דוחות כספיים

נייר חדרה יוצאת מהקורונה

הרווח הנקי גדל משמעותית והסתכם לכ- 19 מיליוני שקלים ברבעון השלישי, בהשוואה לכמיליון שקלים, ברבעון המקביל אשתקד, לצד צמצום הוצאות המימון.

חדשות ספונסר 03/11/2021 08:26

א+א-

תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2021:

סך הכנסות החברה ברבעון השלישי צמחו והסתכמו לכ- 390 מיליוני שקלים לעומת כ- 350 מיליוני שקלים ברבעון המקביל אשתקד. גידול במחזור המכירות נרשם בכל מגזרי שרשרת הערך, אמניר, מגזר גלילי נייר לקרטון ומגזר אריזות קרטון.

 

הרווח הגולמי ברבעון עלה בכ- 26 מיליוני שקלים והסתכם לכ- 77 מיליוני שקלים (כ- 20% מההכנסות), לעומת כ- 51 מיליוני שקלים ברבעון המקביל אשתקד (כ- 15% מההכנסות). השיפור הושג בעיקר הודות לגידול בתפוקה ובכמות שנמכרה, שיפור ביעילות הייצור, ועליית מחירי המכירה.

 

הרווח התפעולי -לפני הוצאות והכנסות חד פעמיות- זינק פי 3.4 והסתכם לכ- 34 מיליוני שקלים ברבעון לעומת רווח של כ- 10 מיליוני שקלים ברבעון המקביל אשתקד.

 

ה-EBITDAברבעון צמח בכ- 59% והסתכם לכ- 70 מיליוני שקלים (כ- 18% מההכנסות) לעומת כ- 44 מיליוני שקלים (כ- 13% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הנקי ברבעון הסתכם לכ- 19 מיליוני שקלים לעומת כ- 1 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.

 

 החברה מדווחת כי  תחלק דיבידנד לבעלי מניות החברה בסך של 20 מיליון ש"ח  המהווה כ- 3.12 ש"ח למניה

 

ההון העצמי נכון ליום 30 בספטמבר 2021 הסתכם לכ- 1,028 מיליוני שקלים לעומת כ- 1,017 מיליוני שקלים ליום 31 בדצמבר 2020

 

גדי קוניא, מנכ"ל קבוצת נייר חדרה מסר: " התוצאות הכספיות החזקות ממשיכות לשקף את הגידול בתפוקות הייצור ובמכירות החברה, את המשך ההתייעלות התפעולית ואת הביקוש הצומח למוצרי אריזה מקרטון, בארץ ובעולם. הביקוש הגואה מאפיין גם את פתיחת הרבעון הרביעי.פעילות החברה ממוקדת בשיפור היעילות והגדלת התפוקה. מתחילת השנה הצלחנו להגדיל את התפוקה והמכירות בכל אחד ממגזרי שרשרת הערך. "

 

 

ליאור הלמן, סמנכ"ל הכספים של קבוצת נייר חדרה הוסיף: "השיפור הניכר ברווחיות לצד הירידה המתמשכת בהוצאות המימון, חיזקו את האיתנות הפיננסית והקטינו עוד יותר את רמת המינוף של החברה. כל זאת, תוך כדי מימוש תכנית השקעות של כ-60 מיליון שקלים וחלוקת דיבידנד של 30 מיליון שקלים, במהלך תשעת החודשים האחרונים. בהתאם להחלטת מועצת המנהלים, תחלק החברה בימים הקרובים דיבידנד נוסף בסך 20 מיליון שקלים."

  1. מניות בכתבה
  2. אינפיניה

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה