דוחות כספיים

סימן לבאות: הרווח של דיסקונט ארה”ב בשנת 2021 צמח ב-60%

הרווח הנקי ברבעון הרביעי לשנת 2021 הסתכם בסך של 29.9 מיליון דולר, בהשוואה לרווח נקי בסך 27.3 מיליון דולר ברבעון הקודם ולרווח נקי בסך 1.1 מיליון דולר ב-Q4 אשתקד

חדשות ספונסר 30/01/2022 15:04

א+א-

הרווח הנקי לשנת 2021 ושיעור התשואה על ההון של 8.1% נבעו מהמשך הצמיחה האיתנה באשראי בשנה כולה, בשיעור של 17.7%, ומהכנסות בגין הפסדי אשראי, אשר הביאו לשיפור ברווחיות ולהגדלת הפיזור של עסקי אי.די.בי ניו יורק בהשוואה לשנת 2020. המשך היישום הממוקד של האסטרטגיה שלנו והתאוששות הכלכלה היו הגורמים העיקריים לתוצאות טובות אלה.

 

הגורמים העיקריים שהביאו לתוצאות המרשימות היו: המשך צמיחה איתנה בהיקף האשראי נטו, בשיעור 17.7% לסך 8.4 מיליארד דולר בסוף שנת 2021, הכנסות בגין הפסדי אשראי בסך 5.1 מיליון דולר והמשך המגמה החיובית בהכנסות שאינן מריבית, אשר הסתכמו ב-86.7 מיליון דולר. נתונים אלה קוזזו באופן חלקי על ידי גידול בהוצאות תפעוליות ואחרות בסך 222.2 מיליון דולר - גידול בשיעור 8.8% לעומת 2020, שנבע בעיקר מהמשך ההשקעות האסטרטגיות שלנו ומעלויות תגמול גבוהות יותר בהתאמה לשוק העבודה בארה"ב.

שיעור התשואה על ההון, 8.1%, היה גבוה משמעותית בהשוואה לשיעור של 5.2% ב-2020. שיעור זה משקף את עסקי הבסיס האיתנים של אי.די.בי ניו יורק, תוך המשך שיפור בכרית ההון, אשר סללו את הדרך להמשך יישום התוכנית האסטרטגית.

יחס הון עצמי רובד 1 (CET-1) עמד על 12.5%, בעיקר הודות לשיפור בתשואה על ההון, שאפשר לבנק לשלם דיבידנד לבעלי המניות בסך 43 מיליון דולר, אשר חולק ברבעון השלישי לשנת 2021.

הגידול בהיקף האשראי בבנק נותר איתן, בהמשך למגמות האחרונות, ועם קצב גידול מהיר בהשוואה לשחקנים האחרים, הודות לשיפור בביצועים בכל הענפים ובכל האזורים: ניו יורק, פלורידה וקליפורניה. הביקוש היה גבוה ותיק האשראי ברוטו צמח בשיעור 17.1% לסך של יותר מ-8.5 מיליארד דולר. גידול זה משתקף בכל הענפים, עם גידול בשיעור 23.2% באשראי מסחרי וגידול בשיעור 13.0% בנדל"ן מסחרי, בהשוואה לשנת 2020.

הגידול בהיקף הפיקדונות ממשיך להוות נקודת חוזקה של הבנק, מאחר ששמירה על נזילות נותרה נקודת מיקוד עיקרית עבור לקוחותינו. בסוף שנת 2021, הלקוחות המשיכו לחסוך ונרשם גידול בהיקף הפיקדונות בשיעור 24.9% לעומת סוף שנת 2020. יחס האשראי לפיקדונות בבנק עומד על 75.7% בסוף שנת 2021, ומאפשר לנו נזילות מספקת להמשך הצמיחה שלנו.לקוחותינו עברו מפיקדונות לזמן קצוב לאפיקים לטווח קצר יותר ופיקדונות לפי דרישה, מה שהביא לגידול ביתרות ולקיטון בשיעורי הריבית.

התשואה נטו על נכסים נושאי ריבית ירדה ב-11 נקודות בסיס בשנת 2021, לרמה של 2.33%, בעיקר עקב שיעורי תשואה נמוכים על אשראי, במקביל לירידה בתשואת הפיקדונות, תוך שיפור מרווח הריבית נטו של הבנק.

  1. מניות בכתבה
  2. דיסקונט השקעות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה