המלצות אנליסטים

IBI מעלים מחיר למניית לאומי בהמלצת תשואת יתר

עדכנו את התשואה המייצגת של הבנק במודל ואת ציפיות האינפלציה שמביאים את מחיר היעד ל-34 ₪ למניה הגוזר אפסייד של כ-11% ונותרים בהמלצת תשואת יתר.

חדשות ספונסר 16/11/2021 17:06

א+א-

 

 

ליאור שילה, אנליסט בנקים, ibi בית השקעות

בנק לאומי הציג דוחות טובים לרבעון השלישי שהסתכמו בתשואה להון גבוהה של 16%, לעומת 17.9% ברבעון הקודם ו- 8.4% ברבעון המקביל.

הדוחות כללו כצפוי אלמנטים חד פעמיים מצד המדד והכנסה מהפסדי אשראי בשל ריקבריס ועדכון ההפרשה הקבוצתית.

צמיחת הבנק הגבוהה בפעילות הליבה נמשכת כבר מספר רבעונים כאשר ניתן לראות זאת בצמיחת תיק האשראי, בעמלות ואפילו ביצועי המימון שאינם מריבית.

לצד אלה, ניכר כי הריסון בהוצאות שומר על יחס יעילות תפעולית יציבה והטובה במערכת למעשה מאז הרבעון הראשון של 2020.

אלה הובילו את הבנק לתוצאות חזקות כבר מספר רבעונים שמתרגמים לתשואה להון גבוהה (3 רבעונים רצופים של תשואה להון דו-ספרתית).

יתרה מכך, גם אם מנרמלים את ההוצאות להפסדי אשראי ומנטרלים את השפעת המדד ובמקביל מעדכנים את הוצאות השכר שצמודות לביצועים, התשואה להון של הבנק מגיעה ל-10.5%. ונזכיר כי קיימים עוד עודפי הון כך שאפקטיבית התשואה אף יותר גבוהה.

לפיכך עדכנו את התשואה המייצגת של הבנק במודל ואת ציפיות האינפלציה שמביאים את מחיר היעד ל-34 ₪ למניה הגוזר אפסייד של כ-11% ונותרים בהמלצת תשואת יתר.

 

קצת על הדוח

 הכנסות הריבית נטו צמחו בכ-20.5% ביחס לרבעון המקביל, בעיקר בשל פערי מדד, כאשר גם אם מנטרלים את השפעת המדד עדיין ישנה עלייה של 10%.

 ההוצאות להפסדי אשראי הסתכמו בשיעור שלילי של 0.43%, כאשר כ-40% מההכנסה הייתה פרטנית והיתר קבוצתי.

נציין שיחס הכיסוי (הפרשה להפסדי אשראי ביחס לתיק האשראי ברוטו) נותר עדיין גבוה ביחס לרמות של 2019 – 1.42% לעומת 1.16%. משמע קיימים עוד הפרשות קבוצתיות להחזיר בהמשך. אנו סבורים שנראה את הבנק ממשיך לרשום החזרות גם ב-2022.

 ההכנסות שאינן מריבית הסתכמו ב-276 מיליון ₪, לעומת 627 מ’ ₪ ברבעון הקודם בו נרשמו הרווחים מהנפקת איירון סורס וריטיילורס.

 ההכנסות מעמלות העמלות עלו ב-7.4% ביחס לתקופה המקבילה אך ירדו מעט ביחס לרבעון הקודם בעיקר בשל ירידה בהיקפי המסח

 סך כל ההוצאות התפעוליות עלו ב-6% ביחס לרבעון המקביל, אך נותרו יציבים ביחס לרבעון הקודם.

על אף שברבעון נרשמה ירידה בהכנסות מול עלייה בהוצאות עדיין יחס היעילות נותר נמוך בשיעור של  47.4% מה שמעיד על יעילות גבוהה וריסון מבנה ההוצאות.

 

 הרווח הנקי הסתכם ב-1,551 מ’ ₪, שיעור של כ-40% ביחס לסך ההכנסות ללא חומ"ס. מדובר על שיפור חד ביחס לסביבה של כ-20%-30% לפני המשבר.

 יחס הלימות ההון של הבנק נותר גבוה בשיעור של 11.83% או 11.45% אחרי חלוקת הדיבידנד המאסיבית. כלומר קיימים עוד עודפי הון בהיקף של 7 מיליארד ₪ או של כ-3.5 מיליארד ₪ ביחס ליעד הפנימי הקודם.

 תיק האשראי של לאומי צמח בשיעור של 3.1% תוך רבעון. נרשמה צמיחה בכל הסגמנטים אבל בעיקר בעסקים הגדולים (4.3%) והבינוניים (3.1%) ובמשכנתאות (3.9%).

כמו כן, נמשכת הצמיחה באשראי הקמעונאי שאינו לדיור (0.8%+).

 יחס ה-NPL (אשראי שאינו מבצע) הוסיף לרדת לשיעור של 0.84% ונראה שהסיכון שהיה קיים בתקופת הקורונה כמעט התפוגג לגמרי.

 המרווח הפיננסי של הבנק בנטרול מדד הציג ירידה מתונה ביחס לרבעון קודם, כך הסתכם בשיעור של 1.76%, לעומת 1.81% חלק מזה נובע מצמיחת הפיקדונות שממשיכה להיות גבוהה והתחרות במגזרי האשראי השונים.

 הבנק דיווח על דיבידנד בהיקף של 1,367 מ’ ₪ (30% מהרווחים של 3 הרבעונים האחרונים) המציג תשואת דיבידנד של כ-3%.

 

בשורה התחתונה, בנק לאומי  מציג דוח חזק בסיכום הרבעון השלישי עם תשואה להון של 16%

אמנם חלק ניכר מהתוצאות החזקות נובע ממדד חיובי גבוה והחזר הפרשות, אך סביבת האינפלציה הנוכחית והצפי קדימה תומך מאוד בתוצאות של הבנקים ובעיקר ללאומי שבעל פוזיציה מדדית גבוהה.

  1. מניות בכתבה
  2. לאומי

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה