המלצות אנליסטים

IBI בהמלצת יתר על שופרסל במחיר 32 ש”ח למניה

אנו רואים חוזקה משמעותית ביכולת של החברה לשפר את המרווחים על אף הירידה בסביבת הביקושים, כפי שהתבטאה בדוחות הרבעון השלישי

מערכת ספונסר 29/11/2021 15:42

א+א-

שירה אחיעז, אנליסטית קמעונאות, IBI בית השקעות

שופרסל פרסמה הבוקר את התוצאות לרבעון השלישי של השנה והציגה דוח בצפי עם ירידה בשורת ההכנסות לצד שיפור במרווח הגולמי והתפעולי.

ההכנסות ירדו ב-3.6% ברבעון לאור ירידה בהכנסות מקמעונאות, כאשר צמיחה בפעילות BE קיזזה חלק מהשחיקה.

הרווחיות הגולמית השתפרה לרמה של כ-27% (לעומת 26.1% במקביל), להערכתנו בין היתר על רקע שיפור בתנאי הסחר, התרחבות תחום המותג הפרטי, מהלכי התייעלות בפעילות האונליין לצד עלויות שכר עודפות בעקבות עיבוי מצבת העובדים בפלטפורמת האונליין ברבעון המקביל (בהיקף של 49 מיליון ש״ח) והקטנת נתח הפעילות המקוון המאופיין במרווח גולמי נמוך יותר מהגזרה הפיזית.

על אף עלייה במבנה הוצאות התפעול של החברה, הרווחיות התפעולית השתפרה לרמה של 4.9% ברבעון (לעומת 4.6% במקביל), זאת להערכתנו בעיקר הודות לשיפור במרווח הגולמי לצד מעבר רשת BE לרווח תפעולי (לעומת הפסד במקביל).

בסה״כ הרווח הנקי הסתכם ב-82 מיליון ש״ח, נמוך מהצפי המוקדם שלנו בעיקר לאור הפסד של כ-8 מיליון ₪ בחברות כלולות על רקע תחילת הפעילות של פלטפורמת פייבוקס, זאת לצד עלייה בהוצאות המימון על רקע עסקאות גידור ועלייה במדד המחירים לצרכן.

עוד נזכיר כי ברבעון המקביל נרשמה הכנסה חד״פ של 10 מיליון ש״ח על רקע קיטון בהפרשה בקשר עם ערעור שהגישה החברה על דרישת רשות מקרקעי ישראל לתשלומים בגין שימוש חורג (לכאורה) בנכס אותו חוכרת החברה בנתניה.

 

פילוח לפי מגזרי פעילות:

קמעונאות

אנו סבורים כי נתוני השוואה חזקים בחסות הקורונה הכוללים את הסגר השני שהחל בספטמבר 2020 הובילו לירידה של 5.3% בהכנסות המגזר, הכוללת ירידה של 6.2% ב-SSS לצד ירידה של 5.9% במכירות למ״ר.

ומנגד, הרחבת הפעילות לשוק המוסדי (בין היתר הודות לרכישת אמיגה) קיזזה חלק מהשחיקה בגזרה הקמעונאית.

מדובר בשחיקה עמוקה בהשוואה לנתוני סטורנקסט, לפיהם שוק מוצרי הצריכה ירד ב-3.3% ברבעון השלישי, גם בהשוואה לנתוני המתחרות הציבוריות שפרסמו את התוצאות מלבד פרשמרקט אשר הציגה ירידה של כ-11% בפרמטר זה.

נזכיר כי ברבעון המקביל העריכה החברה כי הכנסות בהיקף של 380-420 מיליון ש״ח נרשמו הודות להתפשטות הקורונה.

בהתאם לציפיות, הירידה בהכנסות התבטאה גם בפלטפורמת האונליין, שעמדה על 18.7% ממכירות הקמעונאות ברבעון (לעומת 20.8% במקביל), זאת על רקע נתוני השוואה חזקים בחסות הקורונה כאמור לצד מחסור בכוח אדם בתחום.

בתוך כך נציין כי במהלך הרבעון התחילה הפעילות המסחרית של המרכז האוטומטי הראשון בקדימה, כאשר תחילת הפעלות של המרכז הגדול יותר במודיעין מתוכננת לרבעון השלישי של 2022.

לעומת זאת, נתח המותג הפרטי הוסיף לעלות והסתכם בשיעור של כ-26% ממכירות הקמעונאות (לעומת 25.8% במקביל).

על אף השחיקה בנתוני ה-SSS נרשם שיפור קל במרווח התפעולי לרמה של 3.7% (לעומת 3.6% במקביל), זאת להערכתנו עקב השיפור המשמעותי במרווח הגולמי כאמור.

 

BE

נרשמה צמיחה מואצת ברבעון בשיעור של 24.7%, אשר כללה עלייה משמעותית של 15.9% בנתוני ה-SSS לצד עלייה של 11.1% במכירות למ״ר, זאת לאור פתיחת 6 סניפים בשנה האחרונה, צמיחה בפעילות האונליין, כניסה לתחום הבדיקות קורונה, שינוי בתמהיל המכירות והמשך העמקת הסינרגיה עם רשת שופרסל.

לאור הצמיחה המרשימה ברבעון השלישי והתקדמות במהלכים האסטרטגיים, נרשם רווח של 3 מיליון ש״ח, זאת לעומת הפסד של 5 מיליון ש״ח בתקופה המקבילה.

 

נדל״ן

נרשמו הכנסות מחיצוניים של 15 מיליון ש״ח ברבעון לצד רווח תפעולי של 39 מיליון ש״ח.

 

בשורה התחתונה

שופרסל הציגה דוח בצפי לרבעון השלישי של השנה, עם ירידה בשורת ההכנסות לצד שיפור במרווחים.

אנו רואים חוזקה משמעותית ביכולת של החברה לשפר את המרווחים על אף הירידה בסביבת הביקושים, כפי שהתבטאה (שוב) בדוחות הרבעון השלישי.

עם זאת, נציין כי אנו סבורים כי עננת פרשת חקירת הרשות לתחרות תמשיך לרחף במידה מה מעל מחיר המניה עד להתבהרות התמונה.

אנו נותרים בהמלצת תשואת יתר, במחיר יעד של 32 ₪ למניה - לל"ש.

  1. מניות בכתבה
  2. שופרסל

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה