נועם שצלקה, מנכל אינרום תעשיות קרדיט: יח"צ

דוחות כספיים

אינרום מציגה צמיחה של כ-21.3% במכירות לכ-252.7 מיליון ש”ח

הרווח הנקי בחציון הראשון צמח בכ-20.9% והסתכם לכ-59.3 מיליון ש"ח; בחודש יוני ושלמה רכישת מלוא המניות בחברת הבת נירלט, שהגדילה את שוויה של אינרום לכשני מיליארד ש"ח

חדשות ספונסר 23/08/2021 15:21

א+א-

אינרום פרסמה את תוצאות הרבעון השני לשנת 2021 וממשיכה את השנה עם תוצאות חזקות וצמיחה בכל הפרמטרים, על רקע הביקושים הערים לחמורי צבעים ומוצרי גמר לבנייה.

 

המכירות במחצית הראשונה הסתכמו בכ- 498.1 מיליון ש"ח, גידול של כ- 19.4% ביחס למכירות של כ- 417.2 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד. ברבעון השני לשנת 2021 צמחו המכירות בכ-21.3% והסתכמו בכ-252.7 מיליון ש"ח לעומת כ-208.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

הגידול במכירות נבע מכל תחומי פעילות הקבוצה, בין היתר, על רקע גידול במכירות לבתי מסחר וחנויות לחומרי בניין בתחומי מוצרי הצבעים ומוצרי הגמר לבנייה וזאת למרות השפעת מבצע "שומר חומות" והמצב הביטחוני ששרר בחודש מאי ברבעון השני, בעוד שתקופות הדיווח המקבילות הושפעו בשל התפרצות נגיף הקורונה בישראל אשתקד.

 

הרווח הגולמי ברבעון השני גדל ב-146% לעומת הרבעון המקביל והסתכם ב-90.1 מיליון ש"ח. הגידול ברווח הגולמי נבע בעיקר מהגידול במכירות הקבוצה אך קוזז בחלקו בשל עליות ניכרות ומתמשכות המורגשות מתחילת השנה בעלויות של חומרי הגלם ובעלויות היבוא, זאת בעוד שלאורך השנה הקודמת ובעיקר ברבעונים השלישי והרביעי, חלה ירידה בעלויות אלו.

 

הקבוצה פעלה ופועלת לצמצום ההשפעה המשמעותית של העלייה במחירי חומרי הגלם, לרבות התאמות מסוימות שביצעה במהלך תקופת הדוח, בעיקר במחירי מוצרי תחום הצבעים, והיא ממשיכה לבחון השלכות המשך מגמה זו לאחר תקופת הדוח על פעילותה וביצוע התאמות נוספות לצמצום השפעותיה.

 

הרווח הנקי במחצית הראשונה הסתכם לכ- 59.3 מיליון ש"ח, מזה כ- 48.6 מיליון ש"ח מיוחס לבעלי מניות החברה, בהשוואה לכ-49 מיליון ש"ח ומתוכו כ- 41.6 מיליון ש"ח מיוחס לבעלי מניות החברה. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות צמח במחצית הראשונה בכ-22% לעומת המחצית המקבילה אשתקד, בנטרול רישום אופציות לעובדים.

 

ברבעון השני הסתכם הרווח הנקי בכ-32.1 מיליון ש"ח מזה כ-26.4 מיליון ש"ח מיוחס לבעלי מניות החברה, בהשוואה לרווח נקי ברבעון המקביל אשתקד, שהסתכם בכ-24.6 מיליון ש"ח, מזה כ-19.8 מיליון ש"ח שיוחס לבעלי מניות החברה. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות צמח ברבעון השני בכ-32.2% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, בנטרול רישום אופציות לעובדים.

 

במסגרת אישור הדוחות לרבעון השני החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה בסך כולל של כ-6.6 מיליון ש"ח (כ-0.05 ש"ח למניה), המהווה, בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה, 25% מהרווח הנקי של החברה ברבעון השני.

 

במהלך הרבעון, החליטה החברה על הקמת מפעל לייצור לוחות גבס לבנייה באמצעות חברת הבת (100%) כרמית מיסטר פיקס, בהשקעה של כ-150 מיליון ש"ח, כחלק ממימוש התכנית האסטרטגית של הקבוצה להעמקת והרחבת פעילותה בשווקי הליבה בהם היא פועלת וליצירת מנועי צמיחה נוספים להמשך חיזוק הקבוצה.

 

כמו כן, בחודש יוני השלימה החברה את העסקה לרכישת מלוא אחזקות המיעוט בחברת הבת נירלט צבעים ובהתאם רכשה החברה את מלוא החזקות הקיבוצים ניר עוז ונירים בנירלט, בתמורה להקצאת מניות על ידי החברה שהיוו כ- 13% מהונה המונפק והנפרע.

 

נירלט הפכה לחברה בת בבעלות מלאה של החברה (100%) ובסיס ההון של החברה גדל. המניות המוקצות הן חסומות וחלות עליהן מגבלות מכירה בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, וכן בהתאם להוראות אישור מס הכנסה שהתקבל במסגרת ביצוע עסקה זו.

 

ציון גינת, יו"ר החברה, מסר: "תוצאות הרבעון השני המשיכו את המגמה החיובית של הרבעונים האחרונים. אנו ממשיכים לפעול להעמקת פעילות הקבוצה בשווקי הליבה שלה, להרחבת סל המוצרים והפתרונות אותם אנו מציעים לקשת לקוחותינו, וליצירת מנועי צמיחה נוספים להמשך חיזוק נוכחותה ומובילותה של הקבוצה."

 

נועם שצ’לקה, מנכ"ל החברה, מסר: "אנו שמחים על תוצאות הרבעון הטובות והצמיחה החזקה שהצגנו בכל הפרמטרים. התוצאות הטובות הושגו למרות האתגרים וההתמודדות עם מספר השפעות, מקומיות ובינלאומיות, בהם מבצע שומר החומות על השלכותיו, יחד עם עליות המחירים הגלובאליות במחירי חומרי הגלם והובלתם. הקבוצה נאמנה לתוכניותיה להמשך צמיחה והתרחבות, הן בפעילויותיה הקיימות והן בפעילויות חדשות נוספות, כדוגמת החלטתנו לאחרונה להקמת מפעל ללוחות גבס באתר הקבוצה בפרדס חנה." 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה