ליאורה עופר ורדי כהנא

דוחות כספיים

הדוחות של מליסרון מוכיחים שהיא נסחרת בשווי הוגן

בדומה לחברת נדל"ן רבות אשר משערכות עצמם לדעת גם מליסרון נהנת מהשמאים ומשערכת 1.3 מיליארד ש"ח בשנת 2021, ה-NAV מוכיח כי החברה נסחרת במחיר הוגן, סיום חוזים רבים יכולים לדחוף קדימה

אלירן מדר 14/03/2022 08:58

א+א-

חברת מליסרון דיווחה הבוקר על התוצאות הכספיות לשנת 2021 ומסכמת את השנה עם רווחי שיא בסך של כ-1.5 מיליארד שקל, לעומת הפסד של כ-250 מיליון שקל בשנת 2020. הגידול המשמעותי נובע מגידול ב-NOI שנובע מעלייה בדמי השכירות בחוזים חדשים שנחתמו, ממימושי אופציות ועליית המדד וכן מעדכון הערכת השווי לפרויקט Landmark ת"א וביטול ירידת שווי נכסים שנרשמה בשנת 2020 עם התפרצות נגיף הקורונה. כמו כן, הציגה החברה עלייה בפרמטרים התפעוליים, ביניהם שיא ב-FFO (בנטרול הקלות קורונה), ירידה בשיעור המינוף ועלייה של כ-6% בפדיונות השוכרים.

 

באשר לפדיונות בקניונים, מציינת החברה כי מאז פתיחת הקניונים בסוף חודש פברואר 2021, עם סיום הסגר השלישי ועד לתום שנת 2021, נרשמה עלייה משמעותית של כ-6% בפדיונות קניוני מליסרון, לעומת הפדיונות בתקופה המקבילה בשנת 2019. זאת על אף 11 ימי מבצע "שומר החומות" בחודש מאי והשפעת הגלים הרביעי והחמישי של הקורונה במהלך השנה. בחודש פברואר 2022, עם תחילת הירידה בתחלואה לצד התאוששות היקף הפעילות במשק, נרשמה (על פי דוחות RIS) עלייה בפדיונות קניוני החברה, אשר התחזקה מהמחצית השנייה של החודש.

 

במהלך שנת 2021 הציגה החברה עלייה הן בשיעורי התפוסה והן בדמי השכירות הריאליים, במסחר ובמשרדים,. כך, בתחום המסחר נרשמה עלייה ממוצעת של כ-5% בדמי השכירות הריאליים בגין חוזים חדשים ומימושי אופציות ובתחום המשרדים נרשמה עלייה ממוצעת של כ-3% בדמי השכירות הריאליים בגין חוזים חדשים ומימושי אופציות.

 

למליסרון שישה פרויקטים הנמצאים בשלבי ביצוע שונים והצפויים להניב לחברה NOI שנתי של כ-220 מיליון שקל עם השלמת בנייתם ואכלוסם. הבולט שבהם הוא פרויקט הדגל Landmark בשרונה ת"א (המוחזק עם שותף בחלקים שווים), אשר במהלך שנת 2021 העלתה החברה את צפי ההנבה ממנו מכ-190 מיליון שקל (כ-95 מיליון שקל חלק החברה) לכ-307 מיליון שקל (כ-154 מיליון שקל חלק החברה) בעקבות ביקושי שיא להשכרת שטחי משרדים באזור ת"א, בעיקר מצד חברות הייטק גדולות. בניית המגדל הראשון של הפרויקט צפויה להסתיים בסוף שנת 2023 ועד היום נחתמו חוזי שכירות בגין כשליש משטחו. 

 

במקביל, הודיעה מליסרון על התקדמות ביישום התכנית האסטרטגית, לפיה בשנתיים הקרובות תחל הקמתם של שניים עשר פרויקטים חדשים בהם: כ-400 יחידות דיור להשכרה, תשעה פרויקטים נוספים בשטח של כ-160 אלף מ"ר של משרדים ומסחר, וכן חוות שרתים מתקדמת בהיקף של כ-16 מגה וואט. פרויקטים אלה צפויים להניב לחברה לאחר השלמתם NOI שנתי בהיקף של 200-230 מיליון שקל.

 

לסיכום, לחברה פרויקטים בשלבי ביצוע ובשלבי תכנון מתקדמים הצפויים להניב תוספת NOI בטווח של 420-450 מיליון שקל עד שנת 2028 (כאמור, מתוכם 220 מיליון שקל מיוחסים לפרויקטים בשלבי ביצוע
ו-200-230 מיליון שקל מיוחסים לפרויקטים בייזום) – נתון הצפוי לשקף גידול של כ-40% ב-NOI של החברה לעומת ה-NOI השנתי המייצג כיום.

 

ה-NOI המיוחס לבעלים בשנת 2021 עלה בכ-33% לכ-1.03 מיליארד שקל (קצב שנתי מייצג של 1.15 מיליארד ש"ח, על בסיס רבעון רביעי 2021) בהשוואה לכ-779 מיליון שקל בשנת 2020. העלייה החדה נובעת מירידה בהיקף ההקלות בדמי השכירות שניתנו לשוכרים בשל משבר הקורונה, אשר הסתכמו השנה בכ-104 מיליון שקל, וכן מעלייה בדמי השכירות הריאליים מחתימה על חוזים חדשים, מימושי חוזים ועליית המדד.

 

ה-FFO בשנת 2021 עלה לכ-723 מיליון שקל (קצב שנתי מייצג של 812 מיליון ש"ח, על בסיס רבעון רביעי 2021) בהשוואה לכ-461 מיליון שקל בשנת 2020 ובהשוואה לכ-717 מיליון שקל בשנת 2019. העלייה החדה ב-FFO, בהשוואה לשנת 2020, נבעה בעיקר מהקיטון האמור בהיקף ההקלות שניתנו לשוכרים, וכן מחיסכון בהוצאות המימון בסך של כ-37 מיליון שקל כתוצאה מפעולות שנקטה החברה למחזור חוב. להערכת החברה, לאחר השלמת אכלוס הפרויקטים החדשים שבשלבי ביצוע שסיומם צפוי בשנת 2025 והמשך מחזור החובות בסביבת הריבית הנוכחית, צפוי ה-FFO לעמוד על כ-1.2 מיליארד שקל.

 

בשורה התחתונה, מסיימת מליסרון את שנת 2021 עם שיא שנתי ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות שהסתכם לכ-1.5 מיליארד שקל, בהשוואה להפסד של כ-250 מיליון שקל בשנת 2020. המעבר מהפסד לרווחי שיא נבע בעיקר מעליית שווי נדל"ן להשקעה, נטו ממס בסך של כ-1.02 מיליארד שקל במהלך שנת 2021, בהשוואה לירידת שווי, נטו ממס, של כ-571 מיליון שקל בשנת 2020, וזאת כתוצאה מעליית דמי השכירות, עליית המדד שהגדילה את הכנסות החברה, ביטול ירידת שווי הנכסים בשנת 2020 בגין התפרצות נגיף הקורונה, ירידה של כ-0.25% בשיעור ההיוון המשוקלל של הנכסים המניבים לכ-6.76%, וכן עדכון הערכת השווי לפרויקט Landmark ת"א.

 

ה-NOI המיוחס לבעלים ברבעון עלה לכ-285 מיליון שקל, בהשוואה לכ-281 מיליון שקל ברבעון הקודם ובהשוואה לכ-125 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2020. העלייה ב-NOI, ביחס לרבעון המקביל אשתקד, נבעה כאמור בעיקר מירידה משמעותית בהקלות לשוכרים שהסתכמו ברבעון זה בכ-2 מיליון שקל בלבד. ה-FFO ברבעון עלה לכ-203 מיליון שקל, בהשוואה לכ-201 מיליון שקל ברבעון הקודם ובהשוואה לכ-64 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שיא רבעוני ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות שהסתכם בכ-693 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של כ-55 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, וזאת כתוצאה מעליית שווי נדל"ן להשקעה, נטו ממס, בסכום של כ-552 מיליון שקל שנבע מעליית דמי השכירות, עליית המדד ועדכון הערכת שווי לפרויקט Landmark ת"א.

 

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות בסוף שנת 2021 עלה ועומד על כ-8.7 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-7.2 מיליארד שקל בסוף שנת 2020 – גידול של כ-1.5 מיליארד שקל במהלך שנת 2021.

 

יו"ר מליסרון, ליאורה עופר: "מליסרון מסכמת את שנת 2021 עם עלייה משמעותית בתוצאות התפעוליות הן בפעילות הקניונים והן בפעילות המשרדים, המעידה בין היתר על הסתגלות השוק למציאות של שגרה לצד קורונה. אנחנו ממשיכים בקידום התוכנית האסטרטגית של מליסרון – שמקדמת את עסקי הליבה של החברה לצד פיתוח מנועי צמיחה נוספים, כניסה לתחומים חדשים ומהלכי השבחה ופיתוח נכסים. כל אלו יבטיחו את המשך המגמה החיובית גם בשנים הבאות".

  1. מניות בכתבה
  2. מליסרון

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה