קוויק: ההפסד הנקי ברבעון הסתכם ב-8.1 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של 8.4 מיליון ברבעון השלישי ב-2020

החברה רשמה גידול של כ-16% בהכנסות, ל-39.5 מיליון שקל, בהשוואה להכנסות של כ-33.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד

מערכת ספונסר 24/11/2021 09:21

א+א-

קוויק סופר אונליין מפרסמת תוצאות כספיות לפיהן הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021, צמחו בכ - 43.5% לכ - 124.5 מיליון שקל, לעומת הכנסות של כ - 86.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. לדברי החברה, הצמיחה נובעת הן מגידול המכירות בחנויות זהות והן מפתיחת חנויות חדשות אל מול סגירה של מספר חנויות, תוך מיטוב הפריסה הגיאוגרפית. החברה מדגישה שהצמיחה ברבעון הושגה למרות שסך ימי העבודה בחודש ספטמבר היו מועטים בשל חגי תשרי, לעומת התקופה המקבילה אשתקד בה חגי תשרי גלשו לרבעון הרביעי.

קוויק מציגה בתשעת החודשים הראשונים של 2021 שיפור בעלות המכר ביחס להכנסה, לדבריה כתוצאה משיפור בהסכמי סחר והתייעלות תפעולית. בהתאם לכך, החברה צמצמה בתקופה את ההפסד הגולמי לכ - 250 אלף שקל, לעומת הפסד גולמי בסך כ - 5.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ברבעון הרביעי של 2020 וברבעון הראשון של 2021, החברה כבר עברה לרווח גולמי אך הרווחיות נשחקה ברבעונים השני והשלישי השנה, דבר שהחברה מייחסת למצוקת כח אדם, על רקע מגפת הקורונה.

עוד יצוין כי ברמת הדיווח החשבונאי, עלות המכר של קוויק כוללת בתוכה את כלל העלויות התפעוליות עד בית הלקוח, לרבות עלויות ליקוט, אריזה ושילוח, בנוסף לעלויות רכש המוצרים.

ההוצאות התפעוליות של קוויק, מכירה, שיווק, הנהלה וכלליות, בתוספת הוצאות הפיתוח, הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של 2021 לכ - 29.9 מיליון שקל, לעומת כ - 21.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה. הגידול נובע, בין היתר, מעיתוי קמפיין שיווקי גדול בסך של כ - 5 מיליון שקל במהלך יוני 2021.

בשורה התחתונה, סיימה החברה את תשעת החודשים הראשונים של 2021 עם הפסד של כ - 30.2 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של כ - 27.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2020. ההפסד נובע בעיקר מהמשך השקעת החברה בפיתוח תשתיות והשקעה בשיווק, מכירות ומיתוג. ההפסד בתקופה כולל כאמור את ההוצאה בסך של כ - 5 מיליון שקל בגין הקמפיין השיווקי.

ברבעון השלישי של 2021 רשמה החברה גידול של כ - 16.1% בהכנסות לכ - 39.5 מיליון שקל, בהשוואה להכנסות של כ - 33.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד הגולמי של החברה ברבעון ירד לכ - 120 אלף שקל, בהשוואה לכ - 1.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ההפסד הנקי ברבעון הסתכם בכ - 8.1 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של כ - 8.4 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020. שיעור ההפסד ביחס להכנסות הצטמצם ברבעון לכ - 20.6%, לעומת כ - 24.7% ברבעון המקביל אשתקד. החברה מציינת כי נתון זה משקף את העובדה שהגידול בהכנסות מביא לשיפור הרווחיות ועל כן החברה פועלת להעצמת מגמה זו.

אחוז ההפסד מפעולות רגילות ביחס למחזור הצטמצם ברבעון השלישי לשנת 2021, אל מול התקופה המקבילה אשתקד, בכ - 3.8% כתוצאה מהגידול במחזור ושיפור הרווחיות הגולמית. זאת, למרות העלייה בסך הוצאות שיווק ומכירה ועלויות הנהלה וכלליות. הרבעון השלישי ב - 2021 הושפע כאמור, באופן משמעותי, מעיתוי חגי תשרי השנה.

נכון לסוף הרבעון השלישי של 2021 לחברה מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של כ - 78 מיליון שקל וסה"כ הון עצמי של כ - 75.2 מיליון שקל.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה