דוחות כספיים

אבוג’ן חייבת למהר במעבר ממו”פ לחברה מבוססת מוצרים

החברה מדווחת על המשך הפסדים, אך יש צפי עתידי חיובי עם תחילת שיווק שלושת המוצרים האחרונים, לחברה יתרות מזומנים של כ - 62 מיליון דולר, המניה מזנקת 3%

מערכת ספונסר 17/11/2021 16:44

א+א-

 אבוג’ן בע"מ (נאסד"ק: EVGN; הבורסה לני"ע בת"א: אבגן), חברה העוסקת בתחום הביולוגיה החישובית שמטרתה להוביל מהפכה בתהליכי פיתוח מוצרים בתעשיות מדעי החיים, פרסמה היום תוצאות כספיות לתשעת החודשים הראשונים ולרבעון השלישי של שנת 2021, שהסתיימו ב- 30 בספטמבר.

 

סיכום תוצאות כספיות מאוחדות

 

יתרות המזומנים: אבוג’ן ממשיכה לשמור על מצב פיננסי איתן עם יתרת מזומנים מאוחדת (הכוללת מזומנים, שווי מזומנים, פיקדונות וניירות ערך) שהסתכמה בכ-61.6 מיליון דולר נכון ליום 30 בספטמבר, 2021. כ-9.3 מיליון דולר מיתרת המזומנים המאוחדת של אבוג’ן שייכים לחברת הבת לביא ביו.

בתשעת החודשים הראשונים של 2021 הסתכם ניצול המזומנים נטו בכ-17.3 מיליון דולר, או כ- 13.6 מיליון דולר בנטרול השימוש במזומנים ע"י לביא ביו. זאת לעומת ניצול מזומנים נטו של כ-13.4 מיליון דולר, או כ-9.3 מיליון דולר בנטרול השימוש במזומנים ע"י לביא ביו, בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020. סכומים אלה בשנת 2021 אינם כוללים כ- 29.6 מיליון דולר נטו שגויסו בהנפקות at-the-market (ATM) (מתוכם כ-2.6 מיליון דולר תחת ה-ATM הנוכחי עליו הוכרז במרץ 2021) וכ-1.0 מיליון דולר מתקבולים הנובעים ממענקים ומימוש אופציות.

ברבעון השלישי של 2021 הסתכם ניצול המזומנים נטו בכ-6.0 מיליון דולר, או כ- 4.6 מיליון דולר בנטרול השימוש במזומנים ע"י לביא ביו. זאת לעומת ניצול מזומנים נטו של כ-4.6 מיליון דולר, או כ-3.0 מיליון דולר בנטרול השימוש במזומנים ע"י לביא ביו, ברבעון השלישי של שנת 2020.

קצב שריפת המזומנים בתשעת החודשים הראשונים של 2021, וברבעון השלישי, היה גבוה מאשר בתקופה המקבילה בשנת 2020, עקב הסיבות הבאות:

 ברבעון השני והשלישי של שנת 2020 קצב שריפת המזומנים היה נמוך באופן יחסי עקב צעדים בהם נקטה החברה כדי להתמודד עם השפעת מגפת הקורונה על החברה.

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 החברות בנות הגדילו באופן ניכר את פעילויות פיתוח המוצרים שלהן, לרבות:

  • המשך היערכות של ביומיקה לתחילת ניסוי הוכחת התכנות ראשונה בבני אדם כחלק מתוכנית האימונו-אונקולוגיה,
  • פעילותה של לביא ביו לטובת ההשקה המסחרית של מוצר מבוסס מיקרוביום לשיפור יבול, result, בשנת 2022, וכן
  • קמפיין טרום השקה של קאנוניק בספמטמבר 2021, לקראת השקת מוצריה בישראל במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2021.

הנהלת החברה ממשיכה להעריך כי ניצול המזומנים בשנת 2021 יישאר בטווח הצפוי של 20 עד 22 מיליון דולר. הערכה זו אינה כוללת את ניצול המזומנים על ידי חברת הבת לביא ביו.

 

הוצאות מחקר ופיתוח ברבעון השלישי של 2021, המוצגות נטו, בניכוי מענקים שהתקבלו, הסתכמו בכ-5.8 מיליון דולר, לעומת כ-4.0 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020. הגידול בהוצאות המחקר והפיתוח מיוחס בעיקר לעלויות פעילויות פיתוח המוצרים של החברה והחברות בנות שלה כמתואר לעיל.

 

הוצאות פיתוח עסקי ברבעון השלישי של 2021 הסתכמו בכ-0.8 מיליון דולר, לעומת כ-0.6 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020. הגידול מיוחס בעיקר להיערכות של קאנוניק ולביא ביו להשקת מוצריהן.

 

הוצאות הנהלה וכלליות ברבעון השלישי של 2021 הסתכמו בכ-2.0 מיליון דולר, לעומת כ-1.2 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020. הגידול נובע בעיקר מגידול בעלויות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה וכן מעלייה יחסית בהוצאות שכר בעקבות קיצוץ זמני בהוצאות אלו ברבעון המקביל בשנת 2020, בעקבות צעדים בהם נקטה החברה כדי להתמודד עם השפעת מגפת הקורונה על החברה.

 

ההפסד התפעולי ברבעון השלישי של 2021 הסתכם בכ-8.6 מיליון דולר, לעומת כ-5.6 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020.

 

ההפסד הנקיברבעון השלישי של 2021 הסתכם בכ-8.3 מיליון דולר, לעומת הפסד נקי של כ-5.4 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020. העליה בהפסד נובעת מעלייה בפעילויות פיתוח מוצרים, עלייה בהוצאות שיווק ומכירה ועליה בהוצאות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה.

 

הישגים אחרונים:

ביומיקה

תוכנית אימונו-אונקולוגיה – ביומיקה התקשרה לאחרונה בהסכם עם הקריה הרפואית רמב"ם לביצוע ניסוי קליני בתרופה האונקולוגית, מבוססת המיקרוביום, של ביומיקה. ביומיקה צפויה להתחיל בניסוי הוכחת היתכנות ראשון בבני אדם לקראת סוף השנה בכפוף לקבלת אישור משרד הבריאות.

קאנוניק

תוכנית Meta Yield – במהלך אוקטובר 2021, קאנוניק החלה מכירות של G200 ו- G150, חלק מסדרת ה-G-nnovation, בהמשך למשוב חיובי שהתקבל בקמפיין טרום השקה, בה מוצרים אלו שווקו בישראל למספר מוגבל של מטופלים המחזיקים ברישיון לשימוש בקנאביס רפואי.

מוצרי G200 ו- G150 הינם מוצרי תפרחת קנאביס המשווקים תחת קטגוריות T20/C4 ו-T15/C3, בהתאמה, השקה מסחרית זו, אשר תוכננה לשנת 2022, הוקדמה לאור המשוב החיובי במסגרת קמפיין טרום ההשקה.

 

 

אגפלנוס

מינוי מנכ"ל חדש – ד"ר בריאן אמבר מונה למנכ"ל החדש של אגפלאנוס. לד"ר אמבר ניסיון נרחב בתעשיית האגרוכימיה במסגרתו מילא מגוון משרות ניהוליות, ובכלל זה מנהל פורטפוליו גלובלי ראשי ומנהל שיווק ופיתוח עיסקי באמריקה בחברת Biotalys, חברת חקלאות טכנולוגית המתמקדת בפיתוח טכנולוגיות לאבטחת מזון בעזרת פתרונות ביולוגיים מבוססי חלבון; מנהל ראשי לפיתוח עסקי בחברת AgriMetis, חברת הגנת יבול אינובטיבית; ותפקידי ניהול מגוונים בחברות BASF ו-Syngenta.

לביא ביו

result משפר יבול (לשעבר LAV.211) – לביא ביו הודיעה על התחלת ההשקה המסחרית של המוצר הראשון שלה לשיפור יבול המבוסס על מיקרוביום – result™. מוצר זה מושק לגידולי חיטה אביבית לאחר ארבע שנים של ניסויי שדה מוצלחים. תחילת השיווק וכניסה ראשונית לשוק עבור עונת החיטה האביבית בשנת 2022, תתמקד באזורי יעד בצפון דקוטה, בהיקף מוערכים של כ-6 מיליון אקר של חיטה אביבית. תחילת השיווק תתבצע על בסיס הסכם הפצה שחתמה לביא ביו עם יונייטד אגרונומי, כפי שהחברה דיווחה לאחרונה. החברה צפויה להכיר בהכנסות ממכירות ראשונות אלו בשנת 2022.  

שינוי בהנהלה – מר עידו דור ביקש לסיים את תפקידו כמנכ"ל לביא ביו. אבוג’ן מודה למר דור שהיה חלק בלתי נפרד מקבוצת אבוג’ן ב-10 השנים האחרונות ולקח חלק גדול בפעילויות והצלחות הקבוצה לאורך השנים. מר דור ימשיך לתמוך בחברה כיועץ חיצוני ללביא ביו. לביא ביו מחפשת לחברה מנכ"ל חדש ומר עופר חביב, נשיא ומנכ"ל אבוג’ן יתפקד כיו"ר דירקטריון פעיל בתקופה זו. 

אבוג’ן

מאגד CRISPR-IL – הרשות לחדשנות הודיעה לאבוג’ן כי החליטה לממן תקופה נוספת של 18 חודשים למאגד CRISPR-IL אשר נוסד בשנה שעברה. מטרת המאגד לפתח ולתקף מערכת קצה-אל-קצה לעריכה גנטית מבוססת בינה מלאכותית - “Go-Genome”, לשימוש במגוון מינים לצרכי פארמה, חקלאות וחקלאות ימית.

מעבר לפעילות של הקונסורציום, החברות המשתתפות רשאיות להשתמש ב- “Go-Genome” לפעילות לפיתוח מוצרים הרלוונטים אליהן. בהקשר זה, אבוג’ן מבצעת מגוון ניסויי בדיקת היתכנות, ברקמות צמחים, לבדיקת ייצור רכיבים כגון צבע וחומרי אנטי-אייג’ינג טבעיים לצורכי מזון או קוסמטיקה.

מינוי חבר דירקטריון חדש – מר דן פלק מונה לדירקטריון של אבוג’ן, החל מה-17 בנובמבר, 2021. למר פלק ניסיון עשיר של למעלה מ-20 שנה בהן כיהן כמומחה פיננסי בדירקטוריונים בחברות ציבוריות ופרטיות, לאחרונה במסגרת החברות נייס (NASDAQ: NICE), אורמת טכנולוגיות (NSYE: ORA) ואינווויז טכנולוגיות (NASDAQ: INVZ). בנוסף, בעבר מילא תפקידים ניהולים מגוונים באורבוטק ובסאפיינס טכנולוגיות (NASDAQ: SPNS)

 

  1. מניות בכתבה
  2. אבוגן

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה