בצלאל (בוצי) מכליס, מנכל אלביט מערכות קרדיט: יח"צ

דוחות כספיים

אלביט מערכות: ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו ב-1.36 מיליארד דולר בהשוואה ל-1.13 מיליארד ברבעון המקביל

הרווח הנקי לפי Non-GAAP המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון, הסתכם ב-103 מיליון דולר (7.6% מההכנסות), בהשוואה ל-72.7 מיליון (6.4% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד

מערכת ספונסר 23/11/2021 09:37

א+א- 2

 אלביט מערכות מדווחת על תוצאות פעילותה ברבעון השלישי של 2021, לפיהן הכנסות החברה ברבעון השלישי הסתכמו ב - 1.36 מיליארד דולר בהשוואה ל- 1.13 מיליארד דולר ברבעון השלישי של שנת 2020. החברה מדגישה כי עיקר הגידול בהכנסות החברה היה אורגני, בנוסף לתרומה של ספרטון, אשר נרכשה ברבעון השני של שנת 2021.

הרווח הגולמי לפי Non-GAAP לרבעון השלישי הסתכם ב - 370.7 מיליון דולר (27.2% מסך ההכנסות), בהשוואה לרווח גולמי של 302.3 מיליון דולר (26.7% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל ב-2020.

הוצאות המחקר והפיתוח נטו, לרבעון השלישי, הסתכמו ב - 101.5 מיליון דולר (7.4% מסך ההכנסות), בהשוואה ל - 91.3 מיליון דולר (8% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל בשנה שעברה.

הוצאות השיווק והמכירה נטו, לרבעון השלישי, הסתכמו ב - 84.1 מיליון דולר (6.2% מסך ההכנסות), בהשוואה ל - 71.6 מיליון דולר (6.3% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות הנהלה וכלליות נטו, לרבעון השלישי, הסתכמו ב - 67.3 מיליון דולר (4.9% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 51 מיליון דולר (4.5% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל בשנה הקודמת.

הרווח התפעולי לפי Non-GAAP ברבעון השלישי, הסתכם ב - 123 מיליון דולר (9% מסך ההכנסות), לעומת רווח תפעולי של 93.1 מיליון דולר (8.2% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל ב-2020.

הוצאות המימון נטו, לרבעון השלישי, הסתכמו ב - 13.5 מיליון דולר, בהשוואה ל - 9.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסות אחרות נטו, הסתכמו ברבעון ב - 0.3 מיליון דולר, בהשוואה להכנסות אחרות של 0.5 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה.

מיסים על הכנסה ברבעון השלישי הסתכמו ב - 8.3 מיליון דולר, בהשוואה ל - 2.2 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2020.

חלק החברה ברווח (הפסד) הנקי של חברות כלולות ושותפויות ברבעון השלישי, הסתכם ברווח נקי של 3 מיליון דולר, בהשוואה ל - 4.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי לפי Non-GAAP המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון השלישי, הסתכם ב - 103.1 מיליון דולר (7.6% מההכנסות), בהשוואה ל - 72.7 מיליון דולר (6.4% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח למניה לפי Non-GAAP בדילול מלא המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון השלישי, עמד על 2.33 דולר, בהשוואה ל - 1.64 דולר ברבעון השלישי של שנת 2020.

צבר ההזמנות של החברה ליום 30 בספטמבר, היה 13.6 מיליארד דולר, בדומה לצבר ההזמנות של החברה ל-30 ביוני. כ - 72% מצבר ההזמנות של החברה מיועד למכירה ללקוחות מחוץ לישראל. כ - 40% מצבר ההזמנות מיועד לביצוע ברבעון האחרון של 2021 ובמהלך 2022.

תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת במהלך תשעת החודשים הראשונים של השנה, הסתכם ב - 157 מיליון דולר, לעומת כ - 106.7 מיליון דולר במהלך תשעת החודשים הראשונים של 2020.

באשר להנפקת אגרות חוב: ביולי גייסה החברה סך של 1.9 מיליארד ₪ (כ - 575 מיליון דולר) באמצעות הנפקת שלוש סדרות של אגרות חוב. ברבעון השלישי של 2021, החברה ביצעה עסקאות החלפה (swap) לאגרות החוב סדרה B בסך של כ - 1.5 מיליארד ₪ (כ - 457 מיליון דולר) לדולר ארה"ב בריבית שנתית קבועה של 1.92%.

בצלאל (בוצי) מכליס, נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות, ציין: "אנו שבעי רצון מתוצאות הרבעון השלישי שהמחישו את הביצוע המוצלח של האסטרטגיה שלנו בבניית נוכחות גלובאלית, שתרם ל- 20% צמיחה בהכנסות, ויישום מוצלח של אמצעי התייעלות שתמכו בשיפור הביצועים התפעוליים. תוצאות הרבעון השלישי והביקוש המתמשך מלקוחותינו מעניקים לנו ביטחון באסטרטגיה ארוכת הטווח של אלביט מערכות ובעתיד החברה".

 1. מניות בכתבה
 2. אלביט מערכות

2 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
 1. 1
  צדיקה אחת בתיק |1|

  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  Moper 23/11/2021 10:33

 2. 2
  התחילה להגיב |52|

  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  mvk 23/11/2021 10:09