דוחות כספיים

מניף ממשיכה לצמוח המניה מזנקת 7%

החברה מדווחת על ברווח הנקי בשיעור של כ 40% , גידול של 100% בהוצאות הנהלה שעלו ל5 מיליון.

מערכת ספונסר 14/11/2021 11:07

א+א-

 חברת מניף מדווחת על תוצאות עיקריות לרבעון השלישי של שנת 2021:

 

גידול בהכנסות החברה - ברבעון השלישי של שנת 2021 ההכנסות צמחו ועמדו על סך של כ-32,060 אלפי ₪, לעומת כ-28,439 אלפי ₪ ברבעון השני של שנת 2021 ולעומת הכנסות של כ-27,587 אלפי ₪, ברבעון הראשון של שנת 2021.

 

גידול ברווח הפיננסי* - ברבעון השלישי של שנת 2021 חל גידול ברווח הפיננסי* שהסתכם בסך של כ-16.6 מיליון ₪ לעומת סך של כ-15.6 מיליון ₪ ברבעון השני של שנת 2021 ולעומת סך של כ-14.9 מיליון ₪ ברבעון הראשון של שנת 2021. בסה"כ, נכון ליום 30 בספטמבר 2021 עומד הרווח הפיננסי* של החברה על סך של כ-47.2 מיליון ₪.

 

גידול בתיק הלקוחות של החברה - נכון ליום 30 בספטמבר 2021 חל גידול של כ-90 מיליון ₪ לעומת יתרת תיק הלקוחות נכון ליום 30 ביוני 2021. תיק הלקוחות נכון ליום 30 בספטמבר 2021 הסתכם בסך של כ-1,039 מיליון ₪, כאשר נכון לתום הרבעון השלישי של שנת 2021, החברה מממנת 72 פרויקטים ל-50 לקוחות (כולל התחייבויות חתומות של לקוחות).

 

אירועים לאחר תקופת הדוח - במסגרת פרסום דוחותיה לרבעון השלישי של שנת 2021, הודיעה מניף שירותים פיננסים על חלוקת דיבידנד בסך של כ-9 מיליון ₪ לבעלי מניותיה ובמצטבר מתחילת השנה כ-24.3 מיליון ₪.

 

מאור דואק, מנכ"ל מניף שירותים פיננסיים: "מניף ממשיכה לצמוח בכל הפרמטרים ולהציג גידול בהיקפי הפעילות וברווחיות, על אף התחרות הגואה בתחום הפעילות, לאור יכולותיה ויתרונה היחסי, ניסיונה העשיר והמוניטין הגבוה שצברה ב-22 שנות פעילותה. אנו מסכמים את הרבעון השלישי עם צמיחה משמעותית בתיק המנוהל, בהכנסות וברווחיות בפועל, גידול בתשואה הדו-ספרתית על ההון והצפת ערך משמעותית למשקיעים, שמתחילת השנה ייהנו מדיבידנד מצטבר של יותר מכ-24 מיליון ₪.".

  1. מניות בכתבה
  2. מניף

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה