קרדיט: בזק

דוחות כספיים

בזק: תמהיל הקווית פגע ברווח הנאה חב’ בנות הציגו שיפור ניכר

החברות בנות הצליחו להתעלות הרבעון, פלאפון עברה לרווח של 23 מיליון מול הפסד של 12 ברבעון מקביל, יס התייעלה פנימית והרווח הנקי קפץ ב-81%

אלירן מדר 30/11/2021 10:19

א+א-

בזק מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי, תוצאות התקשורת הקווית מצביעים על ירידה כאשר הרווח נחתך ב-27% והסתכם ב-219 מיליון ש"ח, הירידה נובעת משינוי תמהיל ההכנסות וכן בוצאות מימון שזינקו ב-21%, פלפאון הציגה שיפור ניכר כאשר היא ממשיכה להגדיל את מספר המנויים מתחיל השנה בכ-105 אלף מנויים חדשים, עם גדילת המנויים צריכת השירותים גדלה אף היא ב-5% והעבירה את פלאפון לרווח של 23 מיליון שקלים מול הפסד של 12 מיליון ברבעון מקביל אשתקד, יס מצליחה להגדיל את ההכנסות ומציינת כי תכני הספורט הם הערוצים העיקריים שנרכשו,החברה מצליחה להתייעל פנימית ועוד גידול של 1.6% בהכנסות היא מצליחה לשפר את הרווח הנקי ב-81% והוא עמד על 29 מיליון ברבעון אל מול 16 בלבד ברבעון המקביל.

 

ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2021 הסתכמו בכ-2.14 מיליארד שקל, ירידה של כ-1.7%, אשר נבעה בעיקר מירידה בהכנסות בזק בינלאומי. ההכנסות בתשעה חודשים של 2021 הסתכמו בכ-6.56 מיליארד שקל, עלייה של 0.7% לעומת התקופה המקבילה.

 

הוצאות הפעלה הסתכמו בכ-742 מיליון שקל, ירידה של כ-6.1%, אשר נבעה בעיקר מירידה בעלויות ציוד קצה בפלאפון והוצאות קישוריות למפעילי תקשורת במקביל לירידה בהכנסות. הוצאות השכר הסתכמו בכ-468 מיליון שקל, ירידה של כ-1.3%, אשר נבעה מהמשך קיטון במספר המשרות בחברות הבנות כחלק מתכנית ההתייעלות.

 מדדי הרווחיות הושפעו מירידת ערך בסך כ-282 מיליון שקל שנרשמה ברבעון המקביל.

ה-EBITDA הסתכם בכ-925 מיליון שקל (שיעור EBITDA של 43.2%), עלייה של כ-41.7%. ה-EBITDAהמתואם הסתכם בכ-938 מיליון שקל (שיעור EBITDA של 43.8%), עלייה של כ-2.6%.

 

הרווח הנקי הסתכם בכ-284 מיליון שקל, לעומת 26 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הנקי המתואם הסתכם בכ-295 מיליון שקל, עלייה של כ-1.7%.

 

התזרים החופשי הסתכם בכ-377 מיליון שקל, עלייה של כ-32.3%, אשר נבעה בעיקר משינויים בהון חוזר. החוב הפיננסי נטו של הקבוצה הסתכם בכ-6.23 מיליארד שקל נכון ליום 30.9.2021, בהשוואה לכ-7.26 מיליארד שקל נכון ליום 30.9.2020, ירידה של כ- 14.1%. ביום 30.9.2021 יחס החוב נטו ל-EBITDA מתואם עמד על כ-1.9 בהשוואה לכ-2.2 ביום 30.9.2020.

 

טובי פישביין, CFO קבוצת בזק, "ברבעון השלישי לשנת 2021 הצגנו תוצאות כספיות חזקות, המעידות על יציבות היסודות עליה בנויה הקבוצה. לצד זאת, קבוצת בזק ממשיכה לשפר את החוב, עם ירידה של מעל למיליארד שקל בחוב נטו בהשוואה לרבעון המקביל, כמו גם שיפור ביחס חוב נטו ל-EBITDA מתואם שירד מ-2.2 ברבעון המקביל ל-1.9 עתה. הקבוצה שמה לה למטרה לשמור על דירוג אשראי גבוה בקבוצת AA תוך התאמת עומס פירעונות החוב לכושר יצור המזומנים העצמי ושמירה על נזילות משמעותית, במקביל לחזרה לחלוקת דיבידנד לבעלי המניות. היכולת להגדיל השקעות לטובת פיתוח הקבוצה, לצמוח בתוצאות הכספיות לצד שיפור ביחס החוב מעידות על כוחה הפיננסי של בזק"

  1. מניות בכתבה
  2. בזק

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה