דוחות כספיים

איילון נפגעת מהחזקתה במיטב עקב תביעת הענק

ברבעון השלישי של השנה רשמה איילון הפסד של כ- 43.7 מיליון ש"ח לנוכח הפרשה בעקבות פסק דין בתובענה הייצוגית נגד מיטב דש שבה מחזיקה איילון כ-20% ומהפסד בענף הרכב

חדשות ספונסר 01/12/2021 13:30

א+א-

איילון ביטוח הרוויחה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 רווח כולל בסך של כ- 26 מיליון ש"ח, לעומת הפסד של כ- 48.5 מיליון ש"ח, בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי של השנה רשמה החברה הפסד של כ-43.7 מיליון ש"ח. עיקר ההפסד מוסבר מהפסד בענף רכב רכוש ומשמרנות בה נקטה החברה בפעולת רישום הוצאות מס חד פעמיות בסך של כ-29 מיליון ש"ח, בגין ’שיפוי לקבל’ ממיטב דש, לנוכח פסק דין בתביעה ייצוגית של עמיתי "תגמולים" כנגד מיטב דש גמל שבה מחזיקה החברה כ-20%, דבר שהשפיע על תוצאות הרבעון השלישי של השנה.

החברה מדווחת על יחס כושר הפירעון ליום 30 ביוני 2021. בהתחשב בהוראות המעבר לתקופת הפריסה ובהתייחס לגיוס הון שהחברה ביצעה החברה לאחר תאריך המאזן ועד פרסום הדוחות, עלה יחס כושר הפירעון ל-122% .

 

בחיסכון ארוך טווח הסתכמו סך הפרמיות של איילון בתשעת החודשים הראשונים של השנה בכ- 502 מיליון ש"ח והרווח לתקופה הדוח הסתכם בכ- 58.7 מיליון ש"ח, לעומת הפסד של כ -37 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בביטוח בריאות הסתכמו סך הפרמיות בכ- 465 מיליון ש"ח והרווח הסתכם בכ- 5.5 מיליון ש"ח, לעומת הפסד של כ 30 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בבטוח כללי סך דמי הביטוח הסתכמו בחודשים ינואר – ספטמבר 2021 בכ-1.6 מיליארד ש"ח והרווח הסתכם בכ-6 מיליון ש"ח לעומת רווח של 47 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הירידה ברווחיות נובעת מענף הרכב רכוש שבו החברה מציגה הפסד של כ-16 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ 45.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, וזאת כתוצאה מהתחרות הגוברת שבאה לידי ביטוי בשחיקת הפרמיות וכן מהעלייה בשכיחות התביעות כתוצאה מעלייה בכמות הנסועה של רכבים, בתקופה הדוח למול התקופה המקבילה אשתקד. 

 

 

  1. מניות בכתבה
  2. איילון
  3. מיטב דש

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה