דוחות כספיים

דוחות אזורים ממחישים היטב את עליית מחירי הדירות בשנה האחרונה

החברה מכרה 1,039 יח"ד בשלושת הרבעון האחרון בהיקף כספי כולל של כ-2.1 מיליארד שקלים

חדשות ספונסר 24/11/2021 11:32

א+א-

חברת אזורים פרסמה הבוקר את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי לשנת 2021. החברה מציגה גידול של כ- 274% ברווח הנקי, שהסתכם בכ-92 מיליון שקלים, בהשוואה לכ-25 מיליון שקלים בתקופה המקבילה ב- 2020. בתקופה של תשעה חודשים ראשונים של 2021, הסתכם הרווח הנקי של אזורים בכ-199 מיליון שקלים לעומת 53 מיליון שקלים בתקופה המקבילה של 2020, גידול של כ-274% ברווח הנקי. הגידול נובע מעלייה ברווח התפעולי והכרה ברווח של קרן הריט אזורים Living לפי שיטת השווי המאזני, בסך של כ-75 מיליון שקלים. במקביל מדווחת החברה על רווח גולמי צפוי מפרויקטים המסתכם לכ-1.1 מיליארד שקלים.

סך הכנסות החברה הסתכמו בכ-1.2 מיליארד שקלים לעומת כ-790 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד - עלייה של כ-46%. 

בסך הכל, בתשעת החודשים הראשונים של 2021 מכרה החברה 1,039 יח"ד בהיקף כספי כולל של כ-2.1 מיליארד שקלים (לא כולל מע"מ), זאת לעומת 625 יח"ד בתקופה המקבילה אשתקד בהיקף כספי כולל של כ-997 מיליון שקלים (לא כולל מע"מ).

 

הפרויקטים העיקריים בהם נרשמו מכירות ברבעון השני הם פרויקט הדגל בתחום ההתחדשות העירונית- MOMENT בבת ים, פרויקט Exchange ברמת גן ופרויקט Yarok בתל מונד. כמו כן, היקף יח"ד בביצוע ו/או שיווק ממשיך לגדול וכולל נכון ליום 30.9.2021 3,372 יח"ד. מתוך 3,058 יח"ד לשיווק נמכרו 2,223 יח"ד בשווי חוזי כולל של כ- 4.3 מיליארד שקלים.

מחיר מכירה ממוצע של דירה בתקופה של תשעה חודשים הסתכם לכ-2.35 מיליון שקלים, זאת לעומת מחיר ממוצע של כ-1.87 מיליון שקלים ליחידה בתקופה המקבילה. עלייה של כ-25.7% במחיר הממוצע לדירה.

בנוסף, תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם לכ-705 מיליון שקלים בתשעת החודשים הראשונים, זאת לעומת כ-350 מיליון שקלים בתקופה המקבילה. סך העודפים הצפויים מפרויקטים בביצוע ו/או שיווק וממלאי גמור מסתכמים לכ-1.46 מיליארד שקלים. נתון המציג את איתנותה הפיננסית של החברה.

בנוסף, מדווחת אזורים על עלייה משמעותית בהכנסות מדמי שכירות ושירותי ניהול שהסתכמו לכ-35 מיליון שקלים ההכנסות נבעו בעיקר מהכנסות שכירות מפרויקט למסחר ומשרדים בהרצליה הילס בסך של כ- 16 מיליון שקלים והכנסות מניהול וייזום תחום הדיור להשכרה של כ- 15 מיליון שקלים.

בנוסף, בתקופת הדוח החברה חתמה על מספר עסקאות רחבות היקף, הכוללות את הסכם שיתוף הפעולה עם חברת דלק, הסכם קומבינציה בשכונת הר נוף בירושלים, הסכם הקומבינציה בשכונת מקור חיים בירושלים וכן רכישת הקרקעות בצומת פת ובשכונת רוממה בירושלים. עסקאות אלה כוללות פרויקטים עם פוטנציאל של כ-930 יח"ד.

 

במהלך תשעת החודשים הראשונים, גייסה החברה 192 מיליון שקל בהנפקת סדרת אג"ח חדשה (15) ובפעם הראשונה אי פעם, במסגרת השלב המוסדי של ההנפקה נקבעה היסטוריה כשהריבית האפקטיבית הועמדה על שיעור שלילי של 0.1% לפני עלויות הנפקה. כמו כן, ברבעון השלישי 2021 השלימה החברה מהלך של הרחבת אג"ח (סדרה 14) בהיקף של כ- 182 מיליון שקלים.

 

החברה צפויה להשיק בשנה הקרובה חמישה פרויקטים של התחדשות עירונית הכוללים 1,963 יח"ד. בתשעת החודשים האחרונים החלה החברה בשיווק של יחידות הדיור בפרויקט הדגל MOMENT ובפרויקט N סוקולוב. כמו כן, היא צפויה לקדם את הפרויקט N בארי בנתניה, מתחם התחדשות עירונית בגבעת שמואל ובהרצליה.

לבסוף, דירקטוריון החברה אימץ מדיניות דיבידינד לראשונה זה יותר מעשור ובכך הוחלט, לחלק דיבידנד לבעלי מניותיה בשיעור של 30% מהרווח הנקי של החברה בכל שנה.

רון אבידן, מנכ"ל אזורים: "חברת אזורים מגיעה לשיאים חדשים והיסטוריים ברבעון השלישי, עם רווחים מרשימים שידעה אי פעם בתשעת החודשים הראשונים והיקף מכירות שלא נראה כדוגמתו בעבר. למעשה, אזורים כבר עקפה והכפילה הכנסותיה בהיקף הדירות שמכרה, לעומת שנת 2020. על רקע משבר הדיור המחריף ומצוקת היצע הדירות, חברת אזורים מסמנת את השנה הקרובה עם פעילות משמעותית בתחום ההתחדשות העירונית. בחודשים הקרובים אנו נשיק מספר פרויקטים מובילים בהיקפים חסרי תקדים. כמו כן, החברה ממשיכה להרחיב את פורטפוליו הקרקעות והפרויקטים העתידיים, בין היתר באמצעות התקשרויות ועסקאות אסטרטגיות". 

  1. מניות בכתבה
  2. אזורים

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה