אבי באום, יור חילן קרדיט: יח"צ

דוחות כספיים

חילן בקושי מרוויחה מתשתיות מחשוב ומוצרי תוכנה

הרווח עלה ל29.5 מיליון ש"ח עליה קלה מרבעון אשתקד, תשתיות מחשוב ומוצרי תוכנה מכניסים 75 מיליון ומגיעים לרווח תפעולי של כ- 3.7 מיליון בלבד. המניה יורדת 1%

מערכת ספונסר 16/11/2021 17:00

א+א-

קבוצת חילן, העוסקת בתחום ה -IT (טכנולוגיית מידע), מדווחת היום על תוצאותיה ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021: סך הכנסות החברה ברבעון השלישי הסתכמו בכ - 406.2 מיליון ש"ח, עלייה של כ -4.3% לעומת כ - 389.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. לדברי החברה, עיקר השיפור נרשם הודות לגידול אורגני בפעילות העסקית וכן בעקבות התאוששות הפעילות העסקית במשק ממשבר הקורונה בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. גידול זה קוזז בחלקו כתוצאה מקיטון של 6 ימי עבודה ביחס לרבעון המקביל בשל עיתוי חגי תשרי. בתשעת החודשים הראשונים של השנה, הסתכמו ההכנסות בכ - 1.25 מיליארד ש"ח, עלייה של כ - 5.5% לעומת הכנסות של כ - 1.19 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון השלישי הסתכם בכ - 41.5 מיליון ש"ח (כ - 10.2% מההכנסות), עלייה של כ - 6.9% לעומת כ - 38.8 מיליון ש"ח (כ-10% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. לדברי החברה, הגידול ברווח התפעולי נובע מגידול ברווח הגולמי בקיזוז גידול בהוצאות הנהלה וכלליות. בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 הסתכם הרווח התפעולי בכ - 140.3 מיליון ש"ח, צמיחה של כ - 12.7%, לעומת רווח תפעולי של כ - 124.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

ה - EBITDA ברבעון השלישי הסתכם בכ - 59.7 מיליון ש"ח (המהווה כ - 14.7% מסך ההכנסות), לעומת כ - 58.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ - 2.7%. השיפור נובע מגידול ברווח התפעולי בקיזוז קיטון בהוצאת פחת והפחתות. בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 הסתכם ה - EBITDA בכ - 194.5 מיליון ש"ח, עלייה של כ - 5.7%, לעומת כ - 184 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון השלישי הסתכם ב - 29.5 מיליון ש"ח (המהווה כ - 7.3% מההכנסות) לעומת כ - 27.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (המהווה כ - 7% מסך ההכנסות), צמיחה של כ - 7.9%. בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 הסתכם הרווח בכ - 100.1 מיליון ש"ח, צמיחה של כ - 8.7%, לעומת כ - 92.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה הסתכם בסוף ספטמבר לכ- 5 42.7 מיליון ש"ח, לעומת כ - 503 מיליון ש"ח בסוף שנת 2020. לדברי החברה, הגידול בהון המיוחס לבעלי מניות החברה נובע מרווחי החברה בתקופה בקיזוז דיבידנד ששולם ועסקאות עם זכויות שאינן מקנות שליטה בעקבות רכישת מניות בחברה מאוחדת.

תזרים המזומנים שנבע לחברה מפעילות שוטפת לתקופה שהסתיימה בסוף בספטמבר האחרון, הסתכם בכ - 126.5 מיליון ש"ח, לעומת תזרים מזומנים שנבע מפעילות שוטפת בסך כ- 1 53.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע בעיקר כתוצאה מקיטון בסעיפי ההון החוזר.

יו"ר קבוצת חילן, אבי באום: "חילן המשיכה לצמוח גם ברבעון השלישי, שהתאפיין השנה במיעוט ימי עבודה בשל עיתוי חגי תשרי ובהיחלשות שער הדולר לעומת התקופה המקבילה. חווינו המשך צמיחה ופרויקטים חדשים בשוק הטכנולוגי ואנו צופים שמגמה זו אף תתעצם עם אישור תקציב המדינה וכוונת הממשלה לשחרר פרויקטים נוספים לשוק. מאידך, שוק העבודה מאתגר ואנו מתמודדים עם מחסור בכח אדם מקצועי ומיומן, מה שגורם לקושי בגיוס ושימור עובדים".

עוד הוסיף באום: "חווינו צמיחה וחזרה לשגרה שלאחר הקורונה גם בפעילות השכר בארה"ב, כאשר מנגד שחיקת שער הדולר מעיבה על הצמיחה הריאלית בפעילות זו. אנו פועלים להשלמת העסקה לרכישת חברת חשבשבת, הנהנית ממעמד מוביל בתחומה, עליה הודענו לאחרונה. רכישה זו תגדיל משמעותית את מעגל הלקוחות שלנו בפלח העסקים הקטן עד בינוני ובכוונתנו להמשיך לבחון הזדמנויות רכישה חדשות ולהשקיע בפיתוח הפעילויות הקיימות לטובת המשך הצמיחה בשנים הבאות".

  1. מניות בכתבה
  2. חילן

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה