קרדיט: שירות התעסוקה

אבטלה

שירות התעסוקה: העלייה במספר המתפטרים הגיעה לשיא מאז פרץ משבר הקורונה

שיעור המתפטרים עלה ל-22.6%, כאשר גם מרוויחי שכר נמוך הצטרפו למגמה של ההתפטרות; בשירות התעסוקה סבורים שהעלייה במספר המתפטרים קשורה בעיקרה למנגנון החל"ת

חדשות ספונסר 29/08/2021 14:08

א+א-

מחקר מיוחד שמפרסם היום שירות התעסוקה עולה כי אחת המגמות המאפיינות את שוק העבודה הישראלי בשנים האחרונות היא עלייה במספר המתפטרים. יותר ויותר עובדים בישראל בחרו מרצון לעזוב את משרותיהם. קצב העלייה במספר המתפטרים גבר שעה שמספר דורשי העבודה המשיך לרדת, למעשה העלייה הגדולה במספר המתפטרים הגיעה לאחר שמספר תובעי האבטלה עמד על שיעור הנמוך ביותר אי פעם.

 

נתונים אלו עולים בקנה אחד עם חוסנה של הכלכלה הישראלית, שהייתה לשוק עבודה מהודק בו צמיחה גבוהה, אבטלה בשפל ושיעור משרות פנויות גבוה. בנסיבות שכאלה - שוק חזק עם משרות פנויות רבות, בוחרים לא מעט עובדים להתפטר מתוך ביטחון שיוכלו למצוא עבודה חלופית וייתכן שאף בשכר גבוה יותר. בעשור זה, רוב מוחלט של המתפטרים היו מרוויחי שכר גבוה, בעלי משלחי יד אקדמיים ומיומנויות עבודה גבוהות.

 

והנה, למרבה ההפתעה וחרף המשבר הכלכלי שפוקד את ישראל, כמו את מרבית מדינות העולם, מאז התפשטות מגפת הקורונה במרץ 2020 - נרשמה עלייה במספר ובשיעור המתפטרים מרצון. שיעורם של המתפטרים בקרב דורשי העבודה הגיע לשיאו דווקא מאז פרץ משבר הקורונה. אם ב-2014 היוו המתפטרים 12.3% מקרב דורשי העבודה ועלה בהדרגה לאורך השנים, הרי שמאז שפרץ המשבר עומד שיעורם על 22.6% (ללא דו"ע שהוצאו לחל"ת), כאשר מרוויחי שכר נמוך הצטרפו גם הם למגמה הגוברת של ההתפטרות.

 

חריפות התופעה מתבררת עוד יותר כאשר בוחנים את שיעור השינוי שנרשם מאז 2012 ועד 2020 בשיעור המועסקים לעומת מספר המתפטרים ומספר המפוטרים – בעוד, שיעור המועסקים ב 2020 היה גבוה ב-17% בהשוואה לשיעור המועסקים ב 2012, הרי שמספר המפוטרים ב 2020 היה גבוה ב 11% בהשוואה למספרם ב 2012, כלומר העלייה במספר המפוטרים בשנים אלו הייתה נמוכה בהשוואה לעלייה בשיעור המועסקים.

 

אולם כאשר בוחנים את מגמת מספר המפוטרים בשנים אלו מגלים שמספר המפוטרים ב 2020 היה גבוה ב 107% בהשוואה למספרם ב 2012. כלומר, העלייה במספר המפוטרים (יותר מפי 2) בין 2012-2020 הייתה גבוהה לאין ערוך מהעלייה המקבילה שנרשמה בשיעור המועסקים (17%) באותן שנים.

 

ההסתברות להתפטרות עובד אקדמאי, בעל משלח יד אקדמי, עם מיומנויות דיגיטליות גבוהות ושל יהודי שאינו חרדי, תמיד גבוהה משמעותית משל מקביליו. אולם, מאז פרוץ המשבר, בעוד ההסתברות להתפטרות של העובד מהקבוצות החזקות לא השתנתה, ההסתברות להתפטרות של העובד שאינו אקדמאי, בעל משלח יד שאינו אקדמי, עם מיומנויות דיגיטליות נמוכות ושל חרדי וערבי עלתה משמעותית:.

 

קודם למשבר, במרבית המקרים המתפטרים באו מהקבוצות היותר חזקות ומיעוטם המוחלט באו מקרב הקבוצות היותר חלשות. מאז פרוץ המשבר, נרשם גידול משמעותי מאוד במספר המתפטרים מהקבוצות החלשות – קרי, עובדים שאינם אקדמאים, בעלי משלח יד שאינו אקדמי, בעלי מיומנויות דיגיטליות נמוכות, מאשכולות סוציו אקונומיים פריפריאליים וכן עובדים חרדים וערבים. למעשה, מספר המתפטרים מהקבוצות החזקות לא חווה שינוי משמעותי מאז פרוץ המשבר, זאת בניגוד לעלייה משמעותית בקרב המתפטרים מהקבוצות החלשות יותר.

 

ביטוי לכך ניתן בצמצום הפער בין הסתברות להתפטרות של העובד מהקבוצות החזקות להסתברות להתפטרות של העובד מהקבוצות החלשות מאז שפרץ המשבר: אם קודם למשבר סיכויי ההתפטרות של עובד חסר מיומנויות דיגיטליות היו נמוכים ב-30% משל עובד בעל מיומנויות דיגיטליות, הרי שלאחר המשבר הפער ירד ל-21%.

 

בדומה, קודם למשבר סיכויי ההתפטרות של עובד ללא השכלה אקדמית היו נמוכים ב-33.5% משל עובד אקדמאי - משפרץ המשבר ירד הפער ל -18.3%. כך גם, קודם למשבר סיכויי ההתפטרות של עובד ממשלח יד שאינו אקדמי היו נמוכים ב-77.8% משל עובד בעל משלח יד אקדמי, הרי שמשפרץ המשבר ירד הפער ל-47.2%. ביטוי נוסף לכך הוא, שאם לפני המשבר סיכויי ההתפטרות של עובד ערבי היו נמוכים ב-117% משל עובד יהודי שאינו חרדי, הרי משפרץ המשבר הפער ירד ל-89%. 

 

רמי גראור, מנכ"ל שירות התעסוקה: "העלייה במספר המתפטרים בקרב מרוויחי השכר הנמוך ובעלי מיומנויות נמוכות התאפשרה נוכח הארכתה הגורפת של הזכאות לדמי אבטלה עד ליולי האחרון. אולם לא כולם השכילו לנצל את התקופה לחישוב מסלול קריירה מחדש, חיזוק מיומנויות ושיפור כישורי העבודה.

 

מגמה זו, מחדדת את הצורך חיזוק מיומנויות עבודה, בפרט דיגיטליות, ובכך לאפשר חזרה מיטבית לשוק העבודה. לא רק במובן של השתלבות, אלא גם ובעיקר במובן של התמדה ומתן הזדמנויות לקידום תעסוקתי ולמוביליות בשוק העבודה. אני קורא לכל דורשי העבודה להסתייע במגוון התכניות של שירות התעסוקה, אם בייעוץ תעסוקתי, באימונים אישיים, בסדנאות לניהול קריירה ובהכשרות מקצועיות".

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה