולית, כל אלו צפויות להוביל לשיפור ברווחיות תפעולית במהלך הרבעונים הבאים.

 

ההכנסות בתחום חומרי הביניים לתעשיית הפארמה נבעו מצמיחה אורגנית מנוטרלת מטבע בשיעור של כ- 46.9% והסתכמו לשיא של כ -20.9 מיליון דולר בשת 2021, בהשוואה להכנסות של כ-14.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי בתחום חומרי הביניים לתעשיית הפארמה גדל ב- 91.8% והסתכם בשיא של כ- 6.6 מיליון דולר בשנת 2021 (כ- 31.7% מהמכירות), לעומת 3.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד (כ- 24.3% מהמכירות).

 

ההכנסות בתחום חומרי הגלם הייחודיים הסתכמו בכ-11.7 מיליון דולר בשנת 2021, בהשוואה להכנסות של כ- 13.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בהכנסות תחום חומרי הגלם הייחודיים נובע משינוי בתמהיל המכירות והעדפת מוצרים בעלי רווחיות גבוהה יותר. הרווחהתפעולי בתחום חומרי הגלם הייחודיים בעולם הסתכם בכ- 3.3 מיליון דולר בשנת 2021 (כ- 28.3% מהמכירות) לעומת כ- 3.1 מיליון דולר בשנת 2020 (כ- 22.6% מהמכירות).  הגידול החד בשיעור הרווח התפעולי בתחום חומרי הגלם הייחודיים נובע משינוי בתמהיל המכירות והפחתת מכירות של מוצרים ברווחיות נמוכה אשר הובילו לשיפור הרווח והרווחיות.


 

 1. מניות בכתבה
 2. תורפז

15 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
 1. 1
  אתה לא מבין כלום וזה לא נגמר.

  קח כל חברת טכנולוגיה/צמיחה שיש בשוק... מנייס דרך אפל דרך אמזון.. כולן פי 5-20 מההון העצמי.
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  הדר 14/03/2022 11:09

 2. 2
  אכן השוק מעניש

  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  יחי 14/03/2022 10:44

 3. 3
  תשמע קראתי קצת חשוד לא?

  אבל תקרא קצת תגובות .אעזוב את הנושא כרגע כי לא המקום אבל נחזור לזה.תודה
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  benyy 14/03/2022 10:40

 4. 4
  מחקר בי"ל ענק: במבה בגיל הרך מ

  מחקר בי"ל ענק: במבה בגיל הרך מונעת אלרגיות
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  nati678 14/03/2022 10:33

 5. 5
  מכפיל הון עצמי

  תחפש בבנקים,ביטוחים,חלק מחברות הנדלן
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  עמי 01 14/03/2022 10:33

 6. 6
  לא רוצה להשמע זקן

  אבל גם העגבניות של היום זה לא אותו טעם שהייתי ילד,כל ההנדסה שעושים לזרעים פשוט הרסו את הטעם
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  עמי 01 14/03/2022 10:30

 7. 7
  החברה נסחרת בשווי יותר מפי 5 מההון |10||30|

  מההון העצמי פעם כתבתי...יתכן בחברה הזו כלול כור גרעיני ולא יודעים
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  sasan 14/03/2022 10:01

 8. 8
  מצאתי בקשור

  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  benyy 14/03/2022 10:01

 9. 9
  בהמשך אמצא לך.

  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  nati678 14/03/2022 09:58

 10. 10
  זהו?אולי תספר לי איך?

  תספר מה יש בה שעושה את זה.
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  benyy 14/03/2022 09:57

 11. 11
  הבמבה מחזקת את מערכת החיסון של הילד

  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  nati678 14/03/2022 09:54

 12. 12
  הימים של כל התעשיה הזאת לא רבים

  לדעתי.באילת ראיתי משהו מוזר למבוגר כמוני.בכניסה לבית ספר וגן קרוב לאיפה ששהיתי.היה שלט ועליו כתוב"בית ספר בלי בוטנים" יש די קרוב גן ילדים ,די קרוב ועברתי ליד אותו סיפור. רגע מה קורה פה?מה קרה לילדים ,לפני כמה עשרות שנים זה לא היה .אכלנו בוטנים כי אז רק זה מה שהיה מהפיצוחים,וגרעינים.איך זה שלא היה אף ילד עם בעיית בוטנים. לדעתי זה הבמבה ושאר השקיות שמלאים בטעם של ,וצבע של.ואף אחד לא יספר לנו כי אוסם ונסטלה מפרסמים הרבה . זאת דעתי ואני לא כימאי
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  benyy 14/03/2022 09:43

 13. 13
  חברים יש תיקון בכתבה

  החברה סיפקה דוח חציוני סטנדרטי עם רווח של כ-6 מיליון דולר, אבל מכפיל הרווח לא יכול להיות כ"כ גבוה בחברה תעשייתית מסורתית למרות הרכישות. אני חשבתי שזה דוח רבעוני, אך שהסתכלתי שוב זה חציוני !!|51|
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  חדשות ספונסר 14/03/2022 09:36

 14. 14
  כולם רואים

  לנגד עיינהם את פרטורום ומפחדים לפספס חברה תעשיתית עם מכפיל הייטק
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  עמי 01 14/03/2022 09:26

 15. 15
  הצמיחה לא הגיעה לשורה התחתונה|4|

  בגלל הוצאות גבוהות של שיווק והנהלה וכלליות....השוק חייב להענישה על כך. יש קונה אינסופי לאחרונה באיזור 2200. נראה אם יגיע שוב או שתשבור
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  הדר 14/03/2022 09:17