דוחות כספיים

מניף בשנה מצוינת מדווחת על רווח שנתי של 55 מיליון ש”ח

גידול שנתי של כ-383 מיליון ש"ח בתיק הלקוחות שמסתכם בכ-1,213 מיליון ש"ח ליום 31 לדצמבר 2021, עליה של כ-46% לעומת 31 דצמבר 2020

מערכת ספונסר 27/02/2022 09:15

א+א- 1

חברת מניף – שירותים פיננסיים, שפועלת בתחום האשראי החוץ בנקאי לתחום הנדל"ן ונסחרת בבורסה בתל-אביב, פרסמה היום את דוחותיה הכספיים לשנת 2021 ולרבעון האחרון של השנה. בסיכום שנת המסחר הראשונה בבורסה, מניף מציגה רווח שנתי נקי שהסתכם בסך של כ-55.2 מיליון ₪.

 

במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2021 נמשך הגידול בתיק הלקוחות של החברה שצמח בהיקף של כ-174 מיליון ש"ח ברבעון האחרון ועומד נכון לסוף הרבעון הרביעי של 2021, על סך של כ-1,213 מיליון ש"ח. התשואה על ההון העצמי של מניף על פי הרווח הפיננסי* עמדה על שיעור של כ-24.7% במונחים שנתיים, לשנת 2021.

 

דירקטוריון החברה החליט ביום 24.2.22 על חלוקת דיבידנד בסך של כ-15.7 מיליון ש"ח שישולם ביום 14.3.22, כך שסך הדיבידנד שישולם ב-12 חודשים האחרונים (ממאי 2021) יסתכם בסך של כ-40 מיליון ש"ח. 

מאור דואק, מנכ"ל מניף שירותים פיננסיים:"אנחנו שמחים לסיים שנת פעילות ראשונה כחברה נסחרת. מאז תחילת המסחר במניית החברה הודענו על חלוקת דיבידנד בסכום מצטבר של 40 מיליון ש"ח לבעלי המניות והצפנו ערך מתמשך למשקיעים. במהלך שנת 2021 מניף הציגה גידול מתמשך בתיק הלקוחות של החברה וברווחיותה וזאת למרות התגברות התחרות בענף. המוניטין של החברה וניסיונה העשיר כחברה הוותיקה בענף, ימשיך לשרת אותה גם במהלך שנת 2022 שבה אנו צופים המשך צמיחה והתרחבות."

תוצאות עיקריות לשנת 2021:

 

גידול בהכנסות החברה - בשנת 2021 ההכנסות צמחו ועמדו על סך של כ-120.5 מיליון ש"ח , גידול של כ-23%, לעומת הכנסות בסך של כ-98.2 מיליון ש"ח בשנת 2020.

 

 

תיק הלקוחות של החברה – נכון ליום 31 בדצמבר 2021 חל גידול של כ-383 מיליון ש"ח והסתכם לסך של כ-1,213 מיליון ש"ח, לעומת סך של כ-830 מיליון שקל ביום 31 לדצמבר 2020, עליה של כ-46%. נכון לתום הרבעון הרביעי של שנת 2021, החברה מממנת 85 פרויקטים ל-61 לקוחות (כולל התחייבויות חתומות של לקוחות).

 

אירועים לאחר תקופת הדוח –

 

החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד של 15.7 מיליון ש"ח.

חברת הבת של מניף, ’מניף מימון אישי בע"מ’ קיבלה רישיון למתן אשראי מורחב מרשות שוק ההון ביום 6.2.2022

  1. מניות בכתבה
  2. מניף

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    מניה מפלצת

    להעמיס עכשיו בזיל הזול

    שלומי 27/02/2022 13:19