זוהר לוי, יור ובעל השליטה סאמיט קרדיט: סאמיט

דוחות כספיים

סמאיט: השפעות המט”ח הכבידו על סעיפים רבים במאזן וברווח והפסד

החברה חווה קיטון בהכנסות עקב מכירת נכסים בגרמניה, אשר מעניק לה קופת מזומנים ענקית, אך שערי המט"ח השפיעו בצורה ניכרת הרווח הכולל האחר ירד ברבעון ב-110 מיליון ש"ח

אלירן מדר 01/12/2021 09:46

א+א-

חברת סאמיט פרסמה את תוצאות הדו"חות הכספיים לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021, כאשר השפעת תנודתיות המט"ח משחקת תפקיד גדול ברבעון זה, החברה הציגה קיטון בהכנסות עקב מכירת חלק מנכסיה בגרמניה כאשר מתקיימים מו"מ על נכסים בארה"ב - שערי המט"ח מול השקל הישראלי והדולר האמריקאי מולם נפגע האירו פוגעים בשורה של סעיפים במאזן והרווח והפסד וגוררים את סאמיט להכיר ברווח הכולל ירידה של 166 מיליון ש"ח בתשעת החודשים, כאשר השקל המשיך לרדת לאחר תאריך המאזן.

החברה מדווחת על גידול הפעילות בארה"ב, באפריל 2021 נכנסה החברה לתחום המגורים להשכרה בעיר ניו יורק, ארה"ב. ליום פרסום הדוח, דיווחה החברה על התקשרות בחוזים לרכישת כ- 60 בנייני מגורים בעיר ניו יורק הכוללים כ-2,500 יחידות דיור הכוללים שטח להשכרה של כ- 204,000 מ"ר וההכנסה השנתית מהם, נטו בניכוי הוצאות תפעול, הינה כ- 23 מיליון דולר. רכישות הנכסים מתבצעות באמצעות חברות ייעודיות, הנמצאות בשליטת החברה.

פעילות החברה בארה"ב כוללת גם רכישה של נכסים מסחריים ברחבי ארה"ב. ליום פרסום הדוח דיווחה החברה על רכישת 14 נכסים מסחריים המשתרעים על קרקעות בשטח של כ- 2.8 מיליון מ"ר וכוללים שטח להשכרה של כ-600 אלפי מ"ר. ההכנסה השנתית מהם, על בסיס החוזים הקיימים, נטו בניכוי הוצאות תפעול, הינה כ- 46 מיליון דולר.

אמיר שגיא, מנכ"ל סאמיט: "במהלך הרבעון השלישי של שנת 2021 המשכנו בבניית פורטפוליו משמעותי של נכסים הכולל בעיקר דירות להשכרה בניו יורק ומרכזים מסחריים ברחבי ארה"ב. באמצעות יתרות נזילות של מאות מיליוני אירו אנו פועלים להמשך הרחבת הפעילות בארה"ב כאשר ה-FFO הצפוי מהעסקאות שבוצעו עד כה בארה"ב כבר עקף את ה-FFO ערב המכירה בגרמניה".

סך ההכנסות ברבעון הסתכמו לכ-93 מיליון שקל, בהשוואה לכ-116 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברבעון נובעת בעיקר ממכירת נכסים בגרמניה בסוף הרבעון השני 2021, בקיזוז רכישת נכסים בארה"ב.

ה-NOI ברבעון הסתכם לכ-70.2 מיליון שקל, לעומת כ-99.8 מיליון שקל ברבעון המקביל.

ה-Same Properties NOI ברבעון הסתכם לכ-46.6 מיליון שקל, לעומת כ-48.7 מיליון שקל ברבעון המקביל. הירידה ברבעון נובעת בעיקר מייסוף השקל מול האירו.

ה-FFO המאוחד ברבעון הסתכם לכ-47 מיליון שקל, לעומת סך כ-58 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברבעון נובעת ממכירת נכסים בגרמניה ברבעון השני השנה וכן מייסוף השקל מול האירו.

ה-FFO לבעלי המניות של החברה ברבעון הסתכם לכ-45 מיליון שקל, לעומת סך כ-55 מיליון שקל ברבעון המקביל.

הכנסות אחרות, נטו בתקופה הסתכמו לכ-3 מיליון שקל, בהשוואה להכנסות אחרות, נטו של כ-291 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר ההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד נובעת משערוך נדל"ן להשקעה בגרמניה.

החברה סיימה את הרבעון השלישי לשנת 2021 ברווח נקי של כ-21 מיליון שקל (, לעומת כ-304 מיליון שקל ברבעון המקביל.

תזרים המזומנים נטו מפעילויות שוטפות ברבעון הסתכם לכ-57 מיליון שקל, לעומת כ-82 מיליון שקל ברבעון המקביל. הקיטון נובע ממכירת הנכסים בגרמניה, כאמור.

 

סך מאזן החברה הסתכם בכ-7.55 מיליארד שקל. ההון העצמי לסך המאזן עלה ל-51.9% לעומת כ-46.6% ביום 31.12.20.

ההון העצמי הכולל הסתכם בכ-3.93 מיליארד שקל (כ-3.6 מיליארד שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-3.97 מיליארד שקל (כ-3.63 מיליארד שקל מיוחס לבעלי המניות) ביום 31.12.2020. השינוי נובע מקיטון בזכויות מיעוט, עקב מכירת פורטפוליו הנכסים בגרמניה, מייסוף השקל מול האירו, בקיזוז רווח התקופה.

השווי הנכסי למניה, בדילול מלא, הסתכם ל-56.5 שקל, לעומת כ-60.8 שקל ביום 31.12.20.

שווי הנכסים הבלתי משועבדים של החברה מסתכם בסך כ-2.7 מיליארד שקל, מתוך זה כ-2 מיליארד שקל בגרמניה ו-0.7 מיליארד שקל בישראל.

האמצעים הנזילים עלו לסך של כ-2.37 מיליארד שקל, לעומת 0.66 מיליארד שקל ביום 31.12.20.

יחס חוב ל- ,CAP נטו הסתכם בכ-11.5%, לעומת כ-42.9% ביום 31.12.2020.

  1. מניות בכתבה
  2. סאמיט

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה