רפי גוזלן, כלכלן ראשי, IBI בית השקעות קרדיט: אילן בשור

המלצות אנליסטים

IBI בית השקעות: סביבת האינפלציה בישראל תנוע סביב 1% בשנה הקרובה

התחזית נשענת על הערכה של שיפור הדרגתי בשוק העבודה והמשך התחזקות השקל; העלייה בפעילות ובאשראי בענף הנדל"ן למגורים צפויה להיתקל בצעדים מצד בנק ישראל והאוצר בניסיון לצנן את השוק

מערכת ספונסר 19/09/2021 15:25

א+א- 5

רפי גוזלן, הכלכלן הראשי של IBI בית השקעות מתייחס היום בסקירת המקרו השבועית למצב האינפלציה בשוק ומסביר כי מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט עלה בשיעור של 0.3%, בדומה להערכת הקונצנזוס. העלייה באוגוסט הובילה את הקצב השנתי ל-2.2% (אוגוסט אשתקד היה מדד אפסי) לעומת 1.9% ביולי.

 

מדד אוגוסט לא הצביע על שינוי בסביבת האינפלציה והמשיך לשקף את השפעות פתיחת המשק לצד השפעות עונתיות. כך, עיקר התרומה לעליית המדד באוגוסט הגיעה מגורמים עונתיים, ובראשם סעיף ההבראה והנופש בארץ, סעיף הדיור ומחירי הפירות וירקות. העליות בסעיפים אלו קוזזו במקצת בירידה עונתית בסעיפי המזון וההלבשה והנעלה.

 

העלייה במחירי הנופש המקומי נמשכה באוגוסט, עם עלייה של כ-10% (כ-40% מתחילת השנה). לעומת זאת, נרשמה ירידה של כ-1% בהוצאה על נסיעות לחו"ל בהשפעת התחזקות השקל. העלייה החריגה במחירי הנופש המקומי תרמה קרוב ל-0.3% למדד הכללי מתחילת השנה, וסביר שבמבט קדימה התרומה מצד סעיף זה צפויה להתמתן באופן ניכר, בפרט ככל שהמצב הבריאותי ישתפר ויוביל לעלייה בתיירות היוצאת.

 

מבחינת סעיפים נוספים הקשורים לאופי המשבר, נמשכה העלייה במחירי הריהוט והציוד לבית ובמחירי המכוניות. סעיפים אלו מושפעים מההתפתחויות הגלובליות ובעיקר מהעלייה במחירי התשומות וההובלה הימית, לצד בעיות בשרשרת האספקה בתעשיית הרכב. למרות פתיחה מתקדמת של מרבית המשקים המובילים בעולם, השפעת גורמים אלו לא התפוגגה ובחלק מהמקרים אף התעצמה לאחרונה, כך שצפויה תרומה חיובית נוספת מצד סעיפים אלה גם במבט לרבעון-שניים הקרובים.

 

דוגמה לכך ניתן לראות במדד התובלה הימית העולמי, שמושפע מאוד מעלייה חדה במחירי ההובלה מסין. מבחינת מחירי הסחורות, אלו אמנם ממשיכים לנוע סביב רמות שיא מקומי, אך קצב העלייה במרבית הסחורות נבלם, כך שהתרומה לאינפלציה צפויה להתמתן באופן ניכר ביחס לזו שנרשמה מתחילת השנה.

 

העלייה בסעיף מחירי הדירות בבעלות, 0.5%, הייתה בשיעור דומה לאוגוסט אשתקד כך שנרשמה עליה קלה בקצב השנתי ל-1.9% לעומת 1.8% במדד הקודם. פתיחת המשק והשיפור בשוק העבודה תומכים אמנם בעלייה בשכר הדירה, אך ככל שהירידה באבטלה העמוקה תהיה ממושכת (ממשיכה לנוע סביב רמות של כ-300 אלף), היא תהווה גורם ממתן לקצב העלייה במחירי השכירות, כך שבמקביל לתרומה פוחתת מצד הממשלה עם סיום מודל החל"ת, אנו מצפים לעלייה בשנה הקרובה סביב קצבי העלייה הנוכחיים של כ-2%.

 

לעומת העלייה המתנוה יחסית במחירי השכירות, נתוני הפעילות החזקים לשוק הנדל"ן למגורים קיבלו ביטוי גם במחירי הדירות. העלייה החדה בפעילות ובאשראי בחודשים האחרונים הובילו להמשך עלייה במחירי הדירות, ולפי אומדן ראשון מדד מחירי הדירות עלה ביוני-יולי בשיעור של 1.3%, והשלים עלייה של 8% בשנה האחרונה. נתוני הפעילות הראלית בענף הנדל"ן למגורים סובלים מקשיי מדידה ולרוב מתעדכנים באופן משמעותי, אם כי סביבת הפעילות המסתמנת בשנים האחרונות משקפת קצב התחלות בנייה של סביב 55 אלף דירות לשנה, כאשר לפי הנתונים נרשם פיגור משמעותי בגמר הבנייה.

 

כמו כן, מלאי הדירות הלא מכורות אמנם ירד מהשיא שנרשם בתחילת 2020 (סביב 51-52 אלף דירות), אך לפי הנתון האחרון שפורסם הוא עודכן באופן משמעותי כלפי מעלה (ביחס לפרסום ביוני) לכ-46 אלף לעומת 36 אלף דירות ביוני. הנתון המעודכן מצביע על כך שקצב התחלות הבנייה (שאף הוא מתעדכן באופן תדיר כלפי מעלה ביחס לאומדנים ראשונים) מצליח להדביק את העלייה המהירה ברכישת הדירות.

 

למרות זאת, אנו מעריכים כי העלייה המהירה במחירי הדירות לא צפויה להשאיר את קובעי המדיניות אדישים, ובתקופה הקרובה צפויה להתקבל תגובה שתנסה למתן את פעילות המשקיעים, בין היתר באמצעות העלאת מס רכישה ועל ידי מגבלות אשראי נוספות מצד בנק ישראל.

 

סביבת האינפלציה המקומית ממשיכה להיות קרובה לזו האירופאית (בעיקר בבסיסית, שכן המדד הכללי באירופה גבוה יותר ועלה ב-3% בשנה האחרונה) ונמוכה משמעותית מאשר בארה"ב, ולהיתמך בסעיפים המושפעים מאופי המשבר, כלומר בעלי מאפיינים זמניים, לצד חזרה הדרגתית לקצבי טרום משבר בסעיף הדיור.

 

מדד המוצרים הסחירים ירד באוגוסט בשיעור של 0.1%, והשלים עלייה של 2.4% בשנה האחרונה. מדד המוצרים הסחירים התאפיין בחודשים האחרונים בקצב עלייה שנתי של 2%-2.4%, קצב גבוה משמעותי מזה שנרשם בשנים האחרונות, שלאורכן התאפיין ברוב הזמן בקצבים שליליים. כמובן שהתפתחות זו טמונה בהתפתחויות בעולם בעקבות אופי משבר הקורונה, ומושפעת מאוד מעליית מחירי האנרגיה בשנה האחרונה. כאשר בוחנים את מדד זה ביחס למדדי המוצרים והסחורות בארה"ב וגוש היורו עולה כי קצב העלייה בישראל מתון במידה ניכרת. להערכתנו עיקר הפער נובע מהמשך מגמת ההתחזקות של השקל וומעלייה מתונה יותר במחירי האנרגיה המקומיים (בנוסף לכך שרכיב האנרגיה המקומי נמוך מאשר זה שבארה"ב ובאירופה).

 

מדד המוצרים הבלתי סחירים עלה אוגוסט בשיעור של 0.4% והשלים עלייה של כ-2% בשנה האחרונה. קצב העלייה השנתי במדד זה עלה בחודשים האחרונים בעיקר בהשפעת העלייה במחירי הדיור והנופש המקומי. בהשוואה להתפתחויות במדדי השירותים בארה"ב ובאירופה עולה כי הקצב המקומי נמוך מזה שארה"ב וגבוה מזה שבאירופה. עם זאת, בדומה לארה"ב הוא שב בהדרגה לנוע סביב הרמות שאיפיינו את טרום המשבר.

 

לפיכך, במבט קדימה, אנו מצפים לסביבת אינפלציה של כ-1% בשנה הקרובה. תחזית זו ממשיכה להישען על הערכה להמשך תרומה חיובית מצד גורמים המושפעים מאופי המשבר ובפרט הגורמים הגלובליים בחודשים הקרובים, אך להתפוגגות הדרגתית של השפעות אלו במהלך 2022. כמו כן, תמיכה לכך צפויה להתקבל מהצפי לשיפור הדרגתי בלבד בשוק העבודה, מיצוי ההשפעה של מודל החל"ת והמשך התחזקות השקל. מבחינת מדיניות הממשלה, צפויה עליית מחירים חד פעמית לאחר אישור התקציב (בעיקר פלסטיק,סוכר) וככל הנראה גם העלאת מס הרכישה, כאשר מנגד העברת רפורמת החקלאות והתקינה האירופאית צפויים להוות גורמים ממתני אינפלציה במבט לשנה-שנתיים הקרובות.

***

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.

5 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
 1. 1
  חומרי גלם

  יש עליה בחומרי גלם והובלות

  ציקי 06/10/2021 16:30

 2. 2
  2014-2020. 7 שנים = 0.1 אינפלציה.

  היעד 1-3% ובשנים האחרונות תמיד הייתה חריגה למטה. בכל השנים הללו האינפלציה הייתה נמוכה מאחוז. כלומר חרגו מהיעד ולא יכולים להתבשם ולומר - הצלחנו אלא נכשלנו! בשנה האחרונה אכן מתחילה אינפלציה קלה. וסוף סוף היעד. עכשיו ספר לי על מוצר או שירות משמעותי שעלה ב7 השנים האחרונות מעל 30%. חוץ מירקות ודיור. הולי נופש באילת באוגוסט. שבת שעברה דיברתי עם אבי - הוא קנה ב2006 טויוטה קורולה ב132 אלף שח. זה המחיר ששילמתי בסוף 2020.
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  ATUK19 19/09/2021 14:54

 3. 3
  בדיוק!

  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  hezis10 19/09/2021 13:11

 4. 4
  כל עניין מדידת האינפלציה היא בולשיט

  אחד גדול, כל המחירים עלו בעשרות אחוזים והאינפלציה מדשדשת סביב אחוז אחד או שניים. אבל כולם שמחים וצוהלים כי עומדים ביעדים של האינפלציה כאשר בשטח יש תמונה אחרת וכל המחירים עלו בעשרות אחוזים|34||34||34|
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  rahmin 19/09/2021 12:36

 5. 5
  אמירה אמיצה. ממשלתית לשנה צופה 2%

  אגח ממשלתית צמודה ל 30.9.22 נסחרת בתשואה של מינוס 2% . כלומר צופה אינפלציה של כ2% ב12 החודשים הקרובים. לכן תחזית של 1% אינפלציה היא אמיצה. הבעיה שלא נזכור עוד שנה לבדוק אם התממשה.
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  ATUK19 19/09/2021 12:31