קובי הבר, מנכל ביטוח ישיר קרידט: כפיר סיון

דוחות כספיים

כשאתם נוסעים יותר איי די איי ביטוח מרוויחה פחות

החברה ציינה כי עקב העלייה בנסיעות ובגניבות רכב שהפכו שכיחות הוצאותיה גדלו הרבעון, הרווח ברבעון השלישי ירד לכ-48 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-77 מיליון YOY המניה צונחת

אלירן מדר 17/11/2021 11:50

א+א- 1

דגשים לתוצאות הרבעון השלישי לשנת 2021:

 

פרמיות ברוטו ברבעון השלישי הסתכמו בכ-584.2 מיליוני ש"ח בהשוואה לכ-605.0 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ-3%.השינוי בפרמיות ברוטו הושפע מעליה בהיקף הלקוחות בתחומי דירות, חיים ובריאות מחד, וקיטון בענפי הרכב (בעיקר בשל פעולות יזומות של החברה לטיוב תיק הלקוחות ומהורדת תעריפים בענף רכב רכוש, שתאמה את היקף הנסועה בתקופת הסגרים ועקב השינויים בסביבה התחרותית); וקיטון במוצרי תאונות אישיות (בשל צמצום הפעילות עד סיום ההיתר לשווק המוצר במתכונתו הקיימת בחודש מאי (.

הפרמיות שהורווחו ברוטו ברבעון הסתכמו בכ-583.8 מיליוני ש"ח בהשוואה לכ-611.6 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ-5%.

הפרמיות ברוטו מעסקי ביטוח כללי ברבעון הסתכמו בסך של כ-437.1 מיליוני ש"ח, לעומת סך של כ-460.7 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ-5%. הירידה בפרמיות ברוטו נובעת בעיקרה מפעולות יזומות של החברה לטיוב תיק הלקוחות, מהורדת תעריפים שהיתה בענף רכב רכוש עקב השינויים בסביבה התחרותית והשפעות הסגרים על שכיחות התאונות, לצד צמיחה בענפי רכוש אחרים וחבויות אחרות.

הפרמיות שהורווחו ברוטו מעסקי ביטוח חיים בתקופת הדוח הסתכמו בסך של כ - 82.7 מיליוני ש"ח לעומת סך של כ- 79.8 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הפרמיות בביטוח חיים ללא חסכון צמחו בכ-9% לעומת הפרמיה בגין מוצרי חיסכון שירדה בכ-45%, וזאת לאור מכירת התיק הפנסיוני של החברה. הגידול בפרמיה בביטוח חיים נובע בעיקר מגידול במספר הלקוחות ובהיקף הפעילות, אשר מותן בשל המחסור בעובדים. ברבעון השלישי חלה מגמת שיפור בקצב גיוס העובדים.

הפרמיות שהורווחו ברוטו מעסקי ביטוח בריאות ברבעון הסתכמו בסך של כ-64.4 מיליוני ש"ח, לעומת סך של כ-64.5 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי בפרמיות ברוטו נובע מחד מצמצום פעילות במוצר תאונות אישיות עם סיום ההיתר לשווקו במתכונתו הקיימת בחודש מאי. מנגד נרשמה צמיחה של כ- 13% ברבעון במוצרי הוצאות רפואיות ומחלות קשות, על אף מחסור זמני בעובדים שמיתן אותה. ברבעון השלישי חלה מגמת שיפור בקצב גיוס העובדים.

 

ההכנסות מהשקעות נטו לרבות רווח כולל אחר (לפני מס) והכנסות מימון הסתכמו ברבעון לסך של כ-43.8 מיליוני ש"ח לעומת סך של כ-48.9 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, מתוכן הכנסות מהשקעות שאינן מיוחסות לפוליסות משתתפות ברווחים בסך של כ-38.5 מיליוני ש"ח בהשוואה לסך של 36.6 ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ברבעון הסתכמו ההוצאות בכ-139.1 מיליוני ש"ח לעומת סך של כ-141.6 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ-2%.

הרווח הכולל לפני מס בתחום ביטוח כללי ברבעון הסתכם בכ-23.9 מיליוני ש"ח בהשוואה לרווח של כ-70.9 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. קיטון זה, אשר קוזז בחלקו על ידי עלייה ברווחיות החיתומית בענפי הרכוש האחרים (דירות ועסק) ועל ידי העלייה בהכנסות מהשקעות, נובע בעיקרו מירידה ברווחיות החיתומית בענפי הרכב, וזאת בין היתר בשל הירידה בעקום הריבית והשפעת עליית המדד על ההתחייבויות הביטוחיות; והעלייה בשכיחות התאונות והגניבות, לאחר ירידה משמעותית בהיקף הנסועה בתקופות המקבילות אשתקד (בשל השפעות מגפת הקורונה).

 

הרווח הכולל לפני מס בתחום ביטוח חיים ברבעון הסתכם בכ-26.3 מיליוני ש"ח בדומה לרבעון המקביל אשתקד.

הרווח הכולל לפני מס בתחום ביטוח בריאות  ברבעון הסתכם בסך של כ-10.6 מיליוני ש"ח בדומה לרבעון המקביל אשתקד.

הרווח הכולל לפני מס מתחומי הפעילות ברבעון הסתכם בכ-60.9 מיליוני ש"ח לעומת כ-107.9 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הכולל ברבעון הסתכם בכ-47.5 מיליוני ש"ח לעומת כ-76.5 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד שהושפע מהנסועה הנמוכה בשנת 2020.

 

מנכ״ל ביטוח ישיר, קובי הבר: "אנו מסכמים את הרבעון השלישי של 2021 עם תוצאות טובות, המשקפות יציבות ברווח לאורך זמן. התוצאות הושגו בזכות צמיחה יפה בענפי בריאות, דירות וחיים ומנגד, השפעות והשלכות מתמשכות של הקורונה על ענף הרכב, יחד עם עלייה משמעותית בנסועה ובשכיחות התאונות והגניבות.  

אני שמח לראות כי פירות המהלכים שאנו מבצעים בשנים האחרונות מגיעים לשורת הרווח. אנו שמים דגש מתמשך על תהליכי התייעלות וממשיכים להראות קיטון בשורת ההוצאות, תוך השקעה עצומה בטכנולוגיה מתקדמת ובעולמות ה-DATA והחדשנות. המותג הדיגיטלי שלנו ’9’, ממשיך לעלות על התחזיות שלנו ותופס נפח משמעותי בהיקפי הפעילות.

אנחנו ממשיכים לייצר פתרונות וכלים חדשניים, שנותנים ללקוחותינו ערך מוסף משמעותי. הגישה שלנו, של לתת "יותר ביטוח", בשירותים ומוצרים ייחודיים, היא שתסייע לנו להמשיך ולהוביל את שוק הביטוח הישיר בישראל."

 1. מניות בכתבה
 2. איידיאיי ביטוח

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
 1. 1
  לא מבין למה חברות הביטוח לא מפקחות

  על המוסכים בהסדר. הממונה על ביטוח ועל התחרות צריכים לאפשר לחברות להקים יחד מערכת שתאפשר ניטור של מקורות חלפים שמגיעים למוסכים בהסדר. מוסך שלא ידע להסביר מקור של חלפים שבמלאי, יצא מההסדר. + דיווח לרשות המיסים. בסוף חברות הביטוח משלמות למוסכים על חלפים שמגיעים ממכוניות גנובות. הן מתדלקות הגניבות.
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  ATUK19 17/11/2021 12:18