נבות בר, מנכל וממייסדי קרן קיסטון קרדיט: תמר מצפי

דוחות כספיים

קיסטון רשמה במחצית השנה הראשונה רווח נקי של 14 מיליון ש”ח

הכנסות החברה הסתכמו בכ- 23 מיליון ₪; התשואה על ההון עומדת על 3% ; שווי הנכסים המנוהלים של החברה עומד על כ- 660 מיליון ₪

פולי טל 31/08/2021 12:31

א+א-

קרן ההשקעות Keystone של נבות בר, רוני בירם וגיל דויטש, שהונפקה בבורסה בת"א ביוני 2021, מפרסמת היום את תוצאותיה למחצית הראשונה לשנת 2021 אותו היא מסכמת עם גידול בנכסים, בהכנסות, ברווח ובתזרים המזומנים, בעיקר בזכות גיוס פרטי וציבורי שביצעה הקרן וכן מהכנסות מדיבידנדים מחברות בהן השקיעה הקרן.

 

הכנסות החברה במחצית הראשונה הסתכמו לכ- 23.2 מיליון ₪, סכום הגבוה יותר מבכל שנת 2020, אז נבעו בעיקרן מעליה בשווי הוגן. ההכנסות ברבעון השני לשנת 2021 הסתכמו לסך של כ- 13.6 מיליון ₪.

 

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם במחצית הראשונה לכ-13.9 מיליון ₪, לעומת הפסד של כ- 5.9 מיליון ₪. הרווח הנקי ברבעון השני של השנה הסתכם בכ- 6.6 מיליון ₪ לעומת הפסד ברבעון המקביל אשתקד. המזומנים שנבעו מפעילות שוטפת הסתכמו לסך של כ- 15.5 מיליון ₪.

 

ההון העצמי של החברה בסוף הרבעון עמד על כ-610 מיליון ₪ וסך הנכסים של החברה הסתכם לכ- 748 מיליון ₪ הכוללים כ- 655 מיליון ₪ השקעות והלוואות, וכ- 86 מיליון ₪ מזומנים ושווה מזומנים.

 

בתקופת הדוח, השלימה החברה עסקה להשקעה בסינטוריון (25%) - מיזם לבנייה והפעלה של מערכת סיבים אופטיים (בין אירופה להודו דרך המזרח התיכון ומדינות המפרץ) בהיקף כולל של 8.5 מיליון דולר בהתאם ל-4 אבני דרך מוסכמות.

 

בתחום האנרגיה המתחדשה רכשה קיסטון מניות של סאנפלאואר (45.01%) המחזיקה בבעלותה 5 חוות רוח מניבות בפולין בהיקף של 50 MW ונדל"ן מניב בישראל ע"פ שווי חברה של 335 מיליון ₪. כחלק מרכישת המניות, התחייבה קיסטון להעברת הפעילויות בתחום האנרגיה המתחדשת לרבות הליוס לסאנפלאואר.

 

קיסטון גייסה הון בהיקף של כ- 103 מיליון ₪ בהנפקות פרטיות ולאחר מכן ביצעה הנפקה ראשונה לציבור בחודש מאי, באמצעות גיוס הון בהיקף של 120 מיליון ₪.

 

נבות בר, מנכ"ל קיסטון ריט: "תחום התשתיות מייצר הזדמנויות השקעה בטוחות ומניבות לטווח ארוך שעד היום היו שמורות למספר מצומצם יחסית של גופים. הרפורמה שמובילים משרד האוצר והרשות לני"ע להקמת קרנות ריט כדוגמת קיסטון תאפשר למעגל חדש של משקיעים להכנס לתחום.

 

מאז הקמתה של קיסטון ריט לפני כשנתיים השלמנו השקעות בנכסי תשתית מניבים בהיקף של כ-630 מיליון ₪ ואנו רושמים במחצית הראשונה לשנת 2021 תשואה על ההון של 3% במונחים חצי שנתיים. תזרים המזומנים השוטף של החברה במחצית 2021 עומד על כ- 16 מיליון ₪. כחלק מהאסטרטגיה העסקית של הקרן סימנו לעצמנו כיעד להמשיך ולהתמקד באיתור השקעות בתחום התשתיות שיניבו למשקיעים תשואה על ההון העצמי בטווח של בין חד ספרתי גבוהה לדו ספרתי ".

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה