חנן פרידמן, מנכל בנק לאומי קרדיט: אורן דאי

דוחות כספיים

בנק לאומי בראש הרוויח מעל 1.5 מיליארד ש”ח ברבעון השלישי

הרווח הנקי הגדול בענף הבנקאות לרבעון זה,הבנק הצליח להשיב הפסדי אשראי בשווי 359 מיליון ש"ח,הרווח מעמלות נמוך מפועלים במיליון ש"ח, דיבידנד של 3%, תשואה להון 16%

מערכת ספונסר 16/11/2021 11:04

א+א-

בנק לאומי מדווח היום על התוצאות הכספיות לרבעון השלישי של השנה ומצביע על תשואה להון של 16% ברבעון, למול 8.4% ברבעון המקביל אשתקד. נרשמה תשואה של 15.7% בכל תשעת החודשים הראשונים של השנה. לדברי הבנק, הגידול המשמעותי בתשואה להון מקורו בגידול מהותי בהכנסות לצד גידול מתון בהוצאות, ומהקטנת ההפרשה להפסדי אשראי בהשוואה לגידול משמעותי בהוצאה להפסדי אשראי בתקופה המקבילה אשתקד.

דירקטוריון הבנק אישר חלוקת דיבידנד בסך של כ - 1.4 מיליארדי ₪, בנוסף לדיבידנד בסך של כ - 0.6 מיליארדי ₪ עליו הוכרז במחצית 2021. הדיבידנד שאישר כעת דירקטוריון הבנק מהווה 30% מהרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2021.

עוד דיווח הבנק כי תיק האשראי צמח בשיעור של 13.7%; התיק העסקי גדל בשיעור של 16.6% (בעיקר בנדל"ן), התיק המסחרי גדל בשיעור של 15.3%, ותיק המשכנתאות גדל בשיעור של 13%. ההוצאה להפסדי אשראי משקפת הכנסה בשיעור של 0.31%; נרשם גידול מהותי בהכנסות לצד עלייה מתונה בהוצאות – שיפור משמעותי ביחס היעילות בהשוואה לאשתקד.

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2021 הסתכם ל - 4.55 מיליארד ₪, למול רווח של 1.21 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2021 הסתכם לסך של כ- 1.55 מיליארד ₪.

הכנסות הריבית נטו בתשעת החודשים הראשונים של 2021 הסתכמו ב - 7.79 מיליארד ₪, בהשוואה ל-6.5 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-19.8%. לדברי הבנק, הגידול בהכנסות הריבית הינו תוצאה של הגידול בתיק האשראי של הבנק ופערי המדד בין התקופות, אשר קוזזו בחלקן מהשפעות ירידת ריבית הפד וריבית בנק ישראל.

הכנסות מימון שאינן מריבית בתשעת החודשים הראשונים של 2021 הסתכמו ב- 1.34 מיליארד ₪, בהשוואה ל-487 מיליוני ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות בהשוואה לאשתקד מקורו ברווחים שמומשו, ושטרם מומשו, בגין מניות ריטיילורס ומניות איירונסורס בסך של כ-397 מיליוני ₪ שנרשמו ברובם ברבעון השני של 2021, ומהשפעת נגזרים והפרשי שער. התוצאות בתקופה המקבילה אשתקד הושפעו מהותית מהתנודתיות בשוקי ההון בעקבות התפרצות נגיף הקורונה.

 

ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות הבנק, נכון לסוף ספטמבר, הסתכם ב - 41.8 מיליארדי ₪, בהשוואה ל - 37.1 מיליארדי ₪ בסוף בספטמבר 2020.

האשראי לציבור נטו הסתכם בסוף בספטמבר 2021 ב - 325.5 מיליארדי ₪, בהשוואה ל - 286.4 מיליארדי ₪ בסוף ספטמבר 2020, גידול של 13.7%. עיקר הגידול באשראי מקורו במשכנתאות, עסקים בינוניים ועסקים גדולים (בעיקר נדל"ן).פ

פקדונות הציבור הסתכמו בסוף הרבעון השלישי ב - 500.9 מיליארדי ₪, בהשוואה ל - 427.1 מיליארדי ₪ במועד המקביל ב-2020, גידול של 17.3%.

  1. מניות בכתבה
  2. לאומי

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה