דני מזרחי, אופל באלאנס קרדיט: יח"צ

דוחות כספיים

אופל בלאנס בשנה טובה ויש עוד מקום לשיפור

החברה מציגה רווח נאה של כ-27 מיליון ש"ח, הוצאות החומ"ס קטנו והורידו לחץ מהמשקיעים אך הוצאות התפעול והנהלה עלו מעל 20% לכ-21 מיליון ופגעו בשורה התחתונה שנותרה זהה ל-2019

אלירן מדר 09/03/2022 12:43

א+א-

אופל בלאנס השקעות,חברה העוסקת במתן שירותים פיננסיים לעסקים קטנים ובינוניים, מדווחת היום על תוצאות שיא לרבעון הרביעי ולשנת 2021.

בעקבות משבר וירוס הקורונה פעלה אופל בלאנס לטיוב תיק לקוחות החברה תוך הקשחת הליך החיתום הקפדני הנהוג בשגרה, ומתוך כוונה להבטיח ככל הניתן את יציבות החברה. המהלך אותו ביצעה אופל גרם לקיטון נקודתי בהיקף ההכנסות החל מהרבעון השני של 2020, לצד קיטון משמעותי בחומ"ס. החומ"ס של אופל לשנת 2021 הסתכם בכ-2.2 מיליון ש"ח, מתוך מחזור עסקאות של 1.9 מיליארד ש"ח, כ-0.12% מסך עסקאות הניכיון של החברה, נוכח החיתום הקפדני אותו מבצעת החברה. החברה הגדילה בהדרגתיות את תיק הלקוחות, תוך שמירה על שיעור חומ"ס נמוך והציגה צמיחה משמעותית לאורך תקופת משבר הקורונה. בהתאם לכך, צמח תיק הלקוחות של החברה בכ-80% מסך של כ-240 מיליון ש"ח ברבעון השני של 2020 לכ-431 מיליון ש"ח בסוף הרבעון הרביעי של 2021.

 

 

ההכנסות משירותים פיננסיים ברבעון הרביעי של שנת 2021 הסתכמו בכ-19.8 מיליון ש"ח, גידול של כ-48% ביחס להכנסות של כ-13.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות משירותים פיננסיים בשנת 2021 הסתכמו בשיא של כ-67.2 מיליון ש"ח, גידול של כ-17% ביחס להכנסות של כ-57.5 מיליון ש"ח בשנת 2020.

ההכנסות משירותים פיננסיים נטו בניכוי הוצאות חומ"ס ואבודים ברבעון הרביעי של שנת 2021 הסתכמו בשיא של כ-17.3 מיליון ש"ח (87.9% מההכנסות), גידול של כ-43% בהשוואה ל-12.1 מיליון ש"ח (90.3% מההכנסות) ברבעון הרביעי של שנת 2020. בשנת 2021 הסתכמו ההכנסות משירותים פיננסיים נטו בניכוי הוצאות חומ"ס ואבודים לכ-59.6 מיליון ש"ח (88.7% מההכנסות), גידול של כ-26% בהשוואה לכ-47.3 מיליון ש"ח (82.3% מההכנסות) בשנת 2020.

הרווח הנקי ברבעון הרביעי של שנת 2021 הסתכם בשיא של כ-7.8 מיליון ש"ח, גידול של כ-47% בהשוואה לרווח נקי של כ-5.3 מיליון ש"ח ברבעון הרביעי של שנת 2020. הרווח הנקי בשנת 2021 הסתכם בשיא של כ-26.9 מיליון ש"ח, גידול של כ-31% בהשוואה לרווח נקי של 20.6 מיליון ש"ח בשנת 2020. הגידול ברווח הנקי מקורו בעיקר בגידול בהכנסות עקב עליה בהיקף הפעילות של הקבוצה וקיטון בהפסדי אשראי חזויים כחלק מהמשך הקפדה על איכות הלקוחות וטיוב תיק הלקוחות של החברה.

 

תיק הלקוחות של אופל לרבעון הרביעי של שנת 2021 הסתכם לשיא של 431 מיליון ש"ח, גידול של 52% לעומת תיק לקוחות בהיקף של 283 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד וגידול של כ-80% לעומת תיק לקוחות בהיקף של 240 מיליון ש"ח ברבעון השני של 2020 אשר הושפע ממשבר הקורונה.

סך עסקאות הניכיון בשנת 2021 הסתכם בכ-1.9 מיליארד ש"ח, גידול של כ-18.7% לעומת כ-1.6 מיליארד ש"ח בשנת 2020.

החברה מודיעה על חלוקה נוספת של דיבידנד, כמדי רבעון ובפעם העשרים בסה"כ, בסכום של 4.4 מיליון ש"ח.

 

 

  1. מניות בכתבה
  2. אופל בלאנס

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה