מיכל גור, מנכלית אלמוגים קרדיט: דורון הורוביץ

דוחות כספיים

הבורסה עשתה טוב לאלמוגים החברה רוכשת מגייסת ומרוויחה יותר

החברה זכתה במכרז עם ישראל קנדה, קנתה קרקע בנווה צדק, וגייסה אג"ח בהיקף 80 מיליון אשר עשוי להטיב עם תכניות החברה העתידיות, הרווח הנקי עומד על 40.5 מיליון ש"ח

אלירן מדר 01/12/2021 11:00

א+א-

חברת הנדל"ן אלמוגים החזקות, שבשליטת מריו זוזל ועמי בר-משיח ובניהולה של מיכל גור, פרסמה אתמול לאחר המסחר את דוחותיה הכספיים לתשעת החודשים הראשונים ולרבעון השלישי לשנת 2021.

אירועים מהותיים בתקופת הדוח הינם:

בספטמבר דיווחה החברה כי חתמה עם חברת גוב נדל"ן שבשליטת שמר גוב, על הסכם לרכישת המתחם ההיסטורי הרב קוק בשכונת נווה צדק בת"א, בתמורה לכ- 200 מיליון ₪. מתחם הרב קוק מהווה מתחם לשימור היסטורי, המתוכנן בבנייה מרקמית נמוכה, והוא כולל היתרי בנייה להקמת 5 מבנים, הכוללים 26 דירות יוקרה, בשטח כולל של כ- 4,000 מ"ר, וכן כ- 740 מ"ר שטחים מסחריים.

החברה זכתה במכרז ביחד עם ישראל קנדה (50%) ויוסי אברהמי (30%), לרכישת מתחם דיסקונט ת"א, קרקע בשטח של 12.4 דונם, ברחוב הרצל 156,158 ו-160 בתל אביב, מידי בעלי הזכויות בה, עליהם נמנים בין היתר בנק דיסקונט וקרן ריאליטי. בתמורה לקרקע, ישלמו אלמוגים, ישראל קנדה ויוסי אברהמי באמצעות חברה ייעודית סך של כ- 685 מיליון ₪.

ביולי השלימה החברה בהצלחה גיוס אג"ח שיקלית חדשה סדרה ז’, לראשונה ללא שעבוד עודפים מפרויקטים, בהיקף של כ- 80 מיליון ₪, במח"מ של כ- 2.9 שנים ובריבית שנתית קבועה בשיעור שנתי של 2.8%. כ- 2.5 מיליון אופציות נכנסו "לתוך הכסף", אופציות שניתנו במסגרת גיוס אג"ח סדרה ז’, ומימושן יכניס לקופת החברה כ- 20 מיליון ₪.

הכנסות החברה בתשעת החודשים עמדו על 244 יח"ד בהיקף כולל של כ- 400 מיליון ₪ בפרויקטים השונים ברחבי הארץ, בהשוואה לכ- 70 יח"ד  בהיקף של כ-95 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. לאחר מועד הדו"ח ועד למועד פרסומו נחתמו 35 חוזים נוספים למכירת דירות. ברבעון השלישי לשנת 2021 מכרה החברה 42 יח"ד בפרויקטים השונים ברחבי הארץ, בהשוואה לכ- 23 יח"ד ברבעון המקביל אשתקד. כאשר מתחילת השנה ועד היום מכרה החברה 279 יח"ד בתמורה כספית של כ- 471 מיליון שקל.

בפרויקט השגרירות בבלגרד KMR, עד למועד הדוח נחתמו  חוזים למכירת 222 דירות מתוך 223 דירות ו- 289 חניות מתוך 309 חניות. חלקה של החברה בפרויקט האמור הוא 28%.

החברה סיימה את תשעת החודשים עם הכנסות של כ- 283 מיליון ₪, לעומת הכנסות של כ- 173.8 מיליון ₪ וכ- 118.1 מיליון ₪, בכל שנת 2020 ובתקופה המקבילה אשתקד, בהתאמה. הכנסות החברה לתשעת החודשים ממכירת דירות הסתכמו לכ- 264.8 מיליון ₪, לעומת כ- 159.9 מיליון ₪ וכ- 106.7 מיליון ₪ בכל שנת 2020 ובתקופה המקבילה אשתקד, בהתאמה. את הרבעון השלישי סיימה החברה עם הכנסות של כ- 97.6 מיליון ₪, לעומת הכנסות כ- 54.5 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה לרבעון השלישי ממכירת דירות הסתכמו לכ- 89.9 מיליון ₪, לעומת כ- 49.9 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הכולל בתשעת החודשים הסתכם בכ- 40.4 מיליון ₪, לעומת רווח כולל של כ- 9.2 מיליון ₪ וכ- 7.9 מיליון ₪ בכל שנת 2020 ובתקופה המקבילה אשתקד, בהתאמה. והרווח הכולל לרבעון השלישי הסתכם בכ- 10.8 מיליון ₪, לעומת רווח כולל של כ- 4.8 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד.

ההון העצמי של החברה הסתכם בכ- 171.9 מיליון ₪, המהווה כ- 21.2% מסך המאזן, לעומת כ- 139.2 מיליון ₪ בתום שנת 2020 אשר היווה כ- 20.6% מסך המאזן לתום שנת 2020. גידול של כ- 32.7 מיליון ₪, אשר נובע מהרווח הכולל לתקופה בקיזוז חלוקת דיבידנד בהיקף כולל של כ- 9.5 מיליון ₪ כ- 6 מיליון ₪ חולק בינואר והיתרה בחודש ספטמבר.

מיכל גור, מנכ"לית אלמוגים: "אנו שמחים לסכם רבעון טוב נוסף עם המשך צמיחה במכירות וגידול בפרמטרים של רווחיות החברה. אנו עדים להמשך מגמת בקושים גבוהים ותנועה ערה של רוכשים פוטנציאליים, בשוק המגורים, בכלל ובאתרי המכירות של החברה, בפרט. ההון העצמי של החברה שהינו כחמישית מסף המאזן, מהווה עדות מוחשית נוספת לעוצמה של החברה וביטוי ליציבות הפיננסית הבולטת. עוצמה זו אפשרה לנו כחלק מהפיתוח העסקי של החברה להשקיע השנה מעל 300 מיליון ₪ לרכישת קרקעות שיאפשרו את המשך הצמיחה בשנים הבאות. כתוצאה מכך, נכנסנו לשותפות עם גוב נדל"ן להקמת פרויקט מתחם הרב קוק בשכונת נווה צדק בת"א וזכינו במכרז, לרכישת מתחם דיסקונט ת"א בשותפות עם ישראל קנדה ויוסי אברהמי. בנוסף, הגדלנו השנה את צבר הפרויקטים בהתחדשות עירונית במעל 1,400 יח"ד ואנו ממשיכים לפעול ולהתרחב משמעותית בסקטור זה. שוק ההון מביע אמון רב בפעילות החברה ובבעלי השליטה ולראייה, בחודש יולי השלימה החברה גיוס אג"ח מוצלח ובנוסף, ביצעה החברה גיוס פרטי של הרחבת אג"ח מסדרה ו’ (לאחר מועד הדוח). גיוסים אלה, שיסייעו לנו לשמור על יתרות נזילות גבוהות, יאפשרו לנו להמשיך להשקיע בפיתוח עסקי לטובת הצמיחה העתידית של החברה לצד השאת ערך עבור בעלי המניות של החברה".

בספט’ דיווחה החברה כי חתמה עם חברת גוב נדל"ן שבשליטת שמר גוב, על הסכם לרכישת המתחם ההיסטורי הרב קוק בשכונת נווה צדק בת"א, בתמורה לכ- 200 מיליון ₪. מתחם הרב קוק מהווה מתחם לשימור היסטורי, המתוכנן בבנייה מרקמית נמוכה, והוא כולל היתרי בנייה להקמת 5 מבנים, הכוללים 26 דירות יוקרה, בשטח כולל של כ- 4,000 מ"ר, וכן כ- 740 מ"ר שטחים מסחריים.

החברה זכתה במכרז ביחד עם ישראל קנדה (50%) ויוסי אברהמי (30%), לרכישת מתחם דיסקונט ת"א, קרקע בשטח של 12.4 דונם, ברחוב הרצל 156,158 ו-160 בתל אביב, מידי בעלי הזכויות בה, עליהם נמנים בין היתר בנק דיסקונט וקרן ריאליטי. בתמורה לקרקע, ישלמו אלמוגים, ישראל קנדה ויוסי אברהמי באמצעות חברה ייעודית סך של כ- 685 מיליון ₪.

ביולי השלימה החברה בהצלחה גיוס אג"ח שיקלית חדשה סדרה ז’, לראשונה ללא שעבוד עודפים מפרויקטים, בהיקף של כ- 80 מיליון ₪, במח"מ של כ- 2.9 שנים ובריבית שנתית קבועה בשיעור שנתי של 2.8%. כ- 2.5 מיליון אופציות נכנסו "לתוך הכסף", אופציות שניתנו במסגרת גיוס אג"ח סדרה ז’, ומימושן יכניס לקופת החברה כ- 20 מיליון ₪.

 

  1. מניות בכתבה
  2. אלמוגים

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה