קרדיט: יח"צ

דוחות כספיים

מכונת הכסף מיטרוניקס ממשיכה להפתיע

החברה מדווחת על גידול חד ברווח הנקי כ - 46%, החברה מעודדת מחזרת המלונאות ומגדילה קווי ייצור, מתחילת השנה הרווח הנקי עומד על 244 מיליון ש"ח

אלירן מדר 25/11/2021 11:15

א+א-

חברת מיטרוניקס המייצרת רובוטים לניקוי בריכות מדווחת תוצאות הפעילות לרבעון השלישי 2021, וכן מינוי מנכ"ל חדש - שרון גולדברג. 

החברה מציגה גידול בשיעור של 23% במכירות שהסתכמו בכ- 311 מיליון ש"ח, לעומת 252.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

השפעת השינויים בשע"ח של המטבעות על המכירות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד מסתכמת בקיטון של כ- 10.6 מיליון ש"ח במכירות, בעיקר כתוצאה מהחלשות הדולר האמריקאי בשיעור ממוצע של כ-3.5% אל מול השקל, החלשות האירו בשיעור ממוצע של כ-3.3% אל מול השקל והחלשות הדולר האוסטרלי בשיעור בממוצע בשיעור של כ- 3%. הצמיחה בהכנסות בנטרול השפעת המטבעות הגיעה ל- 27.1%.

הכנסות החברה ממכירות הרובוטים לבריכות פרטיות הסתכמו ב- 254.6 מיליון ש"ח, גידול בשיעור של 24.9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. העלייה נובעת מביקוש מוגבר לרובוטים אלה בכל הטריטוריות המרכזיות ומקצב צמיחה מואץ במכירות האון ליין. משבר הקורונה גרם לביקושים משמעותיים לבריכות חדשות ולציוד לבריכות,  ההסתגרות בבתים הובילה רבים מבעלי הבריכות בכל השווקים להגדיל את היקף השימוש בבריכות והצורך בתחזוקה שלהן עלה בתקופה.

 

מכירות החברה במגזר הבריכות הציבוריות הסתכמו בכ- 16.5 מיליון ש"ח, עלייה של 13.9% המושפעת בעיקר מהתאוששות המכירות בענף המלונאות. תחום המנקים לבריכות ציבוריות מושפע ממשבר הקורונה שהביא לסגירה מסויימת בשל מגבלות התקהלות שהוטלו במקומות שונים בעולם.

הכנסות ממוצרי בטיחות ומוצרים נלווים לבריכות הסתכמו בכ-39.8 מיליון ש"ח, גידול בשיעור של 15.7% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. העלייה במכירות הסגמנט נובעת בעיקר מעלייה במכירות הכיסויים האוטומטיים ועלייה במכירות המוצרים לטיפול במים.

המכירות באירופה צמחו בשיעור של 18% (23% במונחי מטבע מקומי) והסתכמו לסך של 138.8 מיליון שקלים, המהווים 45% מהמכירות.

המכירות בצפון אמריקה צמחו בשיעור של 34% (42% במונחי מטבע מקומי) והסתכמו לסך של 112.3 מיליון שקלים, המהווים 36% מהמכירות.

המכירות באוקיאניה צמחו בשיעור של 21% (24% במונחי מטבע מקומי) והסתכמו לסך של 43.4 מיליון שקלים, המהווים 14% מהמכירות.

המכירות בשאר העולם צמחו בשיעור של 8% והסתכמו לסך של 16.5 מיליון שקלים, המהווים 5% מהמכירות.

הרווח הגולמי הסתכם ב- 127.4 מיליון ש"ח, גידול בשיעור של 23.6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי השתפר מעט והגיע לרמה של 41% בהשוואה ל- 40.8% ברבעון המקביל אשתקד. הרווחיות הגולמית הושפעה לחיוב מעליית מחירים במרבית הטריטוריות המרכזיות, מעליית ווליום המכירות ומגידול במכירות הסגמנט הציבורי. השפעות אלו קוזזו כתוצאה מהשפעת השינויים בשערי החליפין, עליית מחירים של רכיבי המוצר שהחלה להיות מורגשת יותר ברבעון השלישי של השנה ומירידה ברווחיות הגולמית של סגמנט מוצרי הבטיחות והמוצרים הנלווים המיוחסת בעיקר לשינוי בתמהיל המוצרים.

הוצאות מכירה ושיווק הסתכמו לכ- 38.3 מיליון ש"ח גידול של 33% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. העלייה נובעת בעיקר בשל תוספת כוח אדם במרבית הטריטוריות לשם תמיכה באסטרטגית החברה "מיטרוניקס 2025" וכן בשל עלייה בהוצאות שילוח ללקוחות בשל התייקרות תעריפי השילוח ושימוש גם בהובלות אוויריות.

הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו לסך של כ- 26.2 מיליון ש"ח, סה"כ עלייה של כ-2.9 מיליון ש"ח. עיקר הגידול מיוחס לעלייה בהוצאות מערכות מידע בשל הגידול המואץ בפעילות החברה ולטובת תמיכה באסטרטגיית החברה "מיטרוניקס 2025", וכן הוצאות כלליות המושפעות מהגידול בפעילות

סך הוצאות התפעול בתקופה עלו מעט ברבעון לרמה 24.4% של לעומת 23.7% מהמכירות אשתקד.

הרווח התפעולי הסתכם לסך של כ- 51.2 מיליון ש"ח, גידול בשיעור של 18.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווחיות התפעוליות ירד לרמה של 16.5% לעומת 17.1% מהמכירות ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול השפעות מטבע הרווח התפעולי עלה בשיעור של 29.5% והרווחיות התפעולית עלתה ל- 17.4% מהמכירות.

הכנסות המימון הסתכמו לכ- 2.4 מיליון ש"ח, בהשוואה להוצאות מימון בסך 6.9 מיליון ש״ח ברבעון המקביל אשתקד. ברבעון השלישי השנה, נרשמו הכנסות מימון נטו בשל הכנסות מימון בגין עסקאות במטבע חוץ בסך כ-13.5 מיליון ש"ח אשר קיזזו את העלויות האחרות בגין ריביות, עמלות והפרשי שער. ברבעון המקביל אשתקד נרשמו בעיקר הוצאות בגין עסקאות במטבע חוץ.

מסים על הכנסה הסתכמו בכ- 10.6 מיליון ש"ח גידול של כ- 52.6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. המס האפקטיבי עלה מ-19.8% ל-19.1% בעיקר כתוצאה משינוי בתמהיל הרווחים בקבוצה.

הרווח הנקי הסתכם בכ- 42.9 מיליון ש"ח, גידול בשיעור של 45.8%.

יונתן בשיא, יו"ר הדירקטוריון: אנו מציגים היום תוצאות מצוינות המשקפות המשך צמיחה למרות אתגרי התקופה. החברה מצויה בתהליך של האצת ההשקעות בתשתיות, במסגרתו  יורחב כושר הייצור במפעל בדלתון, זאת לאור הוספת קו ייצור נוסף לייצור רובוטים במהלך הרבעון האחרון של 2021. הרחבה זו צפוי להגדיל את יכולתה של החברה להתמודד בטווח הבינוני עם הביקוש הגואה למוצריה. בנוסף אנו מצויים בתוך תהליך לבחינת חלופות להקמת מפעל ייצור רובוטים נוסף, שיתמוך בצמיחה בטווח הארוך יותר, החל משנת 2024.  

כמו כן, כידוע, אנו מסכמים תקופה של 6 שנים עם אייל טריבר כמנכ"ל החברה,  בתקופה זו הכנסות החברה צמחו פי שלושה, הרווח הנקי אף יותר מכך, ושווי החברה פי עשרה. בחודשים האחרונים התבצע תהליך חפיפה סדור עם המנכ"ל הנכנס, שרון גולדנברג, אני מודה לאייל על תרומתו יוצאת הדופן ומאחל לשרון הצלחה רבה.  

  1. מניות בכתבה
  2. מיטרוניקס

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה