שלמה אליהו קרדיט: יח"צ

דוחות כספיים

תיק הנוסטרו של מגדל הכניס מעל מיליארד ש”ח

החברה יוצאת מהקורונה ועוברת לרווח עצום 415 מיליון מול רבעון מקביל 47 מיליון, תשואה כוללת של 22.3% על ההון ברמה שנתית, ברקע החלפת מנכ"ל החברה.

מערכת ספונסר 18/11/2021 09:55

א+א-

מגדל אחזקות, קבוצת הביטוח והפיננסים מדווחת היום על תוצאותיה לרבעון השלישי של שנת 2021.

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021  נרשם רווח כולל של כ-983 מיליון ש"ח, לעומת הפסד כולל בסך 13 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של שנה חל שיפור ניכר ברווח לעומת התקופה המקבילה אשתקד בשל עלייה ניכרת ברווח ההשקעתי וכן בשל עלייה ברווח חיתומי.

ברבעון השלישי של שנת 2021 נרשם רווח כולל בסך של כ-416 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל בסך כ-47 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הכולל בתקופה המדווחת הושפע מעליות שערים בשווקי ההון, בעקבותיהן נרשמו הכנסות מהשקעות בתיק הנוסטרו בסך כ-1,094 מיליון ש"ח לפני מס, לעומת התקופה המקבילה אשתקד בה נרשמו הכנסות בסך של 173מיליון ש"ח. בנוסף, החברה רשמה דמי ניהול משתנים בהיקף של כ-776 מיליון ש"ח, זאת לעומת אי גבייה של דמי ניהול משתנים בתקופה המקבילה אשתקד. בתקופה המדווחת חלה עלייה ברווח חיתומי לעומת התקופה המקבילה אשתקד בתחומי ביטוח חיים וחסכון לטווח ארוך ושירותים פיננסיים.

היקף הנכסים המנוהלים עמד על כ-350 מיליארד ש"ח, נכון ל-30.09.2021, לעומת כ-295 מיליארד ש"ח ל-30.09.2020, עלייה של כ-19%. נכון למועד הסמוך לפרסום הדוחות היקף הנכסים של מגדל מסתכם בכ-363 מיליארד ש"ח.

הפרמיות ברוטו ודמי הגמולים בתקופה המדווחת הסתכמו בכ-17 מיליארד ש"ח, עלייה של כ-3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, שהתבטאה בעיקרה בתחומי ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח ובריאות וקוזזה בחלקה בשל קיטון בפרמיות ביטוח כללי, בעיקר בביטוחי הרכב.

ברבעון המדווח הסתכמו הפרמיות בכ-6 מיליארד ש"ח, עלייה של כ-5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

רן עוז, מנכ"ל מגדל ביטוח, התייחס לתוצאות פעילות החברה ברבעון השלישי לשנת 2021 ואמר:

"אנו מסכמים את תשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 עם רווח מצטבר שהסתכם בכ-983 מיליון ש"ח ומהווה שיא.

סיימנו את הרבעון השלישי של השנה עם רווח רבעוני של כ-416 מיליון ש"ח, המשקף תשואה על ההון במונחים שנתיים של 22.3%. ברבעון זה נמשכו המגמות החיוביות אשר אפיינו את הרבעונים הקודמים והן צפויות ללוות את החברה גם בהמשך.

תוצאות הרבעון והתקופה הן פרי עבודה מאומצת של כלל העובדים, בהובלת ההנהלה המצוינת של החברה. הישגים אלו משתקפים הן ברווחיות הגבוהה והן בתשואות שהשגנו וחזרתה של מגדל לחלק העליון של טבלאות ההשוואה.

עוז, המסיים את תפקידו בסמוך למועד הדוחות, הוסיף כי "קיבלתי לידי חברה עם רווחיות שנתית ממוצעת מתחת ל-400 מיליון שקל בשנה ואני נפרד ממנה בתחושת סיפוק גדולה עם רווח של קרוב למיליארד שקל - בתשעה חודשים בלבד. מגדל ביטוח כיום היא חברה מובילה בתחומי ההשקעות, החדשנות והדיגיטציה, שעשתה כברת דרך משמעותית, עקפה את התחזיות, והגיעה בתקופה רווית אתגרים לרווחי שיא. אני משוכנע שלמגדל תשתית איתנה להמשך מגמת הצמיחה והשיפור בכל המדדים.

  1. מניות בכתבה
  2. מגדל ביטוח

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה