סמדר ברבר צדיק, מנכלית הבנק הבינלאומי קרדיט: סיון פרג'

דוחות כספיים

בינלאומי ברווחי שיא

רווח נקי של 1,405 מיליון ש"ח לבינלאומי בשנת 2021 מדובר בגידול של 87.3% ביחס לשנת 2020 וגידול של 62% מול 2019, התשואה להון - 14.7%

חדשות ספונסר 07/03/2022 11:59

א+א- 2

ריווחיות

 

רווחי שיא לבינלאומי: הרווח הנקי של קבוצת הבינלאומי הסתכם בשנת 2021 ב- 1,405 מיליון ש"ח בהשוואה ל-750 מיליון ש"ח בשנת 2020, גידול של 87.3%. התשואה להון הגיעה ל-14.7% לעומת תשואה להון של 8.6% בשנת 2020.  ברבעון הרביעי הסתכם הרווח הנקי ב-333 מיליון ש"ח בהשוואה ל- 210 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2020, גידול של 58.6% והתשואה להון הגיעה ל - 14%.

 

צמיחה והתייעלות

 

הבינלאומי ממשיך במגמת הצמיחה העיקבית שניכרת בכל תחומי הפעילות: הכנסות הבנק גדלו בשנת 2021 ב-9.4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והסתכמו ב-4,550 מיליון ש"ח. הרווח המימוני נטו גדל בכ-11.2%, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם ב-3,097 מיליון ש"ח. בהכנסות מעמלות חל גידול בשיעור של 5.3% והן הסתכמו ב-1,444 מיליון ש"ח, ההכנסות מעמלות פעילות שוק ההון צמחו בשיעור של 7.3%.

האשראי לציבור גדל בשנה האחרונה בשיעור של 10.8% והסתכם ב- 102,240 מיליון ש"ח. הצמיחה באשראי מאופיינת בפיזור האשראי ושמירה על מדיניות ניהול סיכונים מידתית. תיק ההלוואות לדיור צמח ב- 13.8%, מגזר העסקים הקטנים ב-11.5%, העסקים הבינוניים ב- 13.3%, העסקים הגדולים ב- 11%, והאשראי למשקי בית ב- 6%. ברבעון הרביעי גדל האשראי לציבור ב-5.4%.

הצמיחה ניכרת גם בתחומי שוק ההון ויעוץ השקעות: תיק נכסי הלקוחות (פקדונות וניירות ערך) צמח בשנה האחרונה בשיעור של 13.5% והסתכם ב-601 מיליארד ש"ח.

 

הבינלאומי ממשיך להתייעל - יחס היעילות הסתכם ב- 58.3% בשנת 2021, זאת בהשוואה ל-61.8% בשנת 2020. ההוצאות התפעוליות והאחרות גדלו בשנת 2021 בשיעור של 3.2% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, גידול שמוסבר בעליה בהוצאות השכר על רקע התאמת רכיבי התגמול המשתנים לרווחיות הבנק. כמו כן, השנה, נכללו הוצאות סילוק בגין תכנית פרישה מוקדמת שבוצעה בעיקר ברבעון הרביעי של השנה. תהליכי ההתייעלות שמיישם הבנק ותכנית הפרישה מרצון שבוצעה בסוף השנה הביאו לירידה של כ-4.6% במצבת המשרות הממוצעת בבנק.

 

איתנות פיננסית

נמשכת מגמת העלייה בהון המיוחס לבעלי מניות הבנק שצמח בשנת 2021 ב-9.4% (גידול של 862 מיליון ש"ח) ומסתכם ב-31 בדצמבר 2021 ב- 10,003 מיליון ש"ח. יחס הון עצמי רובד 1 הגיע ל-11.46% לעומת היחס הרגולטורי הנדרש של 8.25% פער של כ-3.2% (2.2% ללא הקלות ההון הרגולטוריות) הפער הגבוה ביותר במערכת.  

דירקטוריון הבנק אישר היום חלוקת דיבידנד בסך של 165 מיליון ש"ח המהווים 50% מהרווח הנקי לרבעון הרביעי של 2021 זאת בנוסף לדיבידנד בסך 215 מיליון ש"ח שחולק בינואר השנה. בשנת 2021 חילק הבנק דיבידנד בסך של 545 מיליון ש"ח. תשואת הדיבידנד השנתית נכון ל-14.2.22 הגיעה ל-6.07%.

 1. מניות בכתבה
 2. בינלאומי

2 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
 1. 1
  לא מפתיע, חכה לתשואה של רותם

  סלע, תיראה מה זה
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  maxim2222 07/03/2022 12:07

 2. 2
  גם זה לא משפיע על הבנקים לחיוב |35|

  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  זיו מ 07/03/2022 12:05