יניב ביטון, מנכ"ל ומייסד חברת מיכמן אשראי לעסקים קרדיט: סיון פרג'

דוחות כספיים

מיכמן מרוויחה אבל ההשקעה בליברה היא שורת הרווח

מיכמן מצליחה להגדיל קווי אשראי ולהוזיל אותם ובכך להצמיח בעקביות את תיק האשראי הגדול והמגוון שלה, שערוך מניות ליברה מחזיק את שורת הרווח

אלירן מדר 16/11/2021 13:17

א+א-

חברת מיכמן שהוקמה בשנת 2015 על ידי יניב ביטון הינה חברה המעניקה אשראי לעסקים קטנים ובינוניים במשק, בעיקר כנגד קבלת ממסרים דחויים. נכון לנובמבר 2021 היקף תיק האשראי שמנהלת החברה מסתכם בכ-300 מיליון ש"ח. בפברואר 2021 הפכה מיכמן לחברה ציבורית עם הנפקת מניותיה לציבור בבורסה בתל אביב. יו"ר החברה הוא דורון ספיר ומנכ"ל ומייסד החברה הוא יניב ביטון.

 

הכנסות מימון נטו של החברה ברבעון השלישי לשנת 2021 הסתכמו בכ-8.8 מיליון ש"ח, גידול חד לעומת כ-2.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

הכנסות מימון נטו של החברה בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 גדלו בכ-128% לכ-19.9 מיליון ש"ח, לעומת כ-8.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה נובעת מגיוון מקורות האשראי ושיפור משמעותי בעלות גיוס ההון של החברה.

 

הכנסות מימון ברוטו של החברה ברבעון השלישי לשנת 2021 הסתכמו בכ-11.4 מיליון ש"ח, גידול של כ-210% לעומת כ-3.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

הכנסות מימון ברוטו של החברה גדלו בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 בכ-94% לכ-26.3 מיליון ש"ח לעומת כ-13.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

מתחילת השנה תיק האשראי של החברה צמח בכ-170% והסתכם בכ-265 מיליון ש"ח ב-30 בספטמבר 2021. מגמת הצמיחה נמשכת ובחודש נובמבר - היקף תיק האשראי הסתכם בכ-300 מיליון ש"ח, המהווה גידול של מעל -200%  מתחילת השנה.

 

מקורות ההון של החברה גדלו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 לכ-292 מיליון ש"ח, לעומת מקורות הון שהסתכמו בכ-101 מיליון ש"ח בשנת 2020. נכון לסוף חודש ספטמבר2021 מקורות ההון של החברה כוללים 65 מיליון ש"ח הון עצמי הכולל את כספי הגיוס מהנפקת מניות ראשונה לציבור שבוצעה בפברואר 2021 בסך של כ-25 מיליון ש"ח, כ-78 מיליון מאשראי בנקאי, כ-49 מיליון ש"ח ממקורות שאינם בנקאיים וכ-100 מיליון ש"ח כספי אג"ח שגייסה החברה לראשונה בחודש יוני 2021. גיוון מקורות האשראי, הנפקת האג"ח והסכמים עם המערכת הבנקאית הביאו להפחתת עלות ההון המשוקללת של החברה מכ-8.5% בסוף שנת 2020 לכ-3.98% בסוף הרבעון השלישי לשנת 2021 - נתון המדגיש את הפחתת עלויות ההון של החברה בעקבות הפיכתה לציבורית והחברה צופה שתהליך זה ימשך.

 

הרווח של החברה לפני מיסים על ההכנסה ברבעון השלישי לשנת 2021הסתכם בכ-7.5 מיליון ש"ח, לעומת כ-216 אלף ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח של החברה לפני מיסים

על ההכנסה כולל רווחי שיערוך בסך של כ-3 מיליון ש"ח נטו בגין אחזקת החברה (כ-4.4%) בחברת ליברה, כאמור, שהפכה ביוני 2021 לחברה ציבורית.

הרווח של החברה לפני מיסים על ההכנסה הסתכם בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 בכ-34.3 מיליון ש"ח, לעומת כ-2.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הרווח הנקי ברבעון השלישי לשנת 2021 הסתכם בכ-7.1 מיליון ש"ח לעומת כ-125 אלף ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 גדל לכ-24.3 מיליון ש"ח לעומת רווח נקי של כ-1.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

 

דורון ספיר, יו"ר החברה מסר : "דוחות הרבעון השלישי של שנת 2021 הינם עדות ליכולת החברה לצמוח ולהגדיל בצורה משמעותית את תיק האשראי שלה תוך שמירה על שיעור הרווחיות ועל מרווח אשראי נטו משוקלל בשיעור של כ-15%. כתוצאה מכך, מיכמן מציגה שיפור בכל הפרמטרים העסקיים. אנו ממשיכים לבחון פתרונות תשלום מתקדמים ולקדם שיתופי פעולה ליצירת חדשנות ומובילות בעולמות התשלומים והאשראי לעסקים."

 

יניב ביטון, מנכ"ל מיכמן אשראי לעסקים : "אנו חווים המשך ביקושים גבוהים לאשראי ולמוצרי החברה מצד הלקוחות- עסקים קטנים ובינוניים. אנו ממשיכים בגיוון מקורות האשראי תוך הפחתת העלויות ובטיוב תיק הלקוחות כאשר החברה נהנית מביקושים ערים ומגדילה את פעילותה ואת תיק האשראי תוך ניהול מוקפד ושיפור איכות התיק. אנו שמים דגש על איתור הזדמנויות סינרגטיות בתחום הפיננסי, זאת על מנת להמשיך ולהציף ערך לבעלי המניות שלנו."

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה