דוחות כספיים

סקייליין בשנה מצוינת הרוויחה 97 מיליון ש”ח

החברה הצליחה להוריד מינוף ולהתחמש במזומנים עקב מספר עסקאות מהותיות אשר ישנו את פני החברה, צפויה לקבל עוד מזומנים מעסקאות אלו, שווי נכסי נקי 297 מיליון ש"ח, ההכנסות צמחו ב-41%.

חדשות ספונסר 13/03/2022 09:00

א+א-

חברת סקייליין השקעות, המתמחה, בין היתר, בהשקעות בנדל"ן מלונאי מניב בארה"ב ובקנדה, פרסמה את תוצאות החברה לשנת 2021 שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021. ברבעון הרביעי ולאורך שנת 2021 המשיכה סקייליין להפגין שיפור משמעותי בתוצאות התפעוליות וגידול בכלל הפרמטרים, בד בבד עם הקלה במגבלות אשר הוטלו בעקבות מגפת הקורונה.

הכנסות ממלונות ואתרי נופש צמחו בשנת 2021 בכ-41% לסך של כ-129.3 מיליון דולר קנדי לעומת כ-91.5 מיליון דולר קנדי בשנת  2020, וזאת כתוצאה מהמשך עליה בביקוש וכאמור, הקלה במגבלות אשר הוטלו בעקבות מגפת הקורונה. הכנסות רבעון 4 הסתכמו בכ- 33.6 מיליון דולר קנדי לעומת 22.5 מיליון דולר קנדי ברבעון מקביל אשתקד. ה-EBITDA המתואם בשנת 2021 היה גבוה בכ-211% והסתכם בכ-24.5 מיליון דולר קנדי לעומת כ-7.9 מיליון דולר קנדי אשתקד, עדות להתאוששות הניכרת בתוצאות התפעוליות.

ה-FFO עבר בשנת 2021 לטריטוריה החיובית וגדל בכ-16.1 מיליון דולר קנדי לכ-12.3 מיליון דולר קנדי או כ-74 סנט קנדי למניה, לעומת FFO שלילי בסך של כ-3.8 מיליון דולר קנדי (FFO שלילי  של 23 סנט קנדי למניה), בשנת 2020. ה-NOI מנכסים זהים בשנת 2021 זינק בפי יותר מ-6.5 לכ-22.3 מיליוני דולר קנדי, לעומתNOI  בסך של כ-3.4 מיליוני דולר קנדי בשנת 2020. הגידול נבע בעיקר מהשיפור בתפוסה במלונות בארה"ב.

בשורה התחתונה, הרווח הנקי לשנת 2021 הסתכם בכ-29.6 מיליון דולר לעומת הפסד נקי בסך של כ- 18.6 מיליון דולר קנדי בשנת 2020, זאת כתוצאה ממכירת אתרי הנופש של החברה בקנדה בשנת 2021 בשווי גבוה מהשווי בספרים. ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות גדל בכ- 5.5% ביחס ליום 31 בדצמבר 2019, למרות תקופת הקורונה בשנתיים האחרונות.

במהלך הרבעון הרביעי המשיכה סקייליין בצעדיה למימוש אסטרטגיית המיקוד שלה במלונות Select-Service שמספקים תזרים מזומנים ורווחים יותר צפויים ויציבים: בחודש דצמבר 2021 הודיעה סקייליין כי השלימה את עסקת פריד למכירת אתרי הנופש והקרקעות לפיתוח הסמוכות לאתר הנופש Deerhurst ולאתר הנופש Horseshoe, ובכל הקרקעות לפיתוח שנותרו באתר הנופש Blue Mountain, תמורת 210 מיליון דולר קנדי, סכום המייצג פרמיה של כ-30 מיליון דולר קנדי על שווי נכסים אלו בספרים לפי כללי IFRS, נכון ליום 30 ביוני 2021, טרום עסקת Freed.

מעבר לכך, הודיעה סקייליין ברבעון הרביעי כי היא חתמה על שני הסכמים מותנים למכירת 90% מזכויותיה במלון Renaissance ומלוא זכויותיה (100%) במלון Hyatt לצד שלישי בסכום כולל של כ- 95.2 מיליון דולר ארה"ב,  השלמת העסקה מתוכננת למהלך הרבעון השני של שנת 2022.  

במקביל פעלה סקייליין למימון מחדש של פורטפוליו מלונות Courtyard by Marriott וחתמה על הסכם עקרונות להלוואה חדשה ל-5 שנים עם חברת ביטוח גדולה בארה"ב. בעקבות העסקאות שביצעה והשיפור המשמעותי בהיקפי התיירות בצפון אמריקה, מידרוג אישררה את דירוג אגרות החוב של סקייליין על Baa1, והעלתה את האופק שלה משלילי ליציב.

בלייק לאיין, מנכ"ל החברה, מסר: "התוצאות החזקות של סקייליין בשנת 2021 מעידות על המשך ההתאוששות מהתוצאות הנמוכות אשר נבעו ממגיפת הקורונה בשנת 2020. ההכנסות שלנו ממשיכות להשתפר משמעותית, זאת כתוצאה משיפור באחוזי התפוסה במלונות בארה"ב. במקביל, אנו ממשיכים לשמור על בריאות העובדים לצד הקפדה על עלויות התפעול בכל הנכסים שלנו. במהלך הרבעון הרביעי, סקייליין השלימה את העסקה הגדולה ביותר שלה מאז היווסדה לפני כ-20 שנה, שכללה את מכירתם של אתרי הנופש Deerhurst ו-Horseshoe והקרקעות לפיתוח שנותרו באתר הנופש Blue Mountain, תמורת 210 מיליון דולר קנדי, סכום המייצג פרמיה של כ-30 מיליון דולר קנדי על שווי נכסים אלו בספרים לפי כללי IFRS טרם העסקה ומשקף את המשך המחויבות של סקייליין ליצירת ערך לבעלי המניות שלה. התמורה מעסקה זו סיפקה לסקייליין נזילות משמעותית ואפשרה לנו לפרוע סכום משמעותי של החוב. החברה סיימה את השנה עם יתרות מזומנים של מעל ל-60 מיליון דולר קנדי, כאשר ההון העצמי ליום 31 בדצמבר 2021 היה גבוה ב-47% מעל מחיר המניה בבורסה. לסקייליין יש כעת פחות חוב ויותר מזומנים, באופן מהותי,  מאשר היה לה לפני מגפת הקורונה ובמבט קדימה החברה תתמקד ברכישת מלונות Select-Service ."

 

עיקרי המאזן

סך הנכסים ליום 31 בדצמבר 2021 הסתכם לכ-579.7 מיליוני דולר קנדי, לעומת 637.9 מיליוני דולר קנדי ליום 31 בדצמבר, 2020. הירידה נבעה בעיקר מעסקת  Freed, אשר קוזזה עקב גידול ביתרת המזומנים והלוואת VTB, אשר נבעו גם הם מעסקת Freed.

מזומנים ושווי מזומנים ליום 31 בדצמבר 2021 הסתכמו לכ-61.5 מיליוני דולר קנדי, לעומת כ-22.4 מיליוני דולר קנדי ליום 31 בדצמבר, 2020. הגידול נבע מתמורה נטו שהתקבלה מעסקת Freed, ביחד עם תזרים חיובי מפעילות שוטפת של בתי המלון ואתרי הנופש של החברה.

החוב נטו ליום 31 בדצמבר 2021הסתכם לכ-162.1 מיליוני דולר קנדי, קיטון של כ-121.6 מיליוני דולר קנדי או 43% לעומת חוב נטו בסך של כ-283.7 מיליוני דולר קנדי ליום 31 בדצמבר 2020. הקיטון נבע בעיקר מפירעון אג"ח א’ ביחד עם התמורה נטו שהתקבלה מעסקת Freed. ב- 12 בדצמבר 2021 הודיעה סקייליין כי חתמה על הסכם ל- 5 שנים עם חברת ביטוח גדולה בארה"ב עבור מחזור הלוואה של Courtyard by Marriott hotels. החברה צפויה לסגור הסכם זה במהלך הרבעון הראשון של שנת 2022.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ביום 31 בדצמבר 2021לכ-266.2 מיליוני דולר קנדי (כ-297.1 מיליוני דולר קנדי כולל המיעוט), המייצגים 46% מסך המאזן. ליום 31 בדצמבר 2021, ההון העצמי למניה המיוחס לבעלי המניות עמד על 38.83 ש"ח (15.90 דולר קנדי), לעומת מחיר הסגירה של המניה בבורסה שעמד על 26.34 ש"ח (10.78 דולר קנדי), כ-32% מתחת להון העצמי.

  1. מניות בכתבה
  2. סקייליין

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה