נעם וימן, מנכ"ל דיפלומט קרדיט: קרן בן ציון

דוחות כספיים

הכנסות דיפלומט ברבעון השני צמחו בכ-14% לכ-708 מיליון שקל

הרווח הנקי לבעלי המניות עלה בכ-53% לכ-29.2 מיליון שקל לעומת כ-19.1 מיליון שקל ברבעון המקביל; שיעור הרווח התפעולי ברבעון עלה לכ-6%

פולי טל 30/08/2021 12:24

א+א-

דיפלומט אחזקות, שהשלימה בחודש מרץ השנה את הנפקתה הראשונה לציבור (IPO) בבורסה בת"א, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של שנת 2021, המלמדות על שיפור בתוצאות הכספיות הן ביחס לרבעון הקודם והן ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

 

ההכנסות ברבעון השני צמחו בכ-14% לכ-708 מיליון שקל, בהשוואה לכ-620 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בחלוקה גיאוגרפית, ההכנסות בישראל ברבעון צמחו בכ-19% לכ-416 מיליון שקל, בהשוואה לכ-349 מיליון שקל ברבעון המקביל. הצמיחה בהכנסות בישראל נבעה בעיקר מכך שברבעון המקביל אשתקד היקף המכירות היה מתון יחסית כתוצאה ממכירות מוגברות בחודש מרץ 2020 עם התפרצות נגיף הקורונה.

 

ההכנסות בדרום אפריקה ברבעון צמחו בכ-5% לכ-173 מיליון שקל, בהשוואה לכ-164 מיליון שקל ברבעון המקביל והושפעו לחיוב מהפרשי שער של הראנד ביחס לשקל. ההכנסות במדינות הפעילות האחרות - גיאורגיה, ניו זילנד וקפריסין צמחו בכ-13% לכ-120 מיליון שקל, בהשוואה לכ-106 מיליון שקל ברבעון המקביל.

 

הרווח הגולמי עלה בכ-20% לכ-149 מיליון שקל (כ-21.0% מההכנסות), בהשוואה לכ-124 מיליון שקל (כ-20.0% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח הגולמי ובשיעורו נבעה בעיקר מהצמיחה במכירות ומהשינוי בתמהיל המכירות.

 

בשורה התחתונה, הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של דיפלומט ברבעון השני עלה בכ-53% לכ-29.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-19.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה החדה ברווח נבעה בעיקר מהצמיחה בהכנסות, מהשיפור ברווחיות הגולמית ומהפעולות שנקטה החברה לצמצום הוצאותיה התפעוליות וכן מעלייה בחלק הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות כתוצאה משינוי מבנה הבעלות בגלל ההנפקה.

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני של שנת 2021 הסתכם בכ -27 מיליון שקל, בהשוואה לתזרים שלילי של כ-18 מיליון שקל ברבעון המקביל. נכון לסוף הרבעון לחברה מזומנים ושווי מזומנים בסך של כ-61 מיליון שקל, בהשוואה לכ-51 מיליון שקל בסוף שנת 2020.

 

במקביל, החוב הפיננסי הצטמצם לכ-170 מיליון שקל, בהשוואה לכ-277 מיליון שקל בסוף שנת 2020. הגידול בקופת המזומנים, ומנגד הירידה החדה בחוב הפיננסי, מיוחסים להנפקת מניות החברה בבורסה בחודש מרץ השנה, במסגרתה גייסה סכום של כ-290 מיליון שקל, נטו.

 

בחודש יולי 2021, חתמה החברה על הסכם שכירות והקמה של מרכז לוגיסטי חדש בקיסריה. החברה לנכסי קיסריה תקים את המרכז הלוגיסטי על שטח של כ-80 דונם ובתמורה תשכור החברה את המרלו"ג למשך כ-25 שנה בדמי שכירות בהתבסס על תשואה של כ-7.35% שתחושב על עלות הקרקע ועלויות ההקמה. כמו כן, בכוונת החברה להשקיע כ-270 מיליון שקל במערכות אוטומציה, מידוף וניהול מלאי חכמות, וזאת החל מהרבעון השלישי של שנת 2022.

 

נעם וימן, מנכ"ל דיפלומט אחזקות: "אנו מסכמים את הרבעון השני של 2021 עם שיפור משמעותי בתוצאות, הן ביחס לרבעון הקודם והן ביחס לרבעון המקביל אשתקד, המתבטא בצמיחה בהכנסות, שיפור ברווח הגולמי ושיפור משמעותי ברווחיות התפעולית, בין היתר, בזכות הפעולות המתמשכות בהן נקטנו לצמצום הוצאותינו התפעוליות.

 

הגידול בהיקפי הפעילות של החברה השפיע גם על הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עם גידול של כ-53% ברווח הנקי ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. בחודש שעבר חתמנו על הסכם שכירות למשך 25 שנה למרלו"ג חדש שיוקם בקיסריה.

 

במרלו"ג זה אנו צפויים להשקיע כ-270 מיליון שקל ולהפוך אותו למרלו"ג המתקדם מסוגו בישראל על בסיס מערכות אוטומציה, מידוף וניהול מלאי חכמות, שיתמוך ביכולתנו להגדיל את היקפי הפעילות של החברה במהלך השנים הבאות, תוך תרומה לחיסכון בהוצאות התפעול. בימים אלה, אנו בוחנים הזדמנויות לפיתוח מנועי הצמיחה במגוון רחב של תחומים, בדרך של כניסה לקטגוריות חדשות באזורים בהם אנו פעילים ובדרך של התרחבות למדינות נוספות."

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה