רועי גדיש, מנכל אדגר קרדיט: גדי דגון

דוחות כספיים

אדגר ברבעון טוב הגידור השתלם והרווח צמח

הכנסות החברה גדלו בכ- 10% , הגידור הנכון אומנם עזר עם הכנסות מימון בסך של כ -9 מיליון, אך השקל החזק פגע בשערוך הנדל"ן להשקעה בשווי 57 מיליון ש"ח

אלירן מדר 21/11/2021 09:35

א+א-

חברת אדגר העוסקת בנדל"ן מניב בעיקר בקנדה מדווחת על רבעון שלישי, דגשים לתוצאות לתוצאות הרבעון השלישי

ההכנסות מהשכרת נכסים הסתכמו ברבעון השלישי בכ-66.1 מיליון ש"ח, עליה של כ-9.0% לעומת 60.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נובעת בעיקר מאכלוס בניין C בפרויקט אדגר 360 בישראל, גידול בהכנסות בקנדה ובפולין כתוצאה מרכישת נכסים חדשים וכן משיפור בשיעורי האכלוס הממוצעים בפולין.

ה- NOI ברבעון הסתכם בכ-62.3 מיליון ש"ח, עלייה של כ-9.1% לעומת כ-57.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ה-FFO ברבעון עלה בכ-36.4% והסתכם בכ-28.8 מיליון ש"ח, לעומת כ-21.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ליום 30 בספטמבר 2021 בכ-1,255 מיליון ש"ח.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת לתקופת הדו"ח הסתכם לכ-51.2 מיליון ש"ח ובניכוי השינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות הסתכם לכ-63.1 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-45 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. תזרים המזומנים מושפע מתשלום ריבית אג"ח חצי שנתית בסךכ-16 מיליון ש"ח.

מצבת המזומנים ושווי מזומנים ליום 30 בספטמבר 2021 הסתכמה לסך של כ-298 מיליון ש"ח. בנוסף לחברה מסגרות אשראי לא מנוצלות בסך 315 מיליון ש"ח ונכסים לא משועבדים בשווי של כ – 337 מיליוני ש"ח נכון ל-30.9.21.

נדל"ן להשקעה (כולל נדל"ן בהקמה) - בתקופת הדוח השקיעה החברה בנדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה סך של כ- 130 מיליון ש"ח. בנוסף נרשמה עליית ערך בסך של כ- 15.3 מיליון ש"ח. בתקופת הדוח, ירד שער החליפין של האירו, לעומת השקל בשיעור של כ-5.3% ועלה שער החליפין של הדולר הקנדי, לעומת השקל, בשיעור של כ - 0.5%. שינויים אלו גרמו לירידה בסך כ- 57 מיליון ש"ח בסעיף זה.

 

החברה מעלה פעם נוספת את תחזית ה- FFO לשנת 2022 וכן הודיעה כי תחלק דיבידנד לבעלי המניות בסך של כ-14.0 מיליון ש"ח בהתאם למדיניות הדיבידנד

 

רועי גדיש, מנכ"ל החברה, מסר: "אנו ממשיכים להציג צמיחה בכל הפרמטרים התפעוליים כפי שהצגנו בשנים האחרונות, לצד הקטנת הוצאות המימון. אנו שמחים כי המהלך שקידמנו של ייעוד שטחים נוספים לחללי עבודה משותפים תחת המותג Brain Embassy" " מוכיח את עצמו וזאת לאור המגמות בשוק התומכות בהמשך צמיחת התחום. אנו מאפשרים לשוכרים שלנו גמישות מקסימאלית בהתאם לצרכיהם, תוך הקטנת שיעורי הנטישה וצמיחת התחום מהווה מקור משיכה ללקוחות חדשים. לאדגר תיק נכסים מגוון וחזק ,שוכרים טובים, שיעורי אכלוס משתפרים ואנו נמשיך לפעול להתייעלות תפעולית, הקטנת הסיכון של הפורטפוליו וזיהוי מגמות והזדמנויות בשוק ובתוכן הסבות שטחים לצרכי שוק הדאטה-סנטר, תחום בו צברנו נסיון והצלחה ."

 

 

 

  1. מניות בכתבה
  2. אדגר

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה