דיווח שוטף

שיכון ובינוי מקבלת קיזוז מרשויות המס בקניה בשווי 33 מיליון דולר

רשות המסים בקניה הורתה לו לקזז סכום של כ-32.6 מיליון דולר מתוך הכספים שנפסקו לטובת חברת הבת, ולהעבירם לרשות המסים בקניה לצורך תשלום דרישות המס

חדשות ספונסר 09/01/2022 14:10

א+א-

ביום 7 בינואר 2022 הובא לידיעת החברה כי ביום 23 בדצמבר 2021 הוצאו לחברה בת של החברה, SBI International Holdings AG, המוחזקת במלואה על ידי החברה, דרישות לתשלום מס חברות ומע"מ בגובה של כ-38 מיליון דולר עבור השנים 2016-2020.
 
ביום 6 בינואר 2022 נמסר לחברת הבת ממזמין עבודה ממשלתי, החייב לחברה כספים מכוח פסיקה, כי Kenya Revenue Authority (רשות המסים בקניה) הורתה לו לקזז סכום של כ-32.6 מיליון דולר מתוך הכספים שנפסקו לטובת חברת הבת, ולהעבירם לרשות המסים בקניה לצורך תשלום דרישות המס האמורות. חברת הבת בוחנת את חוקיות הודעת הקיזוז האמורה, ולהערכתה יישומה החוקי מוטל בספק. בנוסף, לדעת יועצי המס של חברת הבת ויועציה המשפטיים החיצוניים, דרישות תשלום המס האמורות אינן מבוססות ובכוונת חברת הבת לערער על הסכום כולו. 
 
כמו כן, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ביחס לכוונת חברת הבת לערער על דרישת המס בכללותה, לחברת הבת קיימים הפסדים צבורים לצורכי מס משנים קודמות, שלהערכתה ביחד עם ניכוי מס במקור שנצבר לזכות חברת הבת, ניתן לקיזוז סכום של כ-16.5 מיליון דולר (במונחי מס) כנגד השומות הסופיות שיוותרו, ככל שיוותרו, לאחר מיצוי הליכי הערעור העומדים לזכות חברת הבת.
  1. מניות בכתבה
  2. שיכון ובינוי

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה