דודו זבידה, מנכ"ל חברת מבנה נדל"ן קרדיט: יח"צ

דוחות כספיים

מבנה נדל”ן: הרווח הנקי לבעלי המניות עלה ברבעון ב-54% והסתכם ב-220 מיליון שקל

ה-NOI הכולל מנכסים מניבים עלה ברבעון השלישי בכ-6.5% לכ-157 מיליון שקל, בהשוואה ל-148 מיליון ברבעון המקביל

מערכת ספונסר 24/11/2021 09:36

א+א- 1

מבנה נדל"ן מסכמת את הרבעון השלישי של השנה ומדווחת כי ה - NOI מנכסים זהים בישראל ברבעון השלישי, עלה בכ - 5.5% לכ - 155 מיליון שקל, לעומת כ - 147 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. החברה מציינת שהעלייה נבעה בעיקר מעלייה חדה בשיעורי התפוסה ומעליית דמי שכירות.

ה - NOI הכולל מנכסים מניבים עלה ברבעון השלישי בכ - 6.5% לכ - 157 מיליון שקל, בהשוואה לכ - 148 מיליון ברבעון המקביל. החברה העלתה את תחזית ה - NOI הכולל לשנת 2021 לטווח של 687 - 693 מיליון שקל, חלף תחזית קודמת בטווח של 665 - 677 מיליון שקל ותחזית מקורית בטווח של 652 - 663 מיליון שקל.

ה - FFO מנכסים מניבים ברבעון, עלה בכ - 16% לכ - 120 מיליון שקל, לעומת כ - 104 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ב - FFO נבעה מהגידול ב - NOI הכולל, לצד ירידה בהוצאות הריבית. כתוצאה מכך, החברה העלתה את תחזית ה - FFO מנכסים מניבים לשנת 2021 לטווח 450 - 460 מיליון שקל, חלף תחזית קודמת בטווח של 429 - 445 מיליון שקל ותחזית מקורית בטווח של 412 - 428 מיליון שקל.

הוצאות הריבית נטו ברבעון השלישי, פחתו בכ - 8% לכ - 34 מיליון שקל, בהשוואה להוצאות ריבית נטו, בסך של כ - 37 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. זאת, בעקבות הקיטון בהיקף החוב הפיננסי והירידה בשיעור הריבית הממוצעת.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון השלישי של שנת 2021 עלה בכ - 54% לכ - 220 מיליון שקל, בהשוואה לכ - 143 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי ברבעון הושפע מעליית שווי נדל"ן להשקעה בסך של כ - 158 מיליון שקל, בעוד שברבעון המקביל אשתקד הכירה החברה בעליית ערך מתונה יותר של כ - 39 מיליון שקל, כתוצאה מירידה בשיעורי ההיוון, מעלייה בהכנסות מדמי שכירות, משיפור בשיעורי התפוסה, מעליית המדד ומעליית שווי קרקעות וזכויות בניה. מנגד, נרשמה עלייה בהוצאות המימון בעיקר בגין עליית המדד והפרשי שע"ח.

דודו זבידה, מנכ"ל קבוצת מבנה נדל"ן: "אנו מסכמים רבעון שיא עם עלייה בתוצאות בפרמטרים מהותיים גם בהשוואה לתקופת טרום הקורונה. התוצאות החזקות נשענות בראש ובראשונה על העלייה החדה בשיעור התפוסה בישראל בהשוואה לסוף 2020, בתמיכת הסביבה העסקית החזקה המתבטאת בביקושים גבוהים לשכירות בכל תחומי הפעילות של הקבוצה, בדגש על משרדים ותעשייה. במקביל, הצגנו עלייה בדמי השכירות וחיסכון בהוצאות הריבית נטו. השפעות אלה תרמו לעלייה דו - ספרתית ב - FFO מנכסים מניבים בישראל ברבעון, לרמת שיא של כ - 120 מיליון שקל. בהתאם לכך, אנו מעלים את תחזית ה - FFO לשנת 2021 פעם נוספת".

  1. מניות בכתבה
  2. מבנה

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    שורה תחתונה חזקה מאוד בדוח! בהצלחה למחזיקים!

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    Army02 24/11/2021 09:49