עידן וולס, מנכל קבוצת דלק קרדיט: סיון פרג'

דוחות כספיים

קבוצת דלק מסכמת רבעון שיא עם רווח של 302 מיליון ש”ח

הכנסות הקבוצה עמדו על כ-1.744 מיליארד ש"ח, לעומת 1.452 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל; במהלך הרבעון השלימה הקבוצה גיוסי הון וחוב שהכניסו לקופתה 1.6 מיליארד ש"ח

פולי טל 26/08/2021 10:18

א+א- 2

קבוצת דלק פרסמה היום, את דוחותיה הכספיים לרבעון השני ולמחצית הראשונה של שנת 2021, מהם עולה כי הרווח הנקי בחציון זינק ועמד על כ- 581 מיליון ש"ח, לעומת הפסד של כ- 3 מיליארד ש"ח בחציון המקביל. ברבעון השני חלה עליה חדה ברווח הנקי שעמד על 302 מיליון ש"ח, לעומת הפסד של 326 מיליון ש"ח ברבעון המקביל.

 

הכנסות הקבוצה בחציון הראשון עמדו על כ-3.7 מיליארד שקל לעומת הכנסות של כ-3.3 מיליארד שקל בחציון המקביל. ברבעון השני ההכנסות הסתכמו ב- 1.744 מיליארד ש"ח, לעומת 1.452 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל.

 

במהלך הרבעון הקבוצה המשיכה להקטין את החוב הפיננסי נטו, כך שהחוב של החברה וחברות המטה בסיום הרבעון עמד על 4.1 מיליארד ש"ח, לעומת 4.3 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2020, ירידה של כ-217 מיליון ש"ח. ההון העצמי של הקבוצה עמד על 2.31 מיליארד ש"ח, לעומת 2.09 מיליארד ש"ח בסוף2020, עלייה של כ-226 מיליון ש"ח.

 

הפעילות בדלק קידוחים (מוחזקת בשיעור של 54.7%) המשיכה להניב תוצאות חזקות גם ברבעון הנוכחי. ההכנסות ממכירת הגז בישראל בניכוי תמלוגים עלו בכ- 58% ועמדו במהלך הרבעון על כ- 786 מיליון שקלים לעומת הכנסות של כ- 498 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.

 

העלייה נבעה בעיקר מגידול חד בהפקת הגז מלווייתן, עם קצב שנתי של 10.8 BCM, לעומת תחזית הפקה של 10.2 BCM בשנת 2021. בזמן תקופת הדוח, עלה היצוא למצרים מ0.4 BCM ל-1.6 BCM והמכירות למשק הישראלי עלו מ-1.9 BCM ל-2.6 BCM. סך הכל, עמד היצוא לירדן ומצרים על 53% מסך המכירות של לווייתן בחציון הראשון של 2021. לאור היקף ההפקה במאגר לוויתן והביקוש ממנו, המליצה המפעילה לשותפים להקדים ביצוע של קידוח הפקה נוסף לראשית 2022.

 

התרומה לרווח ברבעון השני עמדה על 174 מיליון ש"ח לעומת הפסד של 211 מיליון ש"ח בתקופה מקבילה. בחציון הראשון הסתכמה התרומה לכ 340 מיליון ש"ח, לעומת הפסד של 53 מילון ש"ח.

 

כפי שדווח באפריל 2021, ובהמשך למזכר ההבנות שנחתם, דלק קידוחים מקדמת את החתימה על הסכם מכר מחייב למכירת אחזקותיה (22%) במאגר תמר ל-Mubadala Petroleum בתמורה ל 1.1 מיליארד דולר.

 

איתקה הנמצאת בבעלות מלאה של קבוצת דלק, דיווחה על זינוק ברווח הנקי ובהכנסות ממכירת גז ונפט בים הצפוני ברבעון השני של 2021. הרווח הנקי עמד ברבעון ב-127% ל-217 מיליון ש"ח, לעומת 102 מיליון ש"ח ברבעון המקביל.

 

איתקה דיווחה על הכנסות של 959 מיליון ש"ח, לעומת הכנסות של 971 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. היציבות בתזרים מפעילות שוטפת, נבעה מכך שעליית מחירי הנפט והגז הטבעי פיצו על ירידה בהפקה שנבעה בעיקר מהשבתות מתוכננות שהיו במהלך הרבעון. בחציון הסתכמה התרומה לרווח ב 358 מיליון ₪, לעומת הפסד של כ-2.3 מיליארד ש"ח בתקופה מקבילה.

 

במהלך הרבעון המשיכה איתקה בהקטנת החוב הפיננסי שירד בכ- 200 מיליון דולר בחציון הראשון של 2021, והסתכם ב 1.01 מיליארד דולר נכון ל- 30.06.2021. הירידה בחוב הפיננסי מיוחסת לירידה בהיקפי המשיכות של ה- RBL, אשר המשיכה לרדת לכ- 520 מיליון דולר.

 

בתקופת הדוח קיבלה איתקה אישור מרשות הגז והנפט המקומית והחלה בביצוע שלב שני בפיתוח מאגר Captain, תוך שימוש בפולימרים המיועדים להמריץ את הפקת הנפט מהמאגר. השלב השני כולל קידוח של עד ל-10 בארות נוספים, ולשם כך גם הנחת צנרת תת ימית והרחבת מתקן ההפקה. יצוין כי הפרויקט הינו רב שנתי, ועל פי התוכנית יאפשר להגדיל את ההפקה מהמאגר באופן משמעותי החל משנת 2024 למשך מספר שנים.

 

בנוסף, בתקופת הדוח הגישה איתקה בקשה לאישור תוכנית הפיתוח של מאגר Abigail הממוקם באיזור GSA. האישור צפוי להתקבל במהלך הרבעון השלישי של שנת 2021. ההפקה מהמאגר צפויה להתחיל ברבעון השלישי של שנת 2022.

 

ברבעון השני השלימה הקבוצה בהצלחה מספר פעולות משמעותיות אשר הכניסו לקופתה מזומן בהיקף של כ-1.65 מיליארד שקל. פעולות אלה כללו גיוס סדרה חדשה (אג"ח ל"ה) בסכום כולל של כ- 770 מיליון ש"ח, המגובה ביחידות ההשתתפות ביחס של 1:1 ונושאת ריבית של 7.2%, פירעון הלוואת בעלים של איתקה בהיקף של רבע מיליארד דולר וגיוסי הון בהיקף של כ- 80 מיליון ש"ח.

 

עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק: ״התוצאות החזקות של הרבעון השני ממשיכות את המגמה החיובית מתחילת השנה, והן מעידות על איכות פעילות הליבה של הקבוצה בתחום הגז והנפט. הוכחנו פעם נוספת שיש לנו את היכולת להוציא לפועל מהלכים מוצלחים בפרקי זמן קצרים, בהתאם לתוכניות העסקיות שלנו, כדוגמת השלמת המימון מחדש באיתקה מחודש יולי האחרון, שאפשרה לקבוצה, בין השאר, להנות מתזרים מזומן של כרבע מיליארד דולר, גיוס הון והנפקת סדרת אג"ח חדשה בהיקף של כ-770 מיליון שקל.

 

אנו ממשיכים בנחישות כפי שפעלנו בשנה האחרונה, ומקדמים שורה של פעולות חשובות נוספות בחברה, לרבות השלמת מהלך הוני באיתקה, אשר ייצרו תזרימים נוספים ויציפו ערך לנכסי הקבוצה". 

2 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
 1. 1
  למה לדאוג ? האג"חים בחוף מבטחים

  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  מיוצה 28/08/2021 21:16

 2. 2
  בושה של הודעה לתקשורת. איפה עסק חי?

  אני בחופשה. אין זמן להיכנס לדוח. החסרה מוציאה הודעה לתקשורת בלי להתייחס להערת עסק חי. הייתי בטוח שירדה. אבל אם לא כותבים אז כנראה לא ירדה. לגבי הרווחים, צריך להתעלם משיערוכים. רק ברווח מפעילות חשוב
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  ATUK19 27/08/2021 11:00