קרדיט: מספנות ישראל

דוחות כספיים

מספנות ישראל על גלי ההצלחה

החברה חוותה גידול בכל ארבעת המגזרים כאשר מגזר המלט והמגזר הנמלי בולטים לטובה, הרווח הנקי ברבעון זינק ב40% ל- 26 מיליון ש"ח

אלירן מדר 25/11/2021 11:29

א+א- 1

חברת תעשיות מספנות ישראל מדווחת היום את תוצאותיה לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021. החברה הנפיקה לראשונה את מניותיה בבורסה בתל-אביב בחודש ספטמבר 2020.

ההכנסותברבעון עלו בכ-13.8% לכ-234.6 מיליון שקל, לעומת כ-206.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, לחברה ארבעה מרכזי רווח כאשר החברה חווה צמיחה בכולם, הצצה למגזרים העיקרים

במגזר המספנה, ההכנסות עלו בכ-10.5% לכ-52.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-47.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה בהכנסות מגזר המספנה נובעת מעלייה בהיקף הפרויקטים בביצוע ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. ה-EBITDA במגזר הסתכם לכ-8.2 מיליון שקל , לעומת כ-12.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

במגזר הנמלי ההכנסות עלו בכ-13.5% לכ-45.2 מיליון שקל, לעומת סך של כ-39.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות נובעת משינוי בתמהיל המוצרים וגידול בפריקת המטענים לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ה-EBITDA במגזר עלה לכ-13.1 מיליון שקל , לעומת כ-11.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

במגזר המלט ההכנסות עלו ברבעון לכ-114.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-112.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העליה במחזור במגזר המלט נובעת כתוצאה מגידול בכמות הנמכרת ביחס לרבעון המקביל אשתקד. ה-EBITDA במגזר המלט הסתכם בכ-14.8 מיליון שקל , לעומת כ-15.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווחיות נובע מגידול בעלות חומר הגלם הממוצע לטון וכן מגידול בעלות ההובלה בעוד שמחיר המכירה הממוצע נותר כמעט ללא שינוי.

 

החברה סיימה את הרבעון השלישי לשנת 2021 עם גידול של כ-41.3% ברווח הנקי כ-26.2 מיליון שקל כאשר 23.8 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות, בהשוואה לרווח נקי של כ-18.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

אירועים מהותיים במהלך הרבעון ואחריו:

באוקטובר 2021 דיווחה החברה כי חתמה על שני הסכמים לרכישת מניות שותפתה בשתי חברות בנות הפועלות בתחום המלט, כשבמסגרת ההסכם הראשון תרכוש החברה 25% ממניות חברת ISCO Trading SA השוויצרית, המרכזת את הפעילות בתחום הסחר בחו"ל של מוצרי מלט ובמסגרת ההסכם השני תרכוש החברה את מלוא מניות השותפה (100%) בחברת פ.ס - ב.מ.י המחזיקה ב- 25% ממניות חברת סימנט העוסקת בייבוא חומרי מלט מחו"ל, הובלת המלט באוניות ייעודיות שבבעלותה וייצור מוצרי מלט ומוצרים לענף הבנייה. עם השלמת שני ההסכמים תגדל החזקתה החברה בפעילות מגזר המלט, באמצעות הגדלת אחזקותיה ב- ISCO ובסימנט, מ-70.3% ל- 95.3%.

 

בספטמבר 2021 חברת-הבת מספנות ישראל התקשרה בהסכם עם לקוח ממשלתי באפריקה להחכרת ספינות סיור רב תכליתיות ואספקת שירותים שונים. התמורה שמספנות ישראל תקבל בגין החכרת כלי השיט ואספקת השירותים לאורך תקופת החכירה, העומדת על 5 שנים, תעמוד על סך של כ-102 מיליון ש"ח. כלי השיט שיסופקו יירכשו מיצרן במזרח אסיה. ללקוח הזכות לקצר את תקופת החכירה, החל מתום השנה השלישית לחכירה, ככל ויחליט לרכוש מהחברה הבת ספינות מתוצרתה.

 

באוגוסט 2021 חברת-הבת מספנות ישראל חתמה מול מנהל הרכש של משרד הביטחון על הזמנה לתכנון ספינת הסער הבאה של חיל הים, שתיקרא "רשף" בהיקף כספי של כ-43 מיליון שקל בתוספת מע"מ. במסגרת העסקה תקבל מספנות ישראל תשלומים על פי אבני דרך שנקבעו בהזמנה. לוח הזמנים המתוכנן להשלמת התכנון עומד על כ-22 חודשים.

בחודש יולי 2021 חברת הבת, מספנות ישראל, קיבלה הודעה ממנהל הרכש במשרד הביטחון בדבר אישור הזמנה לרכש של 4 ספינות ביטחון שוטף מהירות מסוג "שלדג" תמורת כ-96 מיליון שקל.

 

צבר ההזמנות במגזר המספנה נכון ל-30.9.2021 עלה לכ-824.4 מיליון שקל, לעומת צבר של כ-262 מיליון שקל לסוף שנת 2020. נכון לפרסום הדוח, צבר ההזמנות עלה לכ-867 מיליון שקל.

 1. מניות בכתבה
 2. מספנות ישראל

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
 1. 1
  מספנות ישראל

  צבר הזמנות פי 3 משנה קודמת , ורווחים בכל הפרמטרים. באם תזכה בחוזה על נמל חיפה עם החברה האמירתית , דיינו .בהצלחה למחזיקים.
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  לייזר 25/11/2021 11:41